Billede af netværk
Slå adgang med tegn til/fra

Netværk

Her kan du læse mere om forskellige kultur- og idrætsnetværk for foreninger i Fredericia

Kultur og Idræt tilbyder fra 2023 en række forskellige kultur og idrætsnetværk - primært for interesserede foreninger. Netværkene bringer engagerede foreningsfolk sammen indenfor et afgrænset område med henblik på både at erfaringsudveksle og ikke mindst samle deltagerne i et vigtigt udviklingsfora. Målene med netværkene er at deltagerne øger kendskabet til hinanden – videndeler - inspirerer hinanden – skaber samarbejder og fokuserer på udviklingsmuligheder.

Som udgangspunkt afholder et netværk 2 årlige netværksmøder, hvor foreningerne på skift er vært og med deltagelse af en konsulent fra Kultur og Idræt.

Kunne din kultur- eller idrætsforening være interesseret i at høre nærmere om at deltage i et netværk, er I meget velkomne til at tage kontakt til en konsulent fra Kultur og Idræt.