Slå adgang med tegn til/fra

Tomgangskørsel

Her kan du læse mere om Tomgangsregulativet

Byrådet har fastsat en grænse for såkaldt tomgangskørsel i Tomgangsregulativet. Du kan se regulativet her:

Ifølge regulativet må du ikke holde motoren i dit køretøj i tomgang længere end højest nødvendigt og højest et minut. 

Dette gælder ikke, når du holder i trafikkø, eller hvis du har brug for motorens eller køretøjets trækkraft til af- og pålæsning, komprimering af affald, trykluft, reparation m.m. 
Bestemmelsen gælder heller ikke udrykningskøretøjer. 
 
Det er politiet, der håndhæver regulativet.

 

Stop motoren

Følg rådene nedenfor og knæk en gammel vane med at lade motoren gå. Der er meget at vinde for alle parter. Der bliver renere luft til de mange mennesker, der bor og arbejder i byen. Og der er sund økonomi i det for både transportbranchen og private bilister.

 

Fortæl dine kunder, at du kører tomgangsbevidst

Der bliver lagt mærke til dig, når du tænker på miljøet. Så skilt gerne med, at du undgår ulovlig tomgang - både når du er i kontakt med kunderne på skrift, på nettet og personligt. På den måde får endnu flere mennesker øjnene op for, at motoren skal slukkes efter 1 minut. Og når vi lægger alle de motorfri minutter sammen, bliver det til en stor post i byens samlede miljøregnskab.

 

Hvorfor højst 1 minuts tomgang?

Du forurener mere med bilen i tomgang end i fart. Det skyldes, at en

motor er bygget til at forbrænde optimalt under kørsel. Når bilen derimod

holder i tomgang, kan motoren ikke udnytte brændstoffet på

samme måde, og så bliver der ledt giftige gasser og flere partikler ud i

luften via udstødningen.

Tomgang koster en liter brændstof i timen

Det koster masser af brændstof og dermed penge at lade motoren være

tændt, når bilen, bussen eller lastbilen holder stille. Undersøgelser viser,

at en moderne bil, der holder stille, bruger mellem en halv og en hel liter

benzin i timen. Det svarer til at køre mellem 9-15 kilometer. Så en taxa,

der har motoren i ulovlig tomgang en time pr. døgn, koster nemt 3-3.500

kr. ekstra om året i brændstof.

Sådan holder du loven uden at holde i tomgang

Sluk bilen ved tomgang i mere end 1 minut:

• når du læsser varer eller passagerer af eller på

• når du holder ind til siden for at ringe, tjekke kort eller lignende

• når du som taxachauffør venter foran gadedøre, ved

   taxaholdepladser, på stationer mv.

• når du som buschauffør holder og venter på dine passagerer på

   P-pladser og opsamlingssteder mv.

• når du holder pause

• når du venter på en ledig parkeringsplads

Undtagelser fra reglen

Tomgang mere end 1 minut er udelukkende tilladt:

• når du holder i kø i trafikken

• når motorens trækkraft indgår i fx sammenpresning af renovation,

   trykluft eller betjening af bilens lift eller rampe

• når du holder med udrykningsblink

• når du er i gang med at justere eller reparere en motor