Slå adgang med tegn til/fra

Miljø- og Teknikudvalget

Drift, vedligehold og overvågning af Fredericia Kommunes natur, miljø, byrum og infrastruktur og natur er Miljø- og Teknikudvalgets primære opgave

Miljø- og Teknikudvalget mødes syv gange om året, hvor de tre planlægges som temamøder og de resterende fire planlægges som primært driftsmøder.

Du finder mødekalenderen under Læs også.

 

Medlemmer
Christian Bro

Christian Bro (A)

Formand
christian.bro@fredericia.dk
Tlf: 20 85 01 92

Lise Nielson

Lise Nielson (A)

Næstformand

lise.nielson@fredericia.dk 
Tlf: 26 18 90 59

John Nyborg

John Nyborg (A)

john.nyborg@fredericia.dk 
Tlf: 41 23 91 18

 

Turan Savas

Turan Savas (A)

turan.savas@fredericia.dk
Tlf: 40 58 59 87

 

Kenny Bruun Olsen

Kenny Bruun Olsen (V)

kenny.olsen@fredericia.dk
Tlf: 25 47 04 97

 

Inger Nielsen

Inger Nielsen (O)

inger.nielsen@fredericia.dk 
Tlf: 22 19 75 25

 

Cecilie Roed Schultz

Cecilie Roed Schultz (Ø)

cecilie.schultz@fredericia.dk
Tlf. 61 33 16 32
Udvalgets opgaver

Udvalget tager sig af den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område, herunder opgaver der vedrører:

 • Bæredygtighedsstrategi
 • Strategisk energiplanlægning
 • Kommunale Agenda 21 aktiviteter
 • Klima- og energiprojekter
 • Drift af kommunale veje, cykelstier, fortove mv.
 • Affald og genbrug
 • Ren by og Ren kommune
 • Miljøbeskyttelse herunder miljøgodkendelser i det åbne land
 • Skadedyrsbekæmpelse
 • Spildevand
 • Jordforurening
 • Naturbeskyttelse
 • Byggeri og ændret anvendelse i landzone
 • Vandløb, søer og kystvand
 • Kystbeskyttelse
 • Grundvandsbeskyttelse og vandforsyning
 • Råstofindvinding
 • Sten- og jorddiger og fortidsminder i det åbne land
 • Godkendelse af varmeforsyningsprojekter
 • Klimatilpasning og risikostyring
 • Campingpladser
 • Kolonihaver
 • Kommunale strande, skove, naturområder, parker mv.
 • Lovbundne sektorplaner mv. på udvalgets område
 • Vejmyndighed på offentlige veje og private fællesveje
 • Trafiksikkerhed
 • Parkeringsbekendtgørelse m.m.
 • Hyre-, rute-, og fragtbilkørsel
 • Kollektiv trafik
 • Vejbelysning
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Udarbejder forslag og laver indstillinger til byrådet om takster inden for udvalgets område
 • Drift og indvendig vedligeholdelse af områdets bygninger og anlæg.