Slå adgang med tegn til/fra

Foreningsdrift

Her kan du læse om mulighederne for folkeoplysende foreninger i Fredericia Kommune

Folkeoplysende foreninger har bl.a. mulighed for at låne kommunale faciliteter og lokaler, og foreningerne kan søge en række tilskud og puljer til forskellige formål.

Hvad er en folkeoplysende forening?

Lån af lokaler og faciliteter

Folkeoplysende foreninger kan søge om lån af kommunale faciliteter - f.eks. gymnastiksale, boldbaner og øvelokaler. Lån eller lej lokaler og faciliteter i selvbetjeningsløsningen ovenfor.

Tilskud og puljer

Folkeoplysende foreninger har mulighed for at søge tilskud til aktiviteter for børn og unge, drift af lokaler og lederkurser.

Derudover er det bestyrelsens opgave at sætte sig ind i gældende lovkrav og regler og sikre at de bliver overholdt.

 Under "Foreninger" kan du læse mere om lovkrav, muligheden for fundraising og foreningens værktøjskasse, hvor vi har samlet en række værktøjer til foreninger.