Slå adgang med tegn til/fra

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp er naturligt, og findes alle vegne, både ude og inde. Hvis skimmelsvamp findes meget koncentreret i en bolig, skyldes det ofte uhensigtsmæssig brug af boligen eller boligens stand.

Man kan selv gøre meget for at opretholde et sundt indeklima, og følgende gode råd bør altid følges: 

  • Luft ud med gennemtræk - flere gange om dagen, men kun i kort tid.
  • Tænd emhætten, når du laver mad
  • Luk døren til badeværelset, når du er i bad 
  • Hæng ikke tøj til tørre i boligen 
  • Hold udluftningsventiler åbne 
  • Få repareret selv små vandskader hurtigt 
  • Hold samme temperatur i alle boligens rum 
  • Hold 10 cm. afstand mellem møbler og kolde ydervægge 
  • Brug dyne, sovepude og underlag som kan vaskes - og vask jævnligt

Få mange flere gode råd på www.skimmel.dk

Hvis der er mistanke om eller tegn på, at der er skimmelsvampe i din bolig, bør du  rette henvendelse til udlejer/boligforening og sammen løse eventuelle problemer.

Hvis der ikke kan findes en løsning, og lejer mener, at problemet er opstået pga. manglende vedligeholdelse, kan der rettes henvendelse til Huslejenævnet, hvis man bor i privat udlejningsbyggeri, og Beboerklagenævnet, hvis man bor i en almen bolig.

Ved mistanke om sundhedsfare, kan alle tillige henvende sig til Fredericia Kommune. Henvendelse skal ske på telefon