Symbol til teksten Omsorg og sundhed
Omsorg og sundhed
Her finder du information om, hvordan du får bevilget hjælpemidler, hvis du har et handicap eller ikke længere kan klare dig selv i hverdagen.
Her får du information om boliger, beskæftigelse, og dag- og fritidstilbud til mennesker med handicap samt psykiske og/eller sociale udfordringer i Fredericia Kommune samt oplysninger om merudgifter og BPA.
Socialpsykiatrien i Fredericia Kommune har en række tilbud til borgere med psykisk sygdom.
Har du brug for en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse eller har tale-, høre-, syns-, læse/stave- eller andre vanskeligheder, så læs mere her.
Her kan du læse om, hvad der sker på sundhedsområdet i Fredericia
Tilbud om kurser, samtale og støtte både som forebyggelse, men også hvis du har behov for at arbejde med psykiske eller fysiske udfordringer, herunder misbrugsbehandling
I det danske sundhedsvæsen sker der nogle gange utilsigtede hændelser eller fejl
Vejviser til veteraner og deres pårørende
Her finder du informationer om ældreliv i Fredericia - både om muligheder for aktiviteter og for hjælp, hvis du har behov for det.
Billede af vinderen af årets handicappris 2023
01.12.2023 - 10:00
Årets handicappris 2023 går til Hannerupløbet
01.12.2022 - 14:10
Vinderen af årets handicappris er......