Slå adgang med tegn til/fra

Naturen trækker i fredericianerne

Fredericianerne er meget tilfredse med kommunens natur- og friluftsområder viser ny undersøgelse
Lange kyststrækninger, store skovområder, moser og enge. Fredericianerne er meget tilfredse med kommunens mange naturoplevelser, viser en ny undersøgelse om friluftsliv og natursyn, som både Miljø- og Teknikudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget blev præsenteret for på årets sidste møder.

Tilbage i oktober blev 1076 borgere i en spørgeskemaundersøgelse via kommunens borgerpanel spurgt om deres syn på forskellige naturområder i kommunen. 770 borgere svarede på undersøgelsen, som følger op på en lignende undersøgelse, som Fredericia Kommune lavede tilbage 2012.

Selvom undersøgelsen ikke er fuldt repræsentativ for kommunens befolkning, vurderer formand for Miljø- og Teknikudvalget, at den giver et praj om pulsen på tilfredshedsbarometeret blandt borgerne.

”En ting er mavefornemmelse - men her har vi nogle tal på, at fredericianerne generelt er blevet gladere for at være i naturen, som de oplever, er nem at komme til. Samtidig kan vi se, hvor vi skal sætte ind for at opnå endnu større tilfredshed”, siger Christian Bro, formand for Miljø- og Teknikudvalget og fortsætter:

”Undersøgelsen bekræfter, hvad vi allerede godt ved. Vi kan blive bedre til at formidle naturen særligt hos de 18-39 årige. Det er et område, som vi de seneste år har arbejdet på at styrke, og som vi kommer til at kigge endnu mere på de næste mange år”.

Fredericia Vold og Østerstrand hitter
Undersøgelsen peger også på, at de mest besøgte naturområder er Fredericia Vold og Østerstrand, som mere end ni ud af ti borgere besøger minimum én gang om året. Dernæst kommer Trelde Næs, Madsbyparken og Hannerup skov. Flere af områderne har de seneste år oplevet stigninger i andelen af besøgende - særligt Fredericia Vold og Østerstrand, som er højdespringerne. Det overrasker ikke udvalgsformanden.

”Jeg ser undersøgelsens resultater som et udtryk for, at vores indsatser på natur- og friluftsområdet falder i god jord hos fredericianerne, og det glæder mig. Nyt naturcenter med grejbank på Trelde Næs og aktivitetsanlæg og caféområde på Østerstrand, udvidelse af dyrehaven i Fuglsang Skoven og flere aktiviteter på Skovens Dag er bare nogle ting, som er sket siden 2012”, siger Christian Bro. 

Undersøgelsen vækker også interesse i Kultur- og Idrætsudvalget, hvor begejstringen for særligt ét område ikke går ubemærket hen.   

”Jeg glæder mig over, at Fredericia Vold er et af de områder, som hitter allermest hos fredericianerne. Volden er et fantastisk sted og rummer både historiske fortællinger og grønne oplevelser, som vi sammen med Miljø- og Teknikudvalget løbende arbejder på at udvikle. Blandt andet samarbejder vi om fiskeri i voldgraven og at styrke biodiversiteten på Volden”, siger Lars Ejby, formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

Fakta om Friluftsliv og Natursyn
• I oktober 2018 satte Teknik & Miljø i Fredericia Kommune gang i en undersøgelse af borgernes brug af og syn på natur og friluftslivet i kommunen.
• I alt har 770 respondenter ud af kommunens borgerpanel på 1076 respondenter gennemført spørgeskemaundersøgelsen. Det svarer til en svarprocent på 71,6%.
• Undersøgelsen er udformet i overensstemmelse med undersøgelsen Naturbrug og natursyn (2012), der skulle at afdække fredericianernes brug og syn på en række udvalgte naturområder.
• De områder der er spurgt ind til er: Fredericia Vold, Madsbyparken, Øster strand, Trelde Næs, Treldeskovene, Hannerup skov og mose, Fuglsang skov, Randal skov, Rands Fjordområdet, Snoghøjgaardparken, Lyngsodde, Hyby Lund, Hakenør, Bøgeskov strand og Vandværkssøerne i Kongsted.
• Undersøgelsen er ikke repræsentativ i forhold til Fredericia Kommunes befolkningssammensætning, hvorfor der skal tages forbehold for bestemte befolkningsgruppers indbyrdes vægtninger i forbindelse med alle resultater i undersøgelsen. Der er blandt andet en overvægt af besvarelser fra fredericianerne over 40 år. I Teknik- og Miljøudvalget drøfter man forskellige muligheder for også at komme i tættere dialog med de yngre fredericianere.

Undersøgelsen friluftsliv og natursyn (2018) kan læses på Fredericia Kommunes hjemmeside: https://www.fredericia.dk/politik/byraad-udvalg/borgerpanel