Søgeresultater

  Har du brug for vejledning eller genoptræning for at få hverdagen til at fungere efter akut opstået eller kronisk sygdom?
  Har du brug for træning for at få tilværelsen til at fungere efter sygdom? Er du henvist af læge eller sygehus, kan vi hjælpe dig her.
  Er du til dans og bevægelse, og har du lyst til at udtrykke dig igennem dansen? Så er Danselinjen lige noget for dig
  I Fredericia Kommune har du mulighed for at blive visiteret til døgnrehabiliterings- eller aflastningsophold på Hannerup Pleje og RehabiliteringsCenter.
  Du kan ansøge om ændringer i din bolig, hvis du har en varig nedsat funktionsevne
  Her finder du information om, hvordan du kan få hjælp, hvis du har talevanskeligheder.
  10.04.2020 - 08:04
  En række Fredericia Sund By mikro-partnere laver tiltag, der bidrager til både den fysiske og mentale trivsel blandt Fredericias borgere midt i en cor
  Fredericia er Eliteidrætskommune, hvilket giver særlige muligheder for eliteidræt og talentudvikling
  12.06.2018 - 14:53
  Badesæsonen skydes officielt i gang med hejsning af det Blå Flag på Østerstrand, og du er inviteret med