Slå adgang med tegn til/fra

Kultur-, idræts og fritidspolitikken

Fredericia Kommunes vision 2020 udpeger kultur- og idrætsområdet som ét af de områder, Byrådet ønsker at udvikle i de kommende år.

Kultur- og Idrætsudvalget ønsker med denne nye politik at sætte klare mål for udvikling af kultur, idræt og fritid i hele Fredericia Kommune. Det er vigtigt at have pejlemærker at arbejde efter og værdier at gøre det ud fra. Vision 2020 indeholder stærke værdier, som også er retningsgivende for denne politik.

I udvalget har vi lagt stor vægt på, at tilblivelsen af den nye politik blev så inddragende som overhovedet muligt – tak for de mange gode bidrag og forslag fra alle dele af kultur, idræts- og fritidslivet i Fredericia.

Uanset hvilken politik man beslutter, er dens positive virkninger afhængig af fællesskab og samarbejde med borgere, foreninger og institutioner. Denne politik er en invitation til alle, der vil være med til at skabe et mere aktivt og attraktivt Fredericia både nu og i fremtiden. Livskvalitet og det gode hverdagsliv er fundamentet og er samtidig forudsætningen for de fyrtårne, der ses vidt omkring.

Ny Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik blev vedtaget af Fredericia Byråd juni 2016. Du kan se politikken under bilag.

Bilag