Slå adgang med tegn til/fra

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Social og beskæftigelsesudvalget mødes syv gange om året, hvor de tre planlægges som temamøder og de resterende fire planlægges som primært driftsmøder

Du finder mødekalenderen under 'Læs også'.

Medlemmer
Peder Wittendorff Tind

Peder Wittendorff Tind (V)

Formand
peder.tind@fredericia.dk
Tlf: 22 13 70 29

 

John Nyborg

 

John Nyborg (A)

Næstformand
john.nyborg@fredericia.dk
Tlf: 41 23 91 18

 

Finn Muus

Finn Muus (A)

finn.muus@fredericia.dk
Tlf: 2551 2758

 

Inger Nielsen

Inger Nielsen (O)

inger.nielsen@fredericia.dk
Tlf: 22 19 75 25

Anette Hyre-Jensen

Anette Hyre-Jensen (A)

anette.hyre-jensen@fredericia.dk
Tlf: 22 15 36 10
Udvalgets opgaver

Udvalget tager sig af den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sociale og beskæftigelsesmæssige område, herunder opgaver der vedrører:

 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Lov om aktiv socialpolitik
 • FørtidspensionLov om sygedagpenge
 • Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel
 • Beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser
 • Den umiddelbare forvaltning af kommunens overordnede integrationspolitik,
 • Kommunens opgaver i relation til lov om danskundervisning til voksne udlændinge
 • Integrationsindsatser
 • Veteranområdet
 • Misbrugsbehandling
 • Væresteder
 • Krise- og forsorgshjem
 • Socialpsykiatri
 • Voksenspecialundervisning (CSV)
 • Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU)
 • Tilbud til døve borgere (Solglimt)
 • Bo-tilbud, bostøtte og hjemmevejledning
 • Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt og udførelse af bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Udarbejder beskæftigelsesplan til indstilling for Økonomiudvalg og byråd
 • Udarbejder forslag til takster inden for udvalgets område til indstilling til Økonomiudvalget og byrådet
 • Drift og indvendig vedligeholdelse af områdets bygninger og anlæg