Slå adgang med tegn til/fra

Kørsel til og fra skole

Er dit barn berettiget til skolekort eller særlig kørselsordning?

Vi tilbyder som udgangspunkt skolekort til bussen. Du kan læse om reglerne for skolekort og særlig kørselsordning her på siden.

Retningslinjerne for kørsel til og fra skole tager udgangspunkt i Folkeskolelovens paragraf § 26 stk. 1 nr. 1 og 2.

Elever på Frederiksodde Skole skal kontakte skolen direkte ved ansøgning om skolekort eller særlig kørselsordning.

Elever på Kirstinebjergskolen afd. Indre Ringvej, som går i Tale/Høreklasse eller Fønix klasse, skal kontakte skolen direkte ved ansøgning om skolekort eller særlig kørselsordning.

Er mit barn berettiget til skolekort til bussen?

Dit barn er berettiget til gratis skolekort, hvis et af følgende to punkter er opfyldt:

 • Barnet bor i samme distrikt, som han/hun går i skole, og afstanden mellem hjemmet og skolen er længere end:
  • 2,5 km for elever på 0.-3. årgang
  • 6 km for elever på 4.-6. årgang
  • 7 km for elever på 7.-9. årgang
  • 9 km for elever på 10. årgang
 • Barnet bor i samme distrikt, som han/hun går i skole, og vejen mellem hjemmet og skolen er kategoriseret som farlig skolevej.

Hvis skolevejen mellem hjemmet og det nærmeste busstoppested er kategoriseret som farlig, kan der bevilliges særlig kørselsordning - se afsnittet "Er mit barn berettiget til særlig kørselsordning?" her på siden.

Hvis dit barn ikke er berettiget til skolekort, kan du selv bestille et rejsekort på www.rejsekort.dk/

Ansøgning til skolekort

Du skal udfylde ansøgningen til skolekort digitalt, du finder linket under "Selvbetjening" øverst på denne side. Du skal bruge dit NemID/MitID.

Hvis du ikke har NemID/MitID, skal du udskrive og udfylde ansøgningen og sende den til Fredericia Kommune pr. brev.

Ansøgningsfrist for skoleåret 2024/2025

Hvis du har indsendt din ansøgning til skolekort senest den 1. juni 2024, kan du være sikker på, at der er truffet en afgørelse inden begyndelsen af skoleåret i august 2024.

Du kan også søge om skolekort i løbet af skoleåret.

Godkendelse eller afslag?

Du vil modtage en skriftlig afgørelse, når din ansøgning er behandlet.

Hvis du er tilmeldt digital post, modtager du afgørelsen i din digitale postkasse. Hvis du ikke er tilmeldt digital post, modtager du afgørelsen pr. brev.

Ved ansøgninger i løbet af skoleåret, må der forventes en sagsbehandlingstid på 3 uger. Der må forventes en længere sagsbehandlingstid i de tilfælde, hvor Fredericia Politi skal foretage en vurdering af skolevejen.

Sker der ændringer i forbindelse med skoleskift eller flytning i løbet af den periode, hvor skolekortet er gældende, skal du ansøge på ny. Er eleven ikke længere berettiget til skolekort, skal det afleveres på skolen.

Hvis du har ansøgt om skolekort, men ikke får brug for det alligevel, skal du kontakte Borgerservice, så de kan afmelde kortet, da hvert skolekort koster kommunen ca. 2.000 kr.

Er du uenig i kommunens afgørelse i henhold til ovenstående bestemmelser, kan du kontakte Børn og Læring via Send Sikkert: https://www.fredericia.dk/sendsikkert 

skolekort

PDF ikon vigtig_information_om_skolekortet_2024-2025.pdf

PDF ikon naar_du_modtager_dit_nye_skolekort_2024-2025.pdf

PDF ikon naar_du_modtager_dit_nye_skolekort_-_vinterperioden_2024-2025.pdf

Bilag

Er mit barn berettiget til særlig kørselsordning?

Dit barn er berettiget til særlig kørselsordning mellem hjemmet og skolen, hvis et af følgende punkter gør sig gældende:

 • Barnet bor i samme distrikt, som han/hun går i skole, og ruten mellem hjemmet og skolen ikke betjenes af bybussen, samtidig med at afstanden mellem hjemmet og skolen er længere end:
  • 2,5 km for elever på 0.-3. årgang
  • 6 km for elever på 4.-6. årgang
  • 7 km for elever på 7.-9. årgang
  • 9 km for elever på 10. årgang
 • Barnet bor i samme distrikt, som han/hun går i skole, og vejen mellem hjemmet og skolen er kategoriseret som farlig skolevej.

Kørslen kan enten ske med Trekantbrand, eller du kan som forælder vælge selv at køre dit barn til og fra skole og få udgiften dækket via kørselsgodtgørelse.

Ansøgning til særlig kørselsordning

Under "Selvbetjening" øverst på denne side finder du ansøgningskemaet til særlig kørselsordning. Bemærk, at der findes separate skemaer til elever på Frederiksodde Skole.

