Slå adgang med tegn til/fra

Senior- og Handicapudvalget

Senior- og Handicapudvalget mødes syv gange om året, hvor de tre planlægges som temamøder og de resterende fire planlægges som primært driftsmøder.

Du finder mødekalenderen under Læs også.

Medlemmer

 

Lars Ejby Pedersen

Lars Ejby Pedersen (A)

Formand
lars.ejby@fredericia.dk
Tlf: 40 54 83 78
 

Cecilie Roed Schultz

Cecilie Roed Schultz (Ø)

Næstformand
cecilie.schultz@fredericia.dk
Tlf: 61 33 16 32
 

 

Finn Muus

Finn Muus (A)

finn.muus@fredericia.dk
Tlf: 2551 2758

 

Susanne Eilersen

Susanne Eilersen (O)

susanne.eilersen@fredericia.dk 
Tlf: 23 30 24 90

 

Bente Ankersen

Bente Ankersen (A)

bente.ankersen@fredericia.dk
Tlf: 41 16 59 16

 

Udvalgets opgaver

Udvalget tager sig af den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor senior- og handicapområdet, herunder opgaver der vedrører:

 • Boligsikring og boligydelse
 • Døgntilbud til voksne med nedsat funktionsevne efter servicelovens § 105/85, 107 og 108
 • Plejecentre
 • Aflastnings- og rehabiliteringspladser
 • Ældreboliger
 • Dag- og aktivitetscentre
 • Den kommunale akutfunktion
 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Praktisk hjælp og personlig pleje
 • Hjemmesygepleje
 • Hjælpemidler
 • Døgntilbud for voksne med nedsat funktionsevne
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Samarbejde med frivillige og foreninger
 • Køkkener og madservice
 • Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt og udførelse af bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Udarbejder forslag og laver indstillinger til byrådet om politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, samt takster inden for udvalgets område
 • Drift og indvendig vedligeholdelse af områdets bygninger og anlæg