Slå adgang med tegn til/fra

Børne- og Skoleudvalget

Udvalget har ansvaret for at udvikle og skabe både gode fysiske og sociale rammer for kommunens børn og unge. Det gælder både daginstitutionerne, skoler, dannelse og uddannelse.

Børne- og Skoleudvalget mødes syv gange om året, hvor de tre møder planlægges som temamøder og de resterende fire planlægges som primært driftsmøder.

Du finder mødekalenderen under Læs også.

Medlemmer
Ole Steen Hansen

Ole Steen Hansen(A)

Formand 
ole.s.hansen@fredericia.dk  
Tlf. 41 17 19 81 
Cecilie Roed Schultz

Cecilie Roed Schultz (Ø)

Næstformand
cecilie.schultz@fredericia.dk, næstformand
Tlf: 61 33 16 32

 

Susanne Bjerregaard Mørck

Susanne Bjerregaard Mørck (A)

susanne.bjerregaard.morck@fredericia.dk
Tlf: 22 15 47 42

 

Pernelle Jensen

Pernelle Jensen (V)

pernelle.jensen@fredericia.dk
Tlf: 25 47 08 57
 

Inger Nielsen

 

Inger Nielsen (O)

inger.nielsen@fredericia.dk
Tlf: 22 19 75 25
Udvalgets opgaver

Udvalget tager sig af den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver, opgaver, der vedrører dagpasning af børn, sundhedsmæssige opgaver, der vedrører børn og unge, herunder opgaver, der vedrører: 

 • Dagpleje og daginstitutioner.
 • Folkeskoler og fritidstilbud (minus 10. klasse)
 • Fritidstilbud og ungdomskultur
 • Sundheds- og tandpleje
 • Udsatte børn og unge og deres familier
 • Skolesamarbejde jf. venskabsbysamarbejdet
 • Specialpædagogiske tilbud
 • Pædagogisk/psykologisk rådgivning
 • Åben rådgivning - et tilbud til børn og unge
 • Psykolog og Samtalegrupper
 • Samarbejde med forældrebestyrelser i dagtilbud og skoler
 • Sygehusundervisning
 • Børn og unge med handicap
 • Ungebyrådet
 • Elevtopmødet
 • Fritidspas og Sponsorpas
 • Samtalegrupper
 • AKT - Adfærd Kontakt Trivsel
 • SSP - Samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi
 • Grønlandsudvalget – udveksling af grønlandske skolebørn
 • Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt og udførelse af bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Forslag og indstillinger til byrådet om sektorpolitikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, og og takster inden for udvalgets område, samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område, anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.
 • Drift og udvendig vedligeholdelse af områdets bygninger og anlæg.