Søg

Mente du: trænings og rehab?

Søgeresultater

  Har du brug for træning for at få tilværelsen til at fungere efter sygdom? Er du henvist af læge eller sygehus, kan vi hjælpe dig her.
  Har du brug for genoptræning eller vejledning for at få hverdagen til at fungere efter akut opstået eller kronisk sygdom?
  Få mere viden om de enkelte sundhedstilbud nedenfor. Alle sundhedstilbuddene er gratis, vær dog opmærksom på, at du selv skal sørge for transporten.
  I Fredericia Kommune har du mulighed for at blive visiteret til døgnrehabiliterings- eller aflastningsophold på Hannerup Pleje og RehabiliteringsCenter.
  Er du til dans og bevægelse, og har du lyst til at udtrykke dig igennem dansen? Så er Danselinjen lige noget for dig
  05.05.2020 - 12:07
  Træning og Forebyggelse og UngMod, der begge hører hjemme på Fredericia Sundhedshus, åbner yderligere op for bedre at kunne imødekommende henvisninger
  Her finder du information om, hvordan du kan få hjælp, hvis du har talevanskeligheder.
  Du kan ansøge om ændringer i din bolig, hvis du har en varig nedsat funktionsevne
  Fredericia er Eliteidrætskommune, hvilket giver særlige muligheder for eliteidræt og talentudvikling
  12.06.2018 - 14:53
  Badesæsonen skydes officielt i gang med hejsning af det Blå Flag på Østerstrand, og du er inviteret med
  Proaktiv er et dagtilbud, som tilbyder aktivering, træning og beskyttet beskæftigelse såvel internt som eksternt.