Slå adgang med tegn til/fra

Jordvarmeanlæg

Hvis du vil etablere et jordvarmeanlæg, skal du enten anmelde det eller sende en ansøgning til kommunen.

Via Byg og Miljø (se selvbetjening) kan du udfylde og indsende din anmeldelse, ansøgning eller anmeldelse om sløjfning digitalt.

Det er vigtigt, at du vedhæfter en plantegning, der viser anlæggets placering på ejendommen.

Til at lave en plantegning kan du benytte kommunens kortværktøj (se selvbetjening) Læs mere om regler og hvornår du skal anmelde dit jordvarmeanlæg nedenfor.

Hvornår skal jeg anmelde?

Hvis du vil placere dit jordvarmeanlæg udenfor OSD-områder (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser), og der anvendes ethanol, IPA-sprit, ethylenglykol eller propylenglykol som frostsikringsmiddel kan du nøjes med at anmelde det.

Hvis kommunen ikke har gjort indsigelse mod etableringen indenfor fire uger, kan anlægget etableres som beskrevet i anmeldelsen. Beliggenheden af drikkevandsinteresser kan findes vha. kommunens kortværktøj (se selvbetjening).

Forhold til lokalplaner

I lokalplaner kan der på forhånd være taget beslutning om, at husstande skal tilsluttes en bestemt varmeforsyning, fx fjernvarme. Det er muligt at opnå dispensation ved opførelse af lavenergibyggeri.

Hvis du ønsker at sløjfe dit anlæg?

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, skal du meddele kommunen, at du sløjfer anlægget.

Herefter skal du tømme slangerne for væske og bortskaffe væsken efter kommunens anvisninger. Væsken kan afleveres på en af kommunens genbrugspladser eller til en affaldsmodtager, der er godkendt til at modtage den type affald.

Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte Fredericia Kommune, Affald og Genbrug.

Hvad siger loven?

Kravene til jordvarmeanlæg er relateret til materialer, etablering, placering i forhold til vandindvinding og kan findes i Jordvarmebekendtgørelsen.