Slå adgang med tegn til/fra

Tilgængelighedspuljen

Her kan du se rammerne for tilgængelighedspuljen og søge om tilskud til et projekt

Byrådet har afsat 100.000 kr. årligt til en tilgængelighedspulje, som administreres af Senior- og Socialudvalget. 

Har du et godt projekt, der kan gøre det nemmere for mennesker med handicap at deltage i kultur, foreningsliv eller naturoplevelser, så kan du sende en ansøgning til tilgængelighedspuljen via ovenstående link. Der er ansøgningsfrist hvert år den d. 20. marts.

Projekterne skal enten komme mange til gode eller have stor betydning for en mindre gruppe. Der kan søges om tilskud til opstartsudgifter eller anlægsudgifter. Eventuel drift, vedligehold og forsikring skal dækkes af ansøgeren. Der kan ikke søges om tilskud til private udgifter.

Puljen kan søges af foreninger, klubber og borgere i Fredericia.

Hvad kan der søges til?

Tilgængelighed har stor betydning for muligheden for at deltage i fællesskaber, som styrker sociale netværk og dermed livskvaliteten.

Derfor er der også fokus på at vælge projekter, der udvider mulighederne for at deltage i fællesskaber ved at forbedre tilgængeligheden til både fritidsaktiviteter, kulturelle arrangementer og begivenheder samt naturens tilbud.

Der kan søges om eksempelvis ramper, teleslynger, belysning, bredere døre eller forbedret skiltning – men mulighederne er ikke begrænset hertil. Hovedbetingelsen for at komme i betragtning er, at tiltaget forbedrer tilgængeligheden for mennesker med handicap. Der vil blive lagt vægt på, at tiltaget enten kommer mange til gode, eller betyder en væsentlig forbedring af tilgængeligheden for en mindre gruppe.

Ansøgningskema og dokumentation

Fristen for ansøgninger til tilgængelighedspuljen er den 20. marts hvert år. Det elektroniske ansøgningsskema finder du under "selvbetjening" øverst på siden. 
Det er vigtigt, at du forholder dig til alle spørgsmålene i skemaet, da det skal bruges i vurderingen. 

Du skal sammen med ansøgningen, så vidt det er muligt, vedhæfte en projektbeskrivelse og et prisoverslag på det projekt, du søger om støtte til.

Har du spørgsmål kan du skrive til pia.l.nielsen@fredericia.dk  

Hvis du får tilskud til tilgængelighedsprojektet, skal du som tilskudsmodtager sende dokumentation og kort redegørelse for projektets gennemførelse, når projektet er realiseret.