Vi anbefaler, at du udskriver og udfylder skemaet, og derefter scanner det ind og sender digitalt til Fredericia Kommune: Send sikkert til Fredericia Kommune. Du kan finde en vejledning under "Selvbetjening" øverst på denne side.

Du kan også vælge at sende skemaet til Fredericia Kommune pr. brev.

Ansøgningsfrist for skoleåret 2024/2025

Hvis du har indsendt din ansøgning om særlig kørselsordning senest den 1. juni 2024, kan du være sikker på, at der er truffet en afgørelse inden begyndelsen af skoleåret i august 2024.

Du kan også søge om særlig kørselsordning i løbet af skoleåret.

Godkendelse eller afslag?

Du vil modtage en skriftlig afgørelse, når din ansøgning er behandlet.

Hvis du er tilmeldt digital post, modtager du afgørelsen i din digitale postkasse. Hvis du ikke er tilmeldt digital post, modtager du afgørelsen pr. brev.

Ved ansøgninger i løbet af skoleåret, må der forventes en sagsbehandlingstid på 3 uger. Der må forventes en længere sagsbehandlingstid i de tilfælde, hvor Fredericia Politi skal foretage en vurdering af skolevejen.

Sker der ændringer i forbindelse med skoleskift eller flytning i løbet af den periode, hvor eleven er bevilget særlig kørselsordning, skal du give besked til skolen.

Er du uenig i kommunens afgørelse i henhold til ovenstående bestemmelser, kan du kontakte Børn og Læring via Send Sikkert: https://www.fredericia.dk/sendsikkert 

 

Læs mere om kørsel med Trekantbrand under afsnittet "Særlig kørselsordning - retningslinjer for kørsel med Trekantbrand".

Særlig kørselsordning - retningslinjer for kørsel med Trekantbrand

Hvad gælder din bevilling om særlig kørselsordning til?
En bevilling omfatter kun kørsel mellem hjem og skole og gælder for ét skoleår ad gangen. Herefter skal bevillingen revurderes og søges på ny.

Begrænsninger

 • Kørselsordningen dækker over to kørsler om dagen: Fra hjem til skole - og fra skole til hjem.
 • Kommunen sørger ikke for særskilt kørsel til og fra fritidstilbud. Dog kan elever på specialskolen Frederiksodde Skole vælge, at én af kørslerne for eksempel kan være mellem skole og fritidstilbud.
 • Der køres udelukkende til og fra hjemmeadressen og skolen/fritidstilbuddet. Dit barn kan ikke blive kørt til andre adresser.
 • Der er ikke skolekørsel på skolefri dage og i skoleferierne.

Køre- og ventetid
Trekantbrand forventer, at eleven er klar på aftalt tidspunkt. Eleven skal selv kunne komme ud til vognen uden chaufførhjælp. Vognen holder max. 2 minutter og venter på eleven – både ved afhentning hjemme om morgenen og ved skolen om eftermiddagen.
Transporttiden for elever, der bor i Fredericia Kommune, vil ikke overskride 60 minutter. Man kan tilmelde sig SMS service, sådan at man modtager en SMS, når vognen er på vej. Når man modtager SMS'en, vil vognen ankomme inden for de næste 15 minutter. 

Bagage – hvad må medbringes?
Der må som udgangspunkt kun medbringes hjælpemidler, der er nødvendige for skolegangen (det vil sige en skoletaske, idrætstaske og lignende).

Hvis forældrene er skilt
Hvis begge forældre bor i skoledistriktet, kan de selv vælge, hvilken af de to adresser barnet skal transporteres fra og til - men det er kun muligt at vælge den ene adresse.
Hvis kun den ene forælder bor i skoledistriktet, transporteres barnet fra/til denne adresse.
Hvis barnet skal transporteres fra/til en anden adresse uden for skoledistriktet, skal forældrene selv sørge for det.

Kørselsruter
Trekantbrand tilrettelægger kørselsruter på en sådan måde, at alle/flest mulige børn fra samme geografiske område køres i samme bus. Derfor vil afhentningstiderne om morgenen kunne variere lidt, alt efter hvor mange børn der evt. er afbud fra.

Ændring i køretider eller kørselsaftaler
Som udgangspunkt kan tiderne for transporten ikke ændres, når der er indgået en aftale om bevilling af transport til og fra skole.
Skulle der være en helt specifik årsag til en ændring, kan skolen kontaktes. Herefter tages der stilling til ændringsønsket.

Aflysning – når dit barn ikke har behov for kørsel
Som forælder har du pligt til at aflyse dit barns transport, f.eks. i forbindelse med:

 • Sygdom
 • Ferie, der ligger ud over skolens normale ferier
 • Lejrskole
 • Tandlæge/læge/konfirmationsforberedelse/legeaftaler osv.

Tænk gerne en uge frem og oplys Trekantbrand, hvis dit barn ikke skal køres. Der kan ikke laves aftaler direkte med chaufføren omkring aflysninger og ændringer - hverken på selve dagen eller til fremtidige kørsler.

Afbud skal meddeles i så god tid som muligt

Hvis kørslen ikke er blevet aflyst senest kl. 17.00 hverdagen før, skal Fredericia Kommune betale et gebyr på 100 kr. for manglende afbestilling.
Skolen/Børn og Unge kontakter forældrene, hvis barnet gentagne gange udebliver fra kørslen.

Hvis barnet udebliver fra kørsel om morgenen, vil hjemturen om eftermiddagen automatisk blive aflyst. Du skal så selv kontakte Trekantbrand, hvis dit barn har behov for hjemturen om eftermiddagen.

Kørselskontoret ved Trekantbrand kan kontaktes på følgende måder:

Mail: koerselskontor@trekantbrand.dk - Tlf. nr.: 76 43 13 50

Kontoret har åbent alle hverdage, kl. 06.30-17.00 (I skoleferier: kl. 08.00-16.00)
 

Hvis du selv vil køre dit barn

Hvis dit barn er berettiget til særlig kørselsordning, har du som forælder mulighed for selv at køre dit barn til og fra skole og få udgiften dækket via kørselsgodtgørelse.

Ordningen gælder ét skoleår ad gangen og IKKE i skoleferier.

OBS: Befordringen gælder kun turen til eller fra skolen, hvor barnet er med. Den gælder ikke forældres tur hjem fra skolen om morgenen eller forældres tur til skolen om eftermiddagen.

Du kan beregne afstanden mellem bopælsadresse og skolens adresse ved at benytte ruteplanen på www.krak.dk.

Hvordan beregnes kørselsgodtgørelse?

 • I 2024 er kørselsgodtgørelsen på 2,23 kroner pr. kilometer
 • Er der for eksempel syv kilometer mellem hjemmet og skolen, er det i alt 14 kilometer til og fra skole. Er barnet i skole alle 200 skoledage, er du berettiget til at få 6.244 kr. årligt i kørselsgodtgørelse

Hvordan får jeg udbetalt kørselsgodtgørelsen?

Du indberetter kørslen pr. måned via dette link: https://selvbetjening.egki.dk/607/607-18061909331968

Beløbet, som du er berettiget til, vil blive indsat på din NemKonto.

Du kan læse om reglerne for kørselsgodtgørelse her (§26 stk. 5).

Har du spørgsmål?
Ønsker du en aftale med Fredericia Kommune, kan du rette henvendelse til:
Sekretariat for Børn og Læring, Heidi Bagge på telefon 22 92 10 41 eller på mail heidi.christoffersen@fredericia.dk

Kørsel af elever, der er ramt af sygdom eller invaliditet - folkeskoleelever

Kommunen tilrettelægger kørsel for folkeskoleelever, som midlertidigt ikke er i stand til ved egen hjælp at komme til og fra skolen på grund af sygdom eller invaliditet.

Ordningen gælder alene for kommunens folkeskoler.

Har du behov for kørsel ved sygdom eller invaliditet, skal du kontakte skolens kontor. Opstår der tvivl om, hvorvidt en elev på grund af sygdom eller lignende har brug for sygekørsel, skal du kunne dokumentere sygeperioden ved at medbringe en journal/lægeerklæring fra din læge eller sygehus. Hvis lægen opkræver et gebyr for journalen/lægeerklæringen, afholdes udgiften af kommunen.

Skolesekretæren tager kontakt til Børn og Læring på tlf.  22 92 10 41.

Kørsel af elever, der er ramt af sygdom eller invaliditet - ungdomsuddannelser

Kommunen tilrettelægger kørsel for unge, der går på en ungdomsuddannelse, og som midlertidigt ikke er i stand til ved egen hjælp at komme til og fra uddannelsesstedet på grund af sygdom eller invaliditet.

Ordningen gælder for de SU-berettigede ungdomsuddannelser, der er godkendt til ungdomskort (16-19 år) - du kan se en oversigt her: www.ungdomskort.dk/om-ungdomskort/du-bliver-syg-ungdomsuddannelser/ og læse mere om ungdomskort her: www.ungdomskort.dk/om-ungdomskort/ungdomskort-til-16-19-aarige/ 

Har du behov for kørsel ved sygdom eller invaliditet, skal du kontakte uddannelsesstedets kontor. Opstår der tvivl om, hvorvidt en elev på grund af sygdom eller lignende har brug for sygekørsel, skal du kunne dokumentere sygeperioden ved at medbringe en journal/lægeerklæring fra din læge eller sygehus. Hvis lægen opkræver et gebyr for journalen/lægeerklæringen, afholdes udgiften af kommunen.

Uddannelsesstedets kontor tager kontakt til Børn og Læring på tlf.  22 92 10 41

Læs evt. mere i §10 og §16 i Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. 

Tabt/bortkommet skolekort

Hvis dit barn er uheldig at miste sit skolekort, bedes I henvende jer til Fredericia Kommunes Kontaktcenter på telefonnummer 72 10 70 00.