Slå adgang med tegn til/fra

Kørsel til og fra skole

Er dit barn berettiget til skolekort eller særlig kørselsordning?

Vi tilbyder som udgangspunkt skolekort til bussen. Du kan læse om reglerne for skolekort og særlig kørselsordning her på siden.

Retningslinjerne for kørsel til og fra skole tager udgangspunkt i Folkeskolelovens paragraf § 26 stk. 1 nr. 1 og 2.

Elever på Frederiksodde Skole skal kontakte skolen direkte ved ansøgning om skolekort eller særlig kørselsordning.

Er mit barn berettiget til skolekort til bussen?

Dit barn er berettiget til gratis skolekort, hvis et af følgende to punkter er opfyldt:

 • Barnet bor i samme distrikt, som han/hun går i skole, og afstanden mellem hjemmet og skolen er længere end:
  • 2,5 km for elever på 0.-3. årgang
  • 6 km for elever på 4.-6. årgang
  • 7 km for elever på 7.-9. årgang
  • 9 km for elever på 10. årgang
 • Barnet bor i samme distrikt, som han/hun går i skole, og vejen mellem hjemmet og skolen er kategoriseret som farlig skolevej.

Hvis skolevejen mellem hjemmet og det nærmeste busstoppested er kategoriseret som farlig, kan der bevilliges særlig kørselsordning - se afsnittet "Er mit barn berettiget til særlig kørselsordning?" her på siden.

Hvis dit barn ikke er berettiget til skolekort, kan du selv bestille et rejsekort på www.rejsekort.dk/

Ansøgning til skolekort

Du skal udfylde ansøgningen til skolekort digitalt, du finder linket under "Selvbetjening" øverst på denne side. Du skal bruge dit NemID.

Hvis du ikke har NemID, skal du udskrive og udfylde ansøgningen og sende den til Fredericia Kommune pr. brev.

Ansøgningsfrist for skoleåret 2020/2021

Hvis du har indsendt din ansøgning til skolekort senest fredag den 12. juni 2020, kan du være sikker på, at der er truffet en afgørelse inden begyndelsen af skoleåret i august 2020.

Du kan også søge om skolekort i løbet af skoleåret.

Godkendelse eller afslag?

Du vil modtage en skriftlig afgørelse, når din ansøgning er behandlet.

Hvis du er tilmeldt digital post, modtager du afgørelsen i din digitale postkasse. Hvis du ikke er tilmeldt digital post, modtager du afgørelsen pr. brev.

Ved ansøgninger i løbet af skoleåret, må der forventes en sagsbehandlingstid på maksimalt 14 dage. Der må forventes en længere sagsbehandlingstid i de tilfælde, hvor Fredericia Politi skal foretage en vurdering af skolevejen.

Sker der ændringer i forbindelse med skoleskift eller flytning i løbet af den periode, hvor skolekortet er gældende, skal du ansøge på ny. Er eleven ikke længere berettiget til skolekort, skal det afleveres på skolen.

Er du uenig i kommunens afgørelse i henhold til ovenstående bestemmelser, kan du kontakte Børn og Unge på bornogunge@fredericia.dk.

Bilag

Er mit barn berettiget til særlig kørselsordning?

Dit barn er berettiget til særlig kørselsordning mellem hjemmet og skolen, hvis et af følgende punkter gør sig gældende:

 • Barnet bor i samme distrikt, som han/hun går i skole, og ruten mellem hjemmet og skolen ikke betjenes af bybussen, samtidig med at afstanden mellem hjemmet og skolen er længere end:
  • 2,5 km for elever på 0.-3. årgang
  • 6 km for elever på 4.-6. årgang
  • 7 km for elever på 7.-9. årgang
  • 9 km for elever på 10. årgang
 • Barnet bor i samme distrikt, som han/hun går i skole, og vejen mellem hjemmet og skolen er kategoriseret som farlig skolevej.

Kørslen kan enten ske med Trekantbrand, eller du kan som forælder vælge selv at køre dit barn til og fra skole og få udgiften dækket via kørselsgodtgørelse.

Ansøgning til særlig kørselsordning

Under "Selvbetjening" øverst på denne side finder du ansøgningskemaet til særlig kørselsordning. Bemærk, at der findes separate skemaer til elever på Frederiksodde Skole.

Vi anbefaler, at du udskriver og udfylder skemaet, og derefter scanner det ind og sender digitalt til Fredericia Kommune: Send sikkert til Fredericia Kommune. Du kan finde en vejledning under "Selvbetjening" øverst på denne side.

Du kan også vælge at sende skemaet til Fredericia Kommune pr. brev.

Ansøgningsfrist for skoleåret 2020/2021

Hvis du har indsendt din ansøgning om særlig kørselsordning senest fredag den 12. juni 2020, kan du være sikker på, at der er truffet en afgørelse inden begyndelsen af skoleåret i august 2020.

Du kan også søge om særlig kørselsordning i løbet af skoleåret.

Godkendelse eller afslag?

Du vil modtage en skriftlig afgørelse, når din ansøgning er behandlet.

Hvis du er tilmeldt digital post, modtager du afgørelsen i din digitale postkasse. Hvis du ikke er tilmeldt digital post, modtager du afgørelsen pr. brev.

Ved ansøgninger i løbet af skoleåret, må der forventes en sagsbehandlingstid på maksimalt 14 dage. Der må forventes en længere sagsbehandlingstid i de tilfælde, hvor Fredericia Politi skal foretage en vurdering af skolevejen.

Sker der ændringer i forbindelse med skoleskift eller flytning i løbet af den periode, hvor eleven er bevilget særlig kørselsordning, skal du give besked til skolen.

Er du uenig i kommunens afgørelse i henhold til ovenstående bestemmelser, kan du kontakte Børn og Unge på bornogunge@fredericia.dk.

 

Læs mere om kørsel med Trekantbrand under afsnittet "Særlig kørselsordning - retningslinjer for kørsel med Trekantbrand".

Særlig kørselsordning - retningslinjer for kørsel med Trekantbrand

Hvad gælder din bevilling om særlig kørselsordning til?
En bevilling omfatter kun kørsel mellem hjem og skole og gælder for ét skoleår ad gangen. Herefter skal bevillingen revurderes og kan eventuelt genbevilges.

Begrænsninger

 • Kørselsordningen dækker over to kørsler om dagen: Fra hjem til skole - og fra skole til hjem.
 • Kommunen sørger ikke for særskilt kørsel til og fra fritidstilbud. Dog kan elever på specialskolen Frederiksodde Skole vælge, at én af kørslerne for eksempel kan være mellem skole og fritidstilbud.
 • Du kan ikke få ændret dit barns kørsel for at komme til private aftaler.
 • Der stilles heller ikke kørsel til rådighed i forbindelse med kørsel til læge, tandlæge og præst i skoletiden.
 • Der er ikke skolekørsel på skolefri dage og i skoleferierne.

Køre- og ventetid
Trekantbrand forventer, at eleven er klar på aftalt tidspunkt. Vognen holder max. 2 minutter og venter på eleven – både ved afhentning hjemme om morgenen og ved skolen om eftermiddagen. Eleven hentes senest 15 minutter efter timens afslutning.
Transporttiden for elever bør ikke overskride 75 minutter hver vej for elever, der bor i Fredericia Kommune.

Bagage – hvad må medbringes?
Der må som udgangspunkt kun medbringes hjælpemidler, der er nødvendige for skolegangen (det vil sige en skoletaske, idrætstaske med mere).

Hvis forældrene er skilt
Hvis begge forældre bor i skoledistriktet, kan de selv vælge til, hvilken af de to adresse, barnet skal transporteres fra og til, men det er kun muligt at vælge den ene adresse.
Hvis kun den ene forælder bor i skoledistriktet, transporteres barnet fra/til denne adresse.
Hvis barnet skal transporteres fra/til en anden adresse uden for skoledistriktet, skal forældrene selv sørger for det.

Kørselsruter
Trekantbrand tilrettelægger kørselsruter, så barnet samles op tæt ved bopælen, og så flere elever transporteres i det samme køretøj (taxa/minibus).

Ændring i køretider eller kørselsaftaler
Som udgangspunkt kan du ikke få ændret tiderne for transporten, når der er indgået en aftale om bevilling af transport til og fra skole.
Hvis du har gode grunde til at få ændret aftalen, kan du dog sende dine ønsker via skolen til Børn og Unge. Du kan forvente svar inden for 1-5 dage.
Trekantbrand og ansatte på skolerne kan ikke ændre i køretider og aftaler.

Aflysning – når dit barn ikke har behov for kørsel
Som forælder har du pligt til at aflyse dit barns transport ved:

 • sygdom
 • ferie
 • lejrskole
 • tandlæge/læge/konfirmationsforberedelse
 • legeaftale
 • andet

Tænk gerne en uge frem og oplys Trekantbrand, hvis dit barn ikke skal køres.
Hvis kørslen ikke er blevet aflyst senest kl. 16.30 dagen før, skal Fredericia Kommune betale et gebyr på 100 kr. for manglende afbestilling.
Skolen/Børn og Unge kontakter forældrene, hvis barnet gentagne gange udebliver fra kørslen.

Hvis barnet udebliver fra kørsel om morgenen eller ikke melder afbud om morgenen, så sker der automatisk aflysning af hjemkørsel om eftermiddagen. Du skal så selv ringe til Trekantbrand, hvis dit barn skal transporteres hjem om eftermiddagen.

Du skal melde afbud på mailadressen koerselskontor@trekantbrand.dk

Gentilmelding til eftermiddagskørsel kan ske på telefon 76 81 08 70.

Hvis du selv vil køre dit barn

Hvis dit barn er berettiget til særlig kørselsordning, har du som forælder mulighed for selv at køre dit barn til og fra skole og få udgiften dækket via kørselsgodtgørelse.

Ordningen gælder ét skoleår ad gangen og IKKE i skoleferier.

Du kan beregne afstanden mellem bopælsadresse og skolens adresse ved at benytte ruteplanen på www.krak.dk.

Hvordan beregnes kørselsgodtgørelse?

 • I 2020 er kørselsgodtgørelsen på 1,96 kroner pr. kilometer
 • Er der for eksempel syv kilometer mellem hjemmet og skolen, er det i alt 14 kilometer til- og fra skole. Er barnet i skole alle 200 skoledage, er du berettiget til at få 5488 kr årligt i kørselsgodtgørelse

Hvordan får jeg udbetalt kørselsgodtgørelsen?

Beløbet, som du er berettiget til, vil blive indsat på din NemKonto. Du kan vælge, om beløbet skal udbetales månedsvis eller kvartalsvis.

Du kan læse om reglerne for kørselsgodtgørelse her (§26 stk. 5).

Har du spørgsmål?
Ønsker du en aftale med Fredericia Kommune, kan du rette henvendelse til:
Børn og Unge, Heidi Bagge på telefon 72 10 74 15 eller på mail heidi.christoffersen@fredericia.dk

Kørsel af elever, der er ramt af sygdom eller invaliditet

Kommunen tilrettelægger kørsel for skoleelever og unge, der går på en ungdomsuddannelse, og som midlertidigt ikke er i stand til ved egen hjælp at komme til og fra skolen på grund af sygdom eller invaliditet.

Ordningen gælder for kommunens folkeskoler og de SU-berettigede ungdomsuddannelser, der er godkendt til ungdomskort - du kan se en oversigt her: http://www.ungdomskort.dk/om-ungdomskort/ungdomskort-til-ungdomsuddannelser/ungdomsuddannelser-godkendt-til-ungdomskort/

Har du behov for kørsel ved sygdom eller invaliditet, skal du kontakte skolens kontor. Du skal dokumentere sygeperioden ved at medbringe en journal/lægeerklæring fra din læge eller sygehus. Hvis lægen opkræver et gebyr for journalen/lægeerklæringen, skal du selv betale denne udgift.

Skolesekretæren tager kontakt til Børn og Unge på tlf. 72 10 74 15

Tabt/bortkommet skolekort

Hvis dit barn er uheldig at miste sit skolekort, bedes I henvende jer til Fredericia Kommunes Kontaktcenter på telefonnummer 72 10 70 00.