Slå adgang med tegn til/fra

Udsatterådet

Udsatterådet skal være de udsatte gruppers talerør i forhold til bl.a. de kommunale indsatser og skal fremme det fælles ansvar for de svageste i Fredericia

Rådet skal have fokus på de udsatte gruppers forhold og være deres høringsorgan i forhold til de kommunale indsatser, der vedrører hjemløse og de mest udsatte blandt stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere i Fredericia.
 
Rådet kan af egen drift eller efter anmodning give vejledende udtalelser om de almindelige indsatser på udsatteområdet, som Fredericia Kommune tilbyder. Rådet kan også afdække problemstillinger og udforme information til det politiske niveau.
Rådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål. Hvis en enkeltsag bliver brugt til principielle drøftelser i rådet, skal der inden indhentes samtykke fra borgeren. 

Medlemmer

FORMAND

Bjarne Dahlmann

Kirkens Korshærs Varmestue

b.dahlmann@kirkenskorshaer.dk

2117 6486

 

NÆSTFORMAND

Louis Lindholm

Frivilligcenteret

louis.lindholm@fc-fa.dk

 

Charlotte Gerdes

Udsatte-teamet, Fredericia Kommune

charlotte.gerdes@fredericia.dk

 

Bente Hedemann

Kvindekrisecenteret

bente@krise-center.dk

 

Jacob Busk Hansen

Helhedsplanen

jbh@boligfa.dk 

 

Carsten Nicolaysen

Mændenes Krisecenter

krisecenter@mail.dk

 

Karina Baastrup

Brugerrepræsentant

karinabaastrup@gmail.com

 

Hassan Jama

Brugerrepræsentant

hassanjama@hotmail.com

 

Lars Engelbrecht Schau

Din Indgang

lars.schau@fredericia.dk

 

SEKRETÆR

Pia Lindegaard Nielsen 

Sekretariatet for Beskæftigelse og Velfærd

pia.l.nielsen@fredericia.dk

2547 3170

 

Medlemsliste til evt. kopiering.