Slå adgang med tegn til/fra

Tandklinikassistentelev

Om din uddannelse: Tandklinikassistenten hjælper tandlægen med patienterne. På skolen lærer du blandt andet, hvordan arbejdet tilrettelægges.
En vigtig del af arbejdet går ud på at tage imod patienter og passe telefon samt, at rengøre og finde redskaber frem til tandlægen.
 
Uddannelsen giver en grundlæggende viden om pasning af tænder og tandkød. Du lærer at gøre de forskellige instrumenter og materialer klar til tandlægens behandling og at tage røntgenbilleder og aftryk. Desuden får du viden om, hvordan man rengør tænder og forebygger tandsygdomme mm. Du lærer også at skrive og holde styr på journaler, skrive regninger, bestille materialer og indkalde patienter til undersøgelse.

Under ledige stillinger kan du se om vi søger elever.
Du kan tilmelde dig en jobagent og få automatisk besked, når der lægges jobopslag ud
Klik her for at tilmelde dig.
Adgangskrav til grundforløbet
Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat.
Adgangskrav til hovedforløbet

Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene: Psykologi på E-niveau og Naturfag på F-niveau

Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at tage følgende certifikater:

 • Førstehjælp på mellemniveau
Om din praktik
Der er 3 mdrs. prøvetid, regnet fra den første praktikperiode du er ude i.
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen.

I praktikperioderne arbejder du 37 timer om ugen.
 
Klinikassistenten er håndlanger for tandlægen under arbejdet.
Under behandlingen rækker du tandlægen eller tandplejeren de nødvendige instrumenter og tilbereder materiale til fyldning og aftryk.
Tandlægen og tandplejerens arbejde lettes ved, at tandklinikassistenten holder patientens tunge, kind eller læbe til side og med sugeaperat holder munden ren for vand, spyt og blod.
Der kan også være tale om, at holde sårhager og lignende ved operationer.
Efter behandlingrydder tandklinikassistenten op og sterilliserer instrumenterne.
Arbejdet kræver fingernemhed samt sans for orden og hygiejne.
Herudover skal du kunne tale med folk og være interesseret i at have med mennesker at gøre.
 
Fordi der er nogle opgaver vi ikke kan tilbyde vores elever, tilbyder vi i stedet for vores elever et praktikophold i en privat praksis ca 2 x 2 uger i løbet af elevtiden.

Som elev ved Fredericia Kommunale Tandpleje skal man efter endt elevtid gerne kunne:
 • Assistere en tandlæge, både ved undersøgelse og behandling
 • Selvstændig tage aftryk og støbe i gips
 • Rense og pudse tænder
 • Lave lakeringer
 • Undervise i alm. mundhygiejne
 • Lave tandbørste instruktioner
 • Tage røntgenoptagelser
 • Tage imod patienter/patienttilætning
 • Telefonpasning

Med denne uddannelse er det vigtigt at du:

 • Er indstillet på at have tæt fysisk kontakt til andre
 • Kan arbejde omhyggeligt og præcist
 • Har sans for hygiejne
 • Er god til at planlægge opgaver
 • Kan arbejde selvstændigt og sammen med andre
 • Er indstillet på, at arbejdet er hårdt fysisk for nakke, skuldre og ryg
 • Er opmærksom på, at arbjedet kan medføre allergiske reaktioner