Symbol til teksten Familie, børn og unge
Familie, børn og unge
Velkommen til Dagplejen i Fredericia Kommune
Her finder du information om daginstitutioner - et tilbud til børn i alderen 0-5 år
Her finder du information om grundskolerne (0-10. årgang)
Her finder du information om kommunale fritidstilbud til børn og unge fra 0. klasse til 18 år
Tandplejen er et tilbud for alle børn mellem 0 - 22 år. Det er gratis og foregår på Tandplejens klinik i Sundhedshuset.
Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til gravide, forældre og børn fra 0-16 år i Fredericia kommune.
Her finder du information om, hvordan familier, børn og unge kan få rådgivning, hjælp og støtte
Her finder du information om kvalitet og udvikling i Fredericia Kommunes dagtilbud og folkeskoler
Vi hjælper og rådgiver børn, unge, forældre, skoler, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere, når der skal vælges ungdomsuddannelse
Her kan du læse om, hvordan alle unge i Fredericia kommer videre i uddannelse eller job
26.09.2023 - 07:30
Frem mod foråret 2024 bliver Fredericia Kommunes nye politik for Børn, Unge og Uddannelse formet.
21.09.2023 - 17:19
Ungeenhedens beskæftigelsesrettede aktiviteter flytter ind i Kraches Gaard sammen med en ny fritidsklub for børn fra 10-14 år.
22.06.2023 - 12:07
Siden årsskiftet har Fredericia Kommunes nye tværgående enhed – Ungeenheden – fungeret som den nye måde, unge kan få helhedsorienteret hjælp på fra de