Demokrati- og Borgerudvalget - 23-06-2020

Referat
Dato:
Tirsdag, 23 juni, 2020 - 16:00
Hent som fil:
Dagsorden publiceret:
Torsdag, 18 juni, 2020 - 14:00
Referat publiceret:
Søndag, 28 juni, 2020 - 21:00

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

 

 

Sagsbeskrivelse:

 

Indstillinger

 

Byrådssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

 

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 23-06-2020

Godkendt.

Punkt 2 Anlægspulje til lokalområderne 2020

Sagsresumé

 

For at holde gang i byggeriet og beskæftigelsen under corona-krisen har Regeringen og KL aftalt, at kommunerne sættes fri af anlægsloftet i 2020. Byrådet har på den baggrund besluttet en udvidelse af anlægsbudgettet. Der blev i den forbindelse afsat en ansøgningspulje på 1 mio. kr. til lokalområderne, som Demokrati- og Borgerudvalget skal udmønte.

 

Sagsbeskrivelse:

 

For at holde gang i byggeriet og beskæftigelsen under corona-krisen har Regeringen og KL aftalt, at kommunerne sættes fri af anlægsloftet i 2020. Byrådet har på den baggrund besluttet en udvidelse af anlægsbudgettet. Der blev i den forbindelse afsat en ansøgningspulje på 1 mio. kr. til lokalområderne, som Demokrati- og Borgerudvalget skal udmønte.

 

Udvalget bliver på mødet præsenteret for de indkomne ansøgninger.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Udvalget bliver på mødet præsenteret for de indkomne ansøgninger, herunder de økonomiske konsekvenser.

 

Vurdering

 

Ingen.

Indstillinger

 

Byrådssekretariatet indstiller, at Demokrati- og Borgerudvalget drøfter ansøgningerne, og vurderer hvilke ansøgninger, der skal imødekommes og med hvilke beløb.

 

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 23-06-2020

Udvalget behandlede ansøgningerne og imødekom i alt 11 projekter. Forvaltningen giver en tilbagemelding til beboerforeningerne.

Punkt 3 Drøftelse - dialogproces

Sagsresumé

 

Udvalget drøfter ideer og forslag i relation til den kommende dialogproces om fremtiden for Fredericia Teater.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2020, at Demokrati- og Borgerudvalget får til opgave at facilitere en dialogproces om fremtiden for Fredericia Teater.

 

Udvalget drøfter ideer og forslag til den nærmere tilrettelæggelse af denne dialogproces.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen.

Vurdering

 

Ingen.

Indstillinger

 

Byrådssekretariatet indstiller til drøftelse.

 

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 23-06-2020

Drøftet.

Punkt 4 Orientering

Sagsresumé

 

Sagsbeskrivelse:

 

-          Status Active Living ved Sundhedshuset

-          Demokraticontainer

 

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller

 

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 23-06-2020

Taget til efterretning.