Slå adgang med tegn til/fra

Udsatterådet

Udsatterådet skal være de udsatte gruppers talerør i forhold til bl.a. de kommunale indsatser og skal fremme det fælles ansvar for de svageste i Fredericia

Rådet skal have fokus på de udsatte gruppers forhold og være deres høringsorgan i forhold til de kommunale indsatser, der vedrører hjemløse og de mest udsatte blandt stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere i Fredericia.
 
Rådet kan af egen drift eller efter anmodning give vejledende udtalelser om de almindelige indsatser på udsatteområdet, som Fredericia Kommune tilbyder. Rådet kan også afdække problemstillinger og udforme information til det politiske niveau.
Rådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål. Hvis en enkeltsag bliver brugt til principielle drøftelser i rådet, skal der inden indhentes samtykke fra borgeren. 

Medlemmer

 

Forperson

Bjarne Dahlmann

Kirkens Korshærs Varmestue

b.dahlmann@kirkenskorshaer.dk

 

Næstforperson 

Søren Thorsen

Folkekirken

stho@km.dk

 

Øvrige medlemmer 

Jacob Busk Hansen

Den boligsociale Helhedsplan

jbh@boligfa.dk 

 

Bente Hedemann

Kvindekrisecenteret

bente@krise-center.dk

 

Bo Lundgreen

Krisecenteret for mænd

b.a.lundgreen@gmail.com

 

Søren Johansen

Solstrålen

johansen.eu@gmail.com

 

Karina Baastrup

Kirkens korshær

k.baastrup@kirkenskorshaer.dk

 

Kristine Ussing Petersen

Frivilligcenteret

projektmedarbejder@fc-fa.dk

 

Kommunale repræsentanter

Henriette Korf Graversen

fagchef for Social og Handicap

henriette.graversen@fredericia.dk

 

Pia Lindegaard Nielsen

Konsulent i sekretariatet for Beskæftigelse og Velfærd/ Sekretær for Udsatterådet

pia.l.nielsen@fredericia.dk

Kommissorium