Børne- og Skoleudvalget - 11-05-2020

Referat
Dato:
Mandag, 11 maj, 2020 - 09:00
Hent som fil:
Lokation:
Referat publiceret:
Tirsdag, 12 maj, 2020 - 12:50

Punkt 28 Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-05-2020

Godkendt.

Punkt 29 En attraktiv udskoling

Sagsresumé

 

På baggrund af møde i Børne- og Skoleudvalget den 5.maj 2020 fremsættes forslag om politisk ramme for igangsættelse af en udviklingsproces af udskolingen i Fredericia.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Siden 2013/14 har der i Fredericia været en linjestruktur på alle fire almene udskolingsafdelinger. Rigtig mange elever har været meget glade for at kunne vælge linje i udskolingen.

 

I starten af 2020 blev alle skolens partnere i Fredericia dog enige om at lave en intern analyse af udskolingerne. Denne pegede blandt andet på, at elevernes motivation for at gå i skole falder, at ikke alle elever er i tilstrækkelig faglig og social trivsel, og at klassedannelsen på flere skoler er udfordret på flere parametre. Hertil kommer målsætningen om, at vi vil øge andelen af uddannelsesparate unge i Fredericia. I 2019 kom der yderligere en række nye valgfagskrav fra Børne- og Undervisningsministeriet, som alle skoler skal indfri, samt en politisk beslutning om at afkorte skoleugen med 2 timer fra 2020/21.

I tæt samarbejde med Børne- og Skoleudvalget har skolens partnere aftalt, at der igangsættes en fælles udviklingsproces frem mod 2023 med en bred inddragelse, således at udskolingen også fremadrettet bliver et rigtigt godt sted at lære og at være for alle unge i 7.-9.klasse i Fredericia kommune.

 

På baggrund af ovenstående vil Børne- og Skoleudvalget træffe beslutning om den ramme, som skal gælde for de kommende års arbejde med at udvikle den attraktive udskoling i Fredericia. Rammen vil gælde for alle fire almene distriktsskoler.

 

Grundet corona er analysen af Frederiksodde Skole blevet udsat. Når det er muligt at gennemføre analysen af udskolingsdelen på Frederiksodde Skole – formentlig efter sommerferien – udarbejdes der også en udviklingsplan med Frederiksodde Skole.

 

Udkast til den politiske ramme er vedhæftet sagen.

 

Der nedsættes en styregruppe samt en følgegruppe for perioden 2020 – 2023.

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen.

Vurdering

 

Børn og Unge vurderer, at det første fælles udviklingsrum på tværs af skolerne kan igangsættes til september.

Indstillinger

 

Børn og Unge indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

1)       Tager beslutning om den politisk ramme for udvikling af udskolingen i Fredericia.

2)       Tager beslutning om nedsættelse af en styregruppe og en følgegruppe.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-05-2020

Godkendt.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 11-05-2020

Godkendt.

Punkt 30 Orientering (Lukket)