Slå adgang med tegn til/fra

Visionen for Fredericias fremtid er på plads

Et bredt flertal af byrådets partier er blevet enige om en vision for kommunens udvikling over de kommende ti år.

Fredericia – Fremtidens centrum. For den grønne omstilling. For kulturen. For børnefamilierne.

Det er overskriften for Vision 2033, der er vedtaget i byrådet.

Der kom 1885 input til visionen fra både workshops, samtalesaloner og sms.

Læs Vision 2033 herunder.

PDF ikon fredericia_fremtidens_centrum_-_vision_2033.pdf

Du kan også læse visions-teksten i menuen herunder.

INTRODUKTION

Fredericia opstod som en ambitiøs og visionær plan. Sådan startede vi, og sådan fortsætter vi.

Vi er rundet af krig og kulturarv, fællesskab, industri og innovation. Vores helt unikke fortid er fundamentet for en ambitiøs fremtid.

Vi skal være en kommune, der sætter nye standarder og retter et nysgerrigt blik mod horisonten.

Vi drømmer stort og planlægger ambitiøst, mens vi værner om hverdagen og de værdier, der løfter den.

Vi har altid øje for det store i det små. For Fredericia Kommune skal være et hjem for hele livet, hvor nærvær, kvalitet og oplevelser løfter hverdagen.

 Vi er et sted, som ikke er til at komme udenom. Vi ligger i centrum af Danmark og er en grøn motor, som kører foran og finder nye veje.

Her mødes prisvindende og mangfoldig kultur og enestående natur med danmarkshistorien.

Vi skal dele alt det, Fredericia kan, med alle dem, som ikke kender os endnu.

Vi finder nye løsninger, og vi gør det i fællesskab.

GRØN I VERDENSKLASSE

De lande, byer og virksomheder, der omstiller sig til nye, grønne og bæredygtige principper, bliver fremtidens vindere.

Den udvikling vil Fredericia Kommune stå i spidsen for.

Fredericia Kommune har en enestående geografisk placering og infrastruktur og dermed en unik mulighed for at nå nye højder, når det gælder nationale og internationale klimamål.

Vi vil sikre rammerne, så nye grønne energieventyr kan udfolde sig i Fredericia – Danmarks centrum.

Kanalbyens kommende campus skal være omdrejningspunkt for grønne efter- og videreuddannelser. Vi vil sammen med erhvervslivet skabe attraktive rammer, så Fredericia bliver hjemsted for nye grønne produktions-, energi-, og videnvirksomheder, ligesom vi vil skabe endnu flere grønne arbejdspladser. Vi vil sætte barren højt og stile efter at blive CO2-negative senest i 2033.

For hos os skal det grønne være i centrum. Vi skal turde være visionære og udvise lederskab.

Og det er uanset, om det gælder natur i bymidten, affaldssortering, grønne energiformer eller biodiversitet.

 

INPUT FRA BORGERNE

"Fredericia skal turde gå foran i forhold til miljø og bæredygtighed, og Fredericia skal være fyrtårn for bæredygtig produktion, grøn omstilling og biodiversitet."

UNIKKE OPLEVELSER HVER DAG

I Fredericia venter der nye oplevelser 365 dage om året.

Både for byens borgere, der hver dag bruger deres lokalmiljø og for de turister og gæster, der besøger byen.

Rundt om i kommunen skal det alle årets dage summe af både store og små events, unikke hverdagsoplevelser, livemusik i bybilledet, fascinerende scenekunst og sportsarrangementer – som alt sammen skal være med til at skabe liv og ånd i Fredericia.

Fredericias unikke historie har en helt særlig betydning for fortællingen om Danmarks frihed og militærhistorie. Vi vil i endnu højere grad dyrke det historiske fundament, som midtbyen med de karakteristiske lige gader og Nordeuropas største og bedst bevarede voldanlæg vidner om.

Derfor vil vi skabe et ambitiøst og bredt anerkendt formidlingscenter for fæstningsbyen Fredericia med levende fortællinger om vores unikke historie og kulturarv.

Danmarks største naturpark, Naturpark Lillebælt, er nærværende, hvor end man befinder sig i kommunen. Naturparken rummer et hav af storslåede oplevelser med smukke kystnære landskaber og verdens tætteste bestand af marsvin. Det skal vi formidle til byens borgere, dem, der overvejer at flytte hertil, turister og gæster.

INPUT FRA BORGERNE

"Vi skal dyrke vores unikke kendetegn. Nemlig vores historie og voldene. Her spiller et kommende fæstningscenter en stor rolle. Der skal være spændende arkitektur, involverende museumsformidling og oplevelseshistorie."

BØRNEFAMILIERNES FØRSTEVALG

Familien er det mest grundlæggende i livet – det vigtigste fællesskab. Derfor er det helt afgørende, at Fredericia Kommune er med til at sikre de bedste rammer og et stabilt fundament for et familieliv i trivsel.

Fredericia Kommune skal være børnefamiliernes førstevalg!

Vi vil sikre, at alle børn og unge får lige chancer i livet. Alle børn skal være del af sunde fællesskaber, hvor de trives, beriges og udvikles, og hvor de får oplevelser og erfaringer.

Vi stiler højt. Det stiller store krav til kvaliteten i daginstitutionerne og til attraktive og inspirerende læringsmiljøer i folkeskolerne, så vi kan give alle børn de bedste betingelser for faglig og social udvikling.

Foreningslivet skal give rig mulighed for et varieret og aktivt fritidsliv, og der skal være et inspirerende kultur- og idrætsliv for alle børn, unge og deres forældre.

Tid, sundhed og tryghed er afgørende faktorer for et familieliv i trivsel. Vi vil gøre vores for at sikre, at børnefamilierne har en hverdag, der hænger sammen.

Vi vil sikre attraktive lokalmiljøer, hvor børnene trygt kan cykle i skole, og hvor der er indkøbsmuligheder, arbejdspladser, legepladser, natur og muligheder for unikke hverdagsoplevelser.

INPUT FRA BORGERNE

"Vi drømmer om en markant forbedret folkeskole, hvor ingen børn bliver tabt på gulvet, og hvor alle børn får det skoletilbud, der passer dem. Vi drømmer om, at vores folkeskoler er det helt naturlige førstevalg for børn og forældre."

 

DET SKAL DER SKE NU

Fredericia står på et fundament af ambitiøse planer, drømme og visioner.

Med Fredericia Kommunes Vision 2033 er det fundament blevet endnu stærkere, og nu begynder det politiske arbejde, der skal føre Vision 2033 ud i livet, så de tre fokusområder kan omdannes til hverdag.

Det betyder, at byrådet i løbet af den kommende tid igangsætter arbejdet med at formulere og udarbejde politikker, strategier og handleplaner, der alle reflekterer Vision 2033.

Det er en fælles opgave, og arbejdet skal ske på tværs af Fredericia Kommune.

Det er et arbejde, der kommer alle borgere og byens gæster til gode.

For i Fredericia Kommune finder vi nye løsninger, og vi gør det i fællesskab – for fællesskabet.

Med venlig hilsen

Byrådet

Om Vision2033

Fredericia Byråd har med Budget 2022 sat gang i arbejdet med en ny vision for Fredericia, som skal afløse den gamle Vision2020, der blev vedtaget i 2015.

Fælles retning - fælles fortælling 
I Fredericia er mange store strategiske projekter sat i søen, og flere er på vej. De seneste års udvikling er en fælles fortjeneste – erhvervsliv, civilsamfund og kommune imellem. Et nyt byråd trådte sammen i 1. januar 2022 og står over for mange store og vigtige beslutninger de næste år. Dette nødvendiggør en fælles retning og et fortsat tæt samarbejde med både civilsamfund og erhvervsliv.

I Fredericia gør vi det sammen – i fællesskab.

Derfor har det også været helt afgørende, at både borgere, erhvervslivet og andre interessenter har været en del af visionsprocessen. I alt har de budt ind med 1885 input til visionen - både via SMS, men også i forbindelse med workshops og samtalesaloner.

Fredericia Kommunes nye vision blev godkendt i byrådet den 17. april 2023.

Der er i Budget 2022 sat 0,5 mio. kroner af til visionsprocessen.

Læs Budget 2022