Slå adgang med tegn til/fra

Ny hjemmeside om udvidelsen af Fredericia Havn

ADP A/S ønsker at udvide Fredericia Havn med to nye projekter: Forlængelse af Kaj 19 og en ny Kaj 23 RO/RO-pier. Projektet skal VVM-godkendes, og Trafikstyrelsen og Fredericia Kommune er begyndt på miljøvurderingen af projektet med udvidelsen af havnen. Samtidigt skal Fredericia Kommune udarbejde en ny lokalplan og et kommuneplantillæg for havneområdet.

Fredericia Kommune samler relevante oplysninger om udvidelsen af Fredericia Havn på kommunens hjemmeside. Her kan borgere og interessenter læse om, og følge med i, processerne med miljøvurdering af projektet og udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg, ligesom der løbende vil blive offentliggjort høringsmateriale og høringssvar.

Du kan læse om processen med udvidelsen af Fredericia Havn her: Udvidelse af Fredericia Havn