collagebilleder med Fredericia motiver
Slå adgang med tegn til/fra

Fredericia, hvor skal vi hen?

En ny vision for Fredericia på vej. Byrådet har fundet kikkerten frem for at stille skarpt på Fredericias udvikling frem mod 2032.

Fredericia drømmer stort! Byrådet har i løbet af foråret 2022 modtaget intet mindre end 2000 input fra 500 engagerede borgere, frivillige foreninger, erhvervsliv, Ungebyråd, kommunale ledere og medarbejdere på workshops, via sms’er og til samtalesoner. Det er i sidste ende Fredericia Byråd, der skal beslutte en ny vision for Fredericia Kommune frem mod 2032. 

På denne side kan du følge med i arbejdet med Vision2032. 

Nyheder

Her finder du en oversigt over nyheder om visionsarbejdet. 

Samtalesaloner og møder

I løbet af foråret 2022 var borgere, virksomheder og foreninger inviteret til en række møder og samtalesaloner om Vision2032. Du kan se aktuelle invitationer til møder her:

Der er pt. ikke planlagt flere møder. 

SMS dine input til Fredericia Byråd

Havde du ikke mulighed for at deltage på møder og til samtalesaloner om visionen i løbet af foråret/sommeren, kunne du sende byrådet en SMS frem til den 1. juni 2022: 

HVAD GØR FREDERICIA KOMMUNE TIL ET FEDT STED AT LEVE, ARBEJDE OG BESØGE I 2032?

Byrådet har modtaget mange gode input til visionen og takker for alle bidrag. 

Sådan behandler vi dine data 
Fredericia kommune er dataansvarlig for behandlingen af de data, som vi har modtaget om dig – herunder dit telefonnummer. Når du sender en sms til os, accepterer du samtidig, at vi opbevarer dine data i 6 måneder, hvorefter de slettes. Det koster almindelig SMS-takst. 

Vi følger reglerne i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.   

Læs mere om, hvordan vi behandler dine data på www.fredericia.dk/databeskyttelse

Video: Fredericianerne om ny vision

Tilbage i februar var vi på gaden for at spørge fredericianerne om deres visioner for Fredericia. Se svaret i videoen: 

Fredericianerne var i maj 2022 inviteret til samtalesalon i Tøjhuset om den nye Vision2032. Det var en god og inspirerende aften. Se mere i videoen: 

Om Vision2032

Fredericia Byråd har med Budget 2022 sat gang i arbejdet med en ny vision for Fredericia, som skal afløse den gamle Vision2020, der blev vedtaget i 2015.

Fælles retning - fælles fortælling 
I Fredericia er mange store strategiske projekter sat i søen, og flere er på vej. De seneste års udvikling er en fælles fortjeneste – erhvervsliv, civilsamfund og kommune imellem. Et nyt byråd trådte sammen i 1. januar 2022 og står over for mange store og vigtige beslutninger de næste år. Dette nødvendiggør en fælles retning og et fortsat tæt samarbejde med både civilsamfund og erhvervsliv. Det nye byråd har som hovedopgave at igangsætte og fuldføre en visionsproces. I Fredericia gør vi det sammen – i fællesskab. Det er helt afgørende, at der skabes rum for en bred og involverende dialog med hele Fredericia.

Målet er, at Fredericia går ind i 2023 med en ny vision for hele Fredericia. Der er i Budget 2022 sat 0,5 mio. kroner af til visionsprocessen.

Læs Budget 2022