Slå adgang med tegn til/fra

Sundhedsudvalget

Udvalget arbejder målrettet med at tilrettelægge effektfulde sundhedsindsatser, der indfrier de sundhedspolitiske mål og styrker dialog og samarbejde med eksterne sundhedsaktører.

Sundhedsudvalget mødes 7 gange om året, hvor de tre planlægges som temamøder og de resterende fire planlægges som primært driftsmøder.

Du finder mødekalenderen under Læs også.

Medlemmer

Susanne Eilersen (O)

Formand
susanne.eilersen@fredericia.dk 
Tlf: 23 30 24 90

 

Turan Savas (A)

Næstformand
turan.savas@fredericia.dk
Tlf: 40 58 59 87

 

Tina Horne (A)

Sundhedsudvalget
Uddannelsesudvalget
By- og Planudvalget
tina.horne@fredericia.dk
Tlf: 22 15 53 97

 

Bente Ankersen (A)

bente.ankersen@fredericia.dk
Tlf: 41 16 59 16

Peder Wittendorff Tind (V)

peder.tind@fredericia.dk
Tlf: 22 13 70 29
Udvalgets opgaver

Udvalget tager sig af den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sundhedsmæssige område, herunder opgaver der vedrører:

 • Udvikling og drift af Sundhedshuset
 • Genoptræning og vedligeholdelsestræning (voksne),
 • Politikudvikling og opfølgning af forebyggende sundhedsfremme for hele kommunen,
 • Medlemsskab af WHO Healthy City Network
 • Sundhedspleje og tandpleje
 • Genoptræning 0-18 år
 • Kvalitetsudvikling af sundhedsområdet for hele kommunen,
 • Sundhedsaftalen med Region Syddanmark
 • Samarbejdet med almen praksis og øvrige sundhedsaktører
 • Kommunal medfinansiering af regionens sundhedsudgifter,
 • Sundhedsberedskabet,
 • Vederlagsfri fysioterapi under sygesikringen,Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt og udførelse af bygge- og anlægsarbejder
  inden for udvalgets område
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.
 • Drift og indvendig vedligeholdelse af områdets bygninger og anlæg.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • Politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jfr. § 10,
 • Takster inden for udvalgets område.