Slå adgang med tegn til/fra

Unge- og Uddannelsesudvalget

Unge og Uddannelsesudvalget har et særligt fokus på at udvikle Fredericia som uddannelsesby

Unge- og Uddannelsesudvalget mødes ni gange om året, hvor de tre planlægges som temamøder og de resterende planlægges som primært driftsmøder.

Du finder mødekalenderen for udvalget her på siden.

Medlemmer

Pernelle Jensen

Pernelle Jensen (V)

Formand

pernelle.jensen@fredericia.dk 
Tlf: 25 47 08 57

Vibe Dyhrberg

Vibe Dyhrberg (A)

Næstformand

vibe.nielsen@fredericia.dk
Tlf.: 2210 8874

Ole Steen Hansen

Ole Steen Hansen(A)

ole.s.hansen@fredericia.dk  
Tlf. 41 17 19 81

David Gulløv

David Gulløv (A)

david.gullov@fredericia.dk
Tlf.: 4199 4813

Palle Dahl

Palle Dahl (O)

palle.dahl@fredericia.dk
Tlf.: 2326 2831
Udvalgets opgaver

Udvalget tager sig af den umiddelbare forvaltning af ungeenheden og udvikling af Fredericia som studieby, herunder unges uddannelse og beskæftigelse op til 30 år med følgende opgaver:

 • Ungdommens Uddannelses-vejledning (UU-Vejledning).
 • 10’ende inkl. 10’ende Pro og 10’ende E.
 • Samarbejde med forældrebestyrelse for 10’ende.
 • Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU).
 • Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og private og selvejende institutioner inden for udvalgets område i øvrigt.
 • Fredericia Byråds Uddannelsespolitik.
 • Forberedende Grunduddannelse (FGU).
 • Udvikling af Campus (indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget).
 • MakerSpace, Byg & Hyg og iværksættermiljø.
 • Studieby Fredericia.
 • Studieforum.
 • Tiltrækning af uddannelser.
 • Værtskab for DM i Skills.
 • Fredericia Kommunes Erhvervsuddannelsesstrategi.
 • Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.
 • Forebyggende misbrugsindsats for unge, herunder U-turn.
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 • Lov om aktiv socialpolitik.
 • Lov om sygedagpenge.
 • Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.
 • Pensionsloven.
 • Lov om kompensation til handicappede i erhverv.
 • Projektforslag, for-projekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område.
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.
 • Samarbejde med frivillige organisationer og lignende inden for udvalgets område.
 • Udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet om politikker og takster inden for udvalgets område.
Unge- og Uddannelsesudvalget

Møder i Unge- og Uddannelsesudvalget i 2022:

 • 25. januar
 • 01. marts
 • 05. april
 • 03. maj
 • 07. juni
 • 23. august
 • 20. september
 • 25. oktober
 • 29. november