Slå adgang med tegn til/fra

Kommunen i tal

Kommunale nøgletal for udviklingen i Fredericia
Kontur - kommunale nøgletal

Region Syddanmark samler oplysninger om regionen - og deler gerne ud af deres viden, for tallene skal helst bruges til noget.

De udgør nemlig fakta, der danner basis for regionens strategier, handlingsplaner og projekter, ligesom fakta er vigtig baggrundsviden for kommuner og andre aktører.

Her er det udmøntet i Kontur, som også viser nøgletal for Fredericia Kommune

Du kan se den seneste kontur her:

Konturer af kommunerne i Region Syddanmark
 

Forskelle i kommunale enhedsudgifter til skoler og dagtilbud
Kortlægningsundersøgelse i alle dagtilbud og på alle skoler

Alle kommunale dagtilbud og skoler indgår i et stort forskningssamarbejde med professor Lars Qvortrup omkring udviklingen af det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbud og skoler.

I 2014/2015, 2017 og 2019 laves der en række kortlægninger for at følge udviklingen, så vi hele tiden har fokus på at løfte de professionelle, da de - i samspil med forældrene - er helt afgørende for at løfte børnenes trivsel og læringseffekt.

Kortlægningsundersøgelsen omfatter 4 distriktsinstitutioner (= 30 dagtilbud/matrikler) og 4 distriktsskoler. Selve kortlægningen involverer næsten 1000 børnehavebørn i alderen 4 til 5 år og deres forældre, ca. 5400 skoleelever i 0. til og med 9. klasse samt alle pædagoger, lærere og ledere.

Under "Bilag" kan du læse mere om Program for Læringsledelse og kortlægningerne i dagtilbud og på skoleområdet.

Læs artikel af professor Lars Qvortrup "Jeg vil styrke læreres professionelle dømmekraft"

Bilag

Vækstbarometer

Region Syddanmarks vækstbarometer består af et panel af mere end 900 direktører fra små og mellemstore virksomheder, der hvert kvartal svarer på en lang række spørgsmål om regionale, erhvervspolititiske problemstillinger 

Idéen med vækstbarometeret er at sætte fingeren på erhvervslivets puls. Det er først og fremmest små og mellemstore virksomheder, der leverer input, fordi det i høj grad er dem, der skal bidrage til vækst og udvikling i fremtiden. Igennem en dialog med direktørerne får vi et aktuelt og præcist indblik i konkurrenceevne og udfordringer. Til gengæld får virksomhederne en vigtig stemme.

Region Syddanmarks vækstbarometer rummer nyttig viden om situationen her og nu blandt små og mellemstore virksomheder. Informationerne danner fundament for den regionale erhvervspolitik og for udviklingsprojekter, der skal bidrage til større konkurrencedygtighed.

Du kan læse mere om Vækstbarometeret her:

Vækstbarometeret i Region Syddanmark

Trekantområdets byer

På Region Syddanmarks hjemme side "Det gode Liv", kan du læse meget mere om byernes udvikling i Trekantområdet. 

Det Gode Liv