Mente du: trænings og rehab?

Søgeresultater

  Her kan du læse om fysioterapeutiske og ergoterapeutiske tilbud til børn i alderen 0-5 år.
  Har du brug for vejledning eller genoptræning for at få hverdagen til at fungere efter akut opstået eller kronisk sygdom?
  Har du brug for træning for at få tilværelsen til at fungere efter sygdom? Er du henvist af læge eller sygehus, kan vi hjælpe dig her.
  Her kan du læse mere om transport til ældre og handicappede
  I Fredericia Kommune har du mulighed for at blive visiteret til døgnrehabiliterings- eller aflastningsophold på Hannerup Pleje og RehabiliteringsCenter.
  Er du til dans og bevægelse, og har du lyst til at udtrykke dig igennem dansen? Så er Danselinjen lige noget for dig
  Du kan ansøge om ændringer i din bolig, hvis du har en varig nedsat funktionsevne
  Her finder du information om, hvordan du kan få hjælp, hvis du har talevanskeligheder.
  25.08.2021 - 13:37
  Fredericia Kommune introducerer en ny rehabiliteringsindsats målrettet borgere med let eller moderat depression
  10.04.2020 - 08:04
  En række Fredericia Sund By mikro-partnere laver tiltag, der bidrager til både den fysiske og mentale trivsel blandt Fredericias borgere midt i en cor
  Fredericia er Eliteidrætskommune, hvilket giver særlige muligheder for eliteidræt og talentudvikling
  12.06.2018 - 14:53
  Badesæsonen skydes officielt i gang med hejsning af det Blå Flag på Østerstrand, og du er inviteret med
  Proaktiv er et dagtilbud, som tilbyder aktivering, træning og beskyttet beskæftigelse såvel internt som eksternt.
  Få mere viden om de enkelte sundhedstilbud nedenfor. Alle sundhedstilbuddene er gratis, vær dog opmærksom på, at du selv skal sørge for transporten.
  § 85 Hippocampus (senhjerneskadede) bostøtte
  Fredericias Sundhedsuger afholdes fra den 6.-26. september 2021.
  Demensfællesskabet Lillebælt er et rådgivnings- og aktivitetscenter for demensramte og pårørende