Billede af byrådet
Slå adgang med tegn til/fra

Fredericia Byråd

Se dine byrådspolitikere

Fredericia Kommunes Byråd består af 21 medlemmer, hvor Christian Bro (A) er borgmester, Søren Larsen (A) er 1. viceborgmester og Susanne Eilersen (O) er 2. viceborgmester. 

Byrådet er valgt for en periode på fire år, hvor nuværende periode er 2022-2026. 

Læs mere om de enkelte byrådsmedlemmer her på siden. Du kan også se, hvordan du kommer i kontakt med dem. 

Socialdemokratiet (A)

Christian Bro

Christian Bro (A), Borgmester

Økonomi- og Erhvervsudvalget, formand
§ 17, stk. 4 udvalget for Erhverv og Arbejdsmarked
christian.bro@fredericia.dk
Tlf: 72 10 71 00(fastnet)
 

Ole Steen Hansen

Ole Steen Hansen (A)

Børne- og Skoleudvalget, formand
Unge- og Uddannelsesudvalget
ole.s.hansen@fredericia.dk
Tlf: 41 17 19 81

 

Bente Ankersen

Bente Ankersen (A)

Kultur- og Idrætsudvalget
Senior- og Socialudvalget
Børn- og Ungeudvalget, formand
bente.ankersen@fredericia.dk
Tlf: 41 16 59 16

 

Turan Savas

Turan Savas (A)

Klima, Energi- og Miljøudvalget
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, næstformand
Bosætnings- og Turismeudvalget, næstformand
Senior- og Socialudvalget
turan.savas@fredericia.dk 
Tlf: 40 58 59 87

 

Søren Larsen

Søren Larsen (A)

1. viceborgmester, gruppeformand

Økonomi- og Erhvervsudvalget, næstformand
Senior- og Socialudvalget, formand
Evaluering af udvalgsstrukturen, næstformand
soren.larsen@fredericia.dk
Tlf: 22 20 56 02

 

John Nyborg

John Nyborg (A)

Demokrati- og Kulturkasernen, formand
Teknisk Udvalg
john.e.nyborg@fredericia.dk
Tlf: 41 23 91 18

David Gulløv

David Gulløv (A)

Kultur- og Idrætsudvalget, næstformand
Teknisk udvalg
Unge- og Uddannelsesudvalget
david.gullov@fredericia.dk
Tlf.: 4199 4813

Vibe Dyhrberg

Vibe Dyhrberg (A)

Økonomi- og Erhvervsudvalget
Klima, Energi- og Miljøudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Fremtidens skole, næstformand
vibe.nielsen@fredericia.dk
Tlf.: 2210 8874

Billede af Anette Hyre-Jensen

Anette Hyre-Jensen (A)

Unge- og Uddannelsesudvalget
Kultur- og Idrætsudvalget
Beskæftigelse- og Sundhedsudvalget
Bosætning- og Turismeudvalget
Mail kommer
Tlf.: 2763 1377
Det Konservative Folkeparti (C)

Tommy Rachlitz Nielsen

Tommy Rachlitz Nielsen (C)

Gruppeformand
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Klima-, Energi- og Miljøudvalget, formand
tommy.r.nielsen@fredericia.dk
Tlf.: 4294 9570

Kirsten Hassing Nielsen

Kirsten Hassing Nielsen (C)

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget
Senior- og Socialudvalget, næstformand
Børn- og Ungeudvalget, næstformand
Fremtidens skole, formand
kirsten.h.nielsen@fredericia.dk
Tlf.: 4199 4862
Socialistisk Folkeparti (F)

Connie Maybritt Jørgensen

Connie Maybrith Jørgensen (F)

Gruppeformand
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, formand
§ 17, stk. 4 udvalget for Erhverv og Arbejdsmarked
connie.jorgensen@fredericia.dk
Tlf.: 6192 3243
Venstre (V)

Peder Wittendorff Tind

Peder Wittendorff Tind  (V)

Politisk ordfører
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Kultur- og Idrætsudvalget, formand
peder.tind@fredericia.dk
Tlf: 22 13 70 29

 

Pernelle Jensen

Pernelle Jensen  (V)

Gruppeformand
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Unge- og Uddannelsesudvalget, formand
Fremtidens Skole
§ 17, stk. 4 udvalget for Erhverv og Arbejdsmarked
pernelle.jensen@fredericia.dk
Tlf: 25 47 08 57
 

Kenny Bruun Olsen

Kenny Bruun Olsen (V)

Teknisk udvalg
Klima, Energi- og Miljøudvalget
kenny.olsen@fredericia.dk 
Tlf: 25 47 04 97

Louis Lindholm

Louis Lindholm (V)

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget
Senior- og Socialudvalget
louis.lindholm@fredericia.dk
Tlf.: 6192 0617

Niels Martin Vind

Niels Martin Vind (V)

Bosætnings- og Turismeudvalget
Demokrati- og Kulturkasernen, næstformand
 
Nielsmartin.vind@fredericia.dk
Tlf.: 2125 8552
Dansk Folkeparti (O)
Susanne eilersen

Susanne Eilersen (O)

2. viceborgmester, gruppeformand
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Bosætnings- og Turismeudvalget, formand
Senior- og Socialudvalget
§ 17, stk. 4 udvalget for Erhverv og Arbejdsmarked
susanne.eilersen@fredericia.dk 
Tlf: 23 30 24 90

Palle Dahl

Palle Dahl (O)

Børne- og Skoleudvalget
Teknisk udvalg
Unge- og Uddannelsesudvalget
palle.dahl@fredericia.dk
Tlf.: 2326 2831
Enhedslisten (Ø)

Cecilie Roed Schultz

Cecilie Roed Schultz (Ø)

Gruppeformand
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Bosætnings- og Turismeudvalget
Børne- og Skoleudvalget, næstformand
Klima-, Energi- og Miljøudvalget
Senior- og Socialudvalget
Fremtidens Skole
cecilie.schultz@fredericia.dk
Tlf: 61 33 16 32
Medlem af byrådet

Karsten Byrgesen

Karsten Byrgesen

Kultur- og Idrætsudvalget
Teknisk udvalg, næstformand
karsten.byrgesen@fredericia.dk
Tlf: 50 69 34 36
Byrådets mødekalender

Møder i Byrådet afholdes som hovedregel på mandage kl. 17. Alle møder foregår i byrådssalen på rådhuset.

Møder i byrådet i 2023:

 • Mandag den 30. januar
 • Mandag den 06. marts
 • Mandag den 17. april
 • Onsdag den 31. maj
 • Mandag den 19. juni
 • Mandag den 04. september
 • Mandag den 09. oktober
 • Mandag den 13. november
 • Mandag den 18. december


Møder i byrådet i 2024:

 • Mandag den 29. januar
 • Onsdag den 28. februar
 • Mandag den 2. april
 • Mandag den 29. april
 • Onsdag den 29. maj
 • Mandag den 17. juni
 • Mandag den 2. september
 • Mandag den 7. oktober
 • Mandag den 18. november
 • Mandag den 16. december

 

Se dagsordner og referater for møderne under 'Dagsordner og referater'.

Byrådets spørgetid

Formålet med byrådets spørgetid er, at borgere i Fredericia kan få svar på spørgsmål vedrørende kommunale forhold af almen interesse. Spørgetiden finder sted efter hvert ordinært byrådsmøde og har en varighed af 30 minutter.

Du kan se rammen for byrådets spørgetid under Bilag.

Bilag