Slå adgang med tegn til/fra

Byfornyelsesstøtte

Ansøgningsfrist for støtte i 2021 er udløbet.

Find skemaer til ansøgning om regnskabsgodkendelse her

Når renoveringsarbejdet er afsluttet

Når de støtteberettigede arbejde er færdige skal du kontakte os, for at vi kan komme og godkende de færdige arbejder.

Derefter skal du indensende følgende materiale, når du har betalt håndværkerne:

Ansøgning om regnskabsgodkendelse (Findes under "Bilag")

Kvittering for at pengene er udbetalt, det kan være kontoudskrift eller kvittering fra håndværkeren