Symbol til teksten Omsorg og sundhed
Omsorg og sundhed
Her finder du information om, hvordan du får bevilget hjælpemidler, hvis du har et handicap eller ikke længere kan klare dig selv i hverdagen.
Her kan du læse om alle de spændende ting, der sker på sundhedsområdet i Fredericia
Hos økonomi- og gældsvejlederen kan du få hjælp til selvhjælp, hvis du har økonomiske vanskeligheder, der gør det svært ved at komme videre i livet med job, uddannelse, bolig m.v.
Tilbud om kurser, samtale og støtte både som forebyggelse, men også hvis du har behov for at arbejde med psykiske eller fysiske udfordringer, herunder misbrugsbehandling
Her får du information om boliger, beskæftigelse, og dag- og fritidstilbud til mennesker med handicap samt psykiske og/eller sociale udfordringer i Fredericia Kommune samt oplysninger om merudgifter og BPA.
Socialpsykiatrien i Fredericia Kommune har en række tilbud til borgere med psykisk sygdom.
Har du brug for en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse eller har tale-, høre-, syns-, læse/stave- eller andre vanskeligheder, så læs mere her.
I det danske sundhedsvæsen sker der nogle gange utilsigtede hændelser eller fejl
Vejviser til veteraner og deres pårørende
Her finder du informationer om det gode ældreliv i Fredericia - både om muligheder for aktiviteter og for hjælp, hvis du har behov for det.
Vinderen af handicapprisen 2021
03.12.2021 - 11:48
Der var tre nominerede til årets handicappris, og vinderen blev afsløret i dag på FN’s internationale handicapdag
19.11.2021 - 10:57
Rigtig mange frivillige sociale foreninger får i år glæde af tildelte §18-midler
Veterankoordinator
01.10.2021 - 10:34
Fredericia Kommune har ansat Lina Noltensmejer som ny veteran- og pårørendekoordinator.