Billede af byrådet
Slå adgang med tegn til/fra

Fredericia Byråd

Se dine byrådspolitikere

Fredericia Kommunes Byråd består af 21 medlemmer, hvor Steen Wrist (A) er borgmester, Søren Larsen (A) er 1. viceborgmester og Susanne Eilersen (O) er 2. viceborgmester. 

Byrådet er valgt for en periode på fire år, hvor nuværende periode er 2022-2026. 

Læs mere om de enkelte byrådsmedlemmer her på siden. Du kan også se, hvordan du kommer i kontakt med dem. 

Socialdemokratiet (A)

Steen Wrist Ørts

Steen Wrist (A), Borgmester

Økonomi- og Erhvervsudvalget, formand
steen.wrist@fredericia.dk
Tlf: 72 10 71 00(fastnet)
 

Ole Steen Hansen

Ole Steen Hansen (A)

Økonomi- og Erhvervsudvalget
Børne- og Skoleudvalget, formand
Unge- og Uddannelsesudvalget
ole.s.hansen@fredericia.dk
Tlf: 41 17 19 81

 

Bente Ankersen

Bente Ankersen (A)

Kultur- og Idrætsudvalget
Senior- og Socialudvalget
Børn- og Ungeudvalget, formand
bente.ankersen@fredericia.dk
Tlf: 41 16 59 16
 

Christian Bro

Christian Bro (A)

Økonomi- og Erhvervsudvalget
Bosætnings- og Turismeudvalget
Teknisk udvalg, formand
christian.bro@fredericia.dk
Tlf: 20 85 01 92

 

Turan Savas

Turan Savas (A)

Kultur- og Idrætsudvalget
Klima, Energi- og Miljøudvalget
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, næstformand
Kulturkasernen, formand
turan.savas@fredericia.dk 
Tlf: 40 58 59 87

 

Søren Larsen

Søren Larsen (A)

1. viceborgmester, gruppeformand

Økonomi- og Erhvervsudvalget, næstformand
Senior- og Socialudvalget, formand
Evaluering af udvalgsstrukturen, næstformand
soren.larsen@fredericia.dk
Tlf: 22 20 56 02

 

John Nyborg

John Nyborg (A)

Bosætnings- og Turismeudvalget, næstformand
Klima, Energi- og Miljøudvalget, næstformand
Beskæftigelse- og Sundhedsudvalget
john.e.nyborg@fredericia.dk
Tlf: 41 23 91 18

David Gulløv

David Gulløv (A)

Kultur- og Idrætsudvalget, næstformand
Teknisk udvalg
Unge- og Uddannelsesudvalget
david.gullov@fredericia.dk
Tlf.: 4199 4813

Vibe Dyhrberg

Vibe Dyhrberg (A)

Unge- og Uddannelsesudvalget, næstformand
Senior- og Socialudvalget
vibe.nielsen@fredericia.dk
Tlf.: 2210 8874
Det Konservative Folkeparti (C)

Tommy Rachlitz Nielsen

Tommy Rachlitz Nielsen (C)

Gruppeformand
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Klima-, Energi- og Miljøudvalget, formand
tommy.r.nielsen@fredericia.dk
Tlf.: 4294 9570

Kirsten Hassing Nielsen

Kirsten Hassing Nielsen (C)

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget
Senior- og Socialudvalget, næstformand
Børn- og Ungeudvalget, næstformand
Evaluering af udvalgsstrukturen, formand
kirsten.h.nielsen@fredericia.dk
Tlf.: 4199 4862
Nye Borgerlige (D)

Karsten Byrgesen

Karsten Byrgesen (D)

Gruppeformand
Kultur- og Idrætsudvalget
Teknisk udvalg, næstformand
karsten.byrgesen@fredericia.dk
Tlf: 50 69 34 36
Socialistisk Folkeparti (F)

Connie Maybritt Jørgensen

Connie Maybrith Jørgensen (F)

Gruppeformand
Børne- og Skoleudvalget
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, formand
connie.jorgensen@fredericia.dk
Tlf.: 6192 3243
Venstre (V)

Peder Wittendorff Tind

Peder Wittendorff Tind  (V)

Politisk ordfører
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Kultur- og Idrætsudvalget, formand
peder.tind@fredericia.dk
Tlf: 22 13 70 29

 

Pernelle Jensen

Pernelle Jensen  (V)

Gruppeformand
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Unge- og Uddannelsesudvalget, formand
pernelle.jensen@fredericia.dk
Tlf: 25 47 08 57
 

Kenny Bruun Olsen

Kenny Bruun Olsen (V)

Teknisk udvalg
Klima, Energi- og Miljøudvalget
kenny.olsen@fredericia.dk 
Tlf: 25 47 04 97

Louis Lindholm

Louis Lindholm (V)

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget
Senior- og Socialudvalget
louis.lindholm@fredericia.dk
Tlf.: 6192 0617

Niels Martin Vind

Niels Martin Vind (V)

Bosætnings- og Turismeudvalget
Kulturkasernen, næstformand
Evaluering af udvalgsstrukturen
Nielsmartin.vind@fredericia.dk
Tlf.: 2125 8552
Dansk Folkeparti (O)
Susanne eilersen

Susanne Eilersen (O)

2. viceborgmester, gruppeformand
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Bosætnings- og Turismeudvalget, formand
Senior- og Socialudvalget
susanne.eilersen@fredericia.dk 
Tlf: 23 30 24 90

Palle Dahl

Palle Dahl (O)

Børne- og Skoleudvalget
Teknisk udvalg
Unge- og Uddannelsesudvalget
palle.dahl@fredericia.dk
Tlf.: 2326 2831
Enhedslisten (Ø)

Cecilie Roed Schultz

Cecilie Roed Schultz (Ø)

Gruppeformand
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Bosætnings- og Turismeudvalget
Børne- og Skoleudvalget, næstformand
Klima-, Energi- og Miljøudvalget
Senior- og Socialudvalget
cecilie.schultz@fredericia.dk
Tlf: 61 33 16 32
Byrådets mødekalender

Møder i Byrådet afholdes som hovedregel på mandage kl. 17. Alle møder foregår i byrådssalen på rådhuset.

Møder i byrådet i 2023:

  • Mandag den 30. januar
  • Mandag den 06. marts
  • Mandag den 17. april
  • Onsdag den 31. maj
  • Mandag den 19. juni
  • Mandag den 04. september
  • Mandag den 09. oktober
  • Mandag den 13. november
  • Mandag den 18. december

 

Se dagsordner og referater for møderne under 'Dagsordner og referater'.

Byrådets spørgetid

Formålet med byrådets spørgetid er, at borgere i Fredericia kan få svar på spørgsmål vedrørende kommunale forhold af almen interesse. Spørgetiden finder sted efter hvert ordinært byrådsmøde og har en varighed af 30 minutter.

Du kan se rammen for byrådets spørgetid under Bilag.

Bilag