Slå adgang med tegn til/fra

Fredericia Kommunes Friboligers legat

Fredericia Kommunes Friboligers legat kan søges af alle, der bor til leje i Fredericia kommune
  • Legatet uddeles en gang årligt sidst på året og kan søges ved at indsende ansøgningskemaet under selvbetjening.
  • Ansøgningsskemaet kan hvert år fra ca. 1. juli  hentes via 'Selvbetjening' øverst på denne side og frem til ansøgningsfristens udløb i oktober måned (fristen er angivet nederst på selve ansøgningsskemaet).
  • Ansøgningsskemaet skal udfyldes via "Send sikker post" - Læs mere om send sikker post og find link til din Digitale Postkasse, kan alternativt afleveres i Borgerservicecentret. 
  • Når du indsender ansøgningen, skal du huske at vedlægge kopi af seneste årsopgørelse fra SKAT.
  • Der uddeles årligt et antal legatportioner. 

Vi  gør opmærksom på, at legatmidler er b-skattepligtig indkomst.

Legatmidler vil i visse tilfælde blive modregnet i andre udbetalinger fra det offentlige.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Support økonomi, se under Kontaktinformation