Familie, børn og unge
Dagplejen er et tilbud til 0-2 årige børn
Her finder du information om daginstitutioner - et tilbud til børn i alderen 0-5 år
Her finder du information om kommunale fritidstilbud til børn og unge fra 0. klasse til 18 år
Tandplejen er et tilbud for alle børn mellem 0 - 18 år. Det er gratis og foregår på kommunens klinikker
Sundhedsplejen arbejder med børn og familier fra graviditet til barnet forlader grundskolen
Her finder du information om kvalitet og udvikling i Fredericia Kommunes dagtilbud og folkeskoler
Har du brug for råd og vejledning, når du skal vælge ungdomsuddannelse, så hjælper vi dig!
Feedback