Slå adgang med tegn til/fra

Jordhåndteringsplan

Når du skal grave på kortlagte grunde, skal du lave en plan for håndtering af jorden.

Du laver planen på baggrund af en forundersøgelse af den jord, som du ønsker at flytte.

Jordhåndteringsplanen

Du laver din jordhåndteringsplan baggrund af en forundersøgelse af den jord, som du ønsker at flytte. Forundersøgelsen skal indeholde:

  • En historik for området – det vil sige en gennemgang af, om der har været aktiviteter, der kan være skyld i en eventuel forurening på området. Det kan for eksempel være tidligere industri- og erhvervsvirksomheder, lagring af forurenende stoffer, nedgravede eller overjordiske tanke, tidligere vandhuller og fordybninger, som er fyldt op med ukendt materiale. 
  • En undersøgelse af områder, der kan være forurenede – det vil sige, at du på baggrund af historikken laver boringer og tager jordprøver ved de områder, der kan være forurenede. 
  • Undersøgelse af overfladejord – det vil sige, at du tager et repræsentativt antal jordprøver af overfladejorden, hvis du har mistanke om diffus forurening (f.eks. al områdeklassificeret jord). 
  • En analyse af jorden – du skal sørge for, at jordprøverne, som du tager, bliver analyseret for relevante stoffer på baggrund af områdets klassificering og historik.

Du kan læse mere om prøveudtagning, analyseparametre og –metoder i Jordflytningsbekendtgørelsens bilag 1 og 2. 

Vi anbefaler, at du altid sender dit oplæg til forundersøgelse til vurdering hos os, inden du går i bang med forundersøgelsen.
 

Udarbejdelse af jordhåndteringsplanen

Du skal lave din plan for håndtering af jorden, som du ønsker at flytte, på baggrund af din forundersøgelse. Din plan skal som minimum indeholde:

  • En beskrivelse af stedet, du graver på 
  • En beskrivelse af, hvor dybt du graver 
  • En beskrivelse af de enkelte jordpartier (overfladejord/fyldjord/intakt jord, mængde og forureningsniveau) 
  • Et eventuelt ønske om, hvem der skal modtage det enkelte parti jord (Vi hjælper dig gerne med at finde den rette)
  • Et eventuelt forslag til yderligere prøvetagning og analyse 

Du skal sende din plan til godkendelse hos os. 

Hvad siger loven?