Slå adgang med tegn til/fra

Almene boligorganisationer - Styringsdialog

Fredericia Kommune er tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer

Jf. lov om almene boliger mv., har kommunen pligt til at føre en styringsdialog i form af årlige dialogmøder med de enkelte boligorganisationer om deres virksomhed og eventuelle udfordringer.

Som grundlag for styringsdialogen skal de almene boligorganisationer, inden mødet, sende en dokumentationspakke til kommunen via Landsbyggefondens it-portal, Almenstyringsdialog.dk.

Referater - Boligkontoret Fredericia og BSB
Referater - Boli.nu
Referater - Futura Fredericia