Symbol til teksten Omsorg og sundhed
Omsorg og sundhed
Her finder du information om, hvordan du får bevilget hjælpemidler, hvis du har et handicap eller ikke længere kan klare dig selv i hverdagen.
Her kan du læse om alle de spændende ting, der sker på sundhedsområdet i Fredericia
Hos økonomi- og gældsvejlederen kan du få hjælp til selvhjælp, hvis du har økonomiske vanskeligheder, der gør det svært ved at komme videre i livet med job, uddannelse, bolig m.v.
Tilbud om kurser, samtale og støtte både som forebyggelse, men også hvis du har behov for at arbejde med psykiske eller fysiske udfordringer, herunder misbrugsbehandling
Socialpsykiatrien i Fredericia Kommune har en række tilbud til borgere med psykisk sygdom.
Har du brug for en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse eller har tale-, høre-, syns-, læse/stave- eller andre vanskeligheder, så læs mere her.
I det danske sundhedsvæsen sker der nogle gange utilsigtede hændelser eller fejl
Vejviser til veteraner og deres pårørende
Her får du information om boliger, beskæftigelse, dag- og fritidstilbud til voksne handicappede i Fredericia Kommune samt oplysninger om merudgifter og BPA.
Her finder du informationer om det gode ældreliv i Fredericia - både om muligheder for aktiviteter og for hjælp, hvis du har behov for det.
13.01.2021 - 17:10
Det var ikke ulovligt at bruge eksterne konsulenter på det sociale område, konkluderer Ankestyrelsen
08.12.2020 - 10:06
Alle beboere på kommunens plejehjem og botilbud bliver i løbet af december forkælet lide ekstra med julefrokost leveret fra et lokalt spisested i Fred
03.12.2020 - 10:22
Den 3. december bliver handicapprisen uddelt af Fredericia Kommune og Handicaprådet, og her på siden kan du se vinderen af handicapprisen 2020