Dyrehold - hobby og landbrug

Reglerne for dyrehold afhænger af, hvor mange dyr du vil have, og om du bor i eller udenfor byen.

Du skal kontakte kommunen, hvis du vil:

  • Anskaffe et nyt dyrehold
  • Udvide eller ændre dit dyrehold
  • Bygge nye stalde, læskure eller andre anlæg til dit dyrehold

Læs mere i fold-ud emnerne nedenunder.
 

Små dyrehold (under 15 dyreenheder)

Nogle små dyrehold skal anmeldes til kommunen, andre skal ikke.

I byzone må du have høns og hunde, men ikke heste, køer, får, geder og grise.

Det gælder for alle dyrehold, at de ikke må genere naboen væsentligt eller forurene miljøet. Kontakt kommunen, hvis du vil have mere information.

Større dyrehold (over 15 dyrenheder)

Her finder du et ansøgningsskema til dyrehold fra 15 til 75 dyreenheder:

(link til ansøgningsskema)

Det kan du udfylde og sende, hvis du vil anskaffe, udvide eller ændre dit dyrehold.

Hvis du vil anskaffe, udvide eller ændre et dyrehold større end 75 dyreenheder, eller bygge nye stalde, gyllebeholdere eller lignende skal du ansøge igennem www.husdyrgodkendelse.dk.

Det kræver som regel, at du kontakter en professionel landbrugsrådgiver.

Nogle mindre ændringer i dyrehold og stalde og så videre kan du klare med en anmeldelse (’anmeldeordningen’).

Kontakt kommunen eller en landbrugsrådgiver, hvis du vil vide mere.

Hvis du skal bygge nye stalde, gyllebeholder eller andet, skal du også huske at ansøge om byggetilladelse (www.bygogmiljoe.dk) og tilladelse til bortledning af tagvand

Gylleudbringning på marker

Gylle må bringes ud fra 1. februar til høst (senest 1. oktober). På marker, der ligger mindre end 200 meter fra byzone og andre boligområder, må gylle ikke udbringes på lørdage, søndage og helligdage. Gylle må ikke udbringes på frossen jord eller på stejle skråninger ned mod vandløb.

Markstakke og møgbunker

Dybstrøelse, som har ligget i stalden og komposteret, og som ikke safter, må opbevares i en bunke i marken, som straks skal overdækkes med tæt plastic.

Markstakken skal overholde en række afstandskrav, blandt andet til nabo, vandløb og vej.

Andet møg fra dyrehold skal opbevares på en møddingsplads, hvor det skal dækkes over med plastic, medmindre der tilføres nyt møg hver dag.

Fluer

Fluer yngler i gødning fra dyrehold. Forkert håndtering af gødningen kan derfor medføre en stor mængde fluer. Fluer fra dit dyrehold må ikke genere naboerne væsentligt.

Hvis du vil klage over fluer, kan du benytte dette klageskema:

 link til klageskema

Høns

Uanset om du bor i byzone eller landzone, må du have 30 høns (inklusiv hane) uden at spørge kommunen. Hvis du vil have mere end 30 høns, skal du kontakte kommunen.

Du skal sørge for, at hønseholdet ikke generer naboen og ikke forurener miljøet. Hvis du har en hane, som starter med at gale meget tidligt om morgenen, vil det ofte genere naboen, og så kan kommunen påbyde dig for eksempel at fjerne hanen eller lukke den inde i et lystæt hønsehus, så den ikke galer.

Derfor er det en god idé at snakke med dine naboer, før du anskaffer høns, så du kan sikre dig, at naboen ikke bliver generet.

Hunde

Du må have 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger uden at spørge kommunen. Du skal sørge for, at hundene ikke generer naboen. Hvis du vil have en hundekennel eller hundepension, skal du anmelde det til kommunen og overholde en række afstandskrav, blandt andet til nabo og byzone. Du skal som regel også søge om landzonetilladelse (link til side). Kontakt os for mere information.

Græssende dyr nær byen

Hvis du vil have kvæg, får, geder eller heste til at afgræsse et areal, som ligger i byzone, skal du søge om dispensation hos kommunen. Kontakt os for mere information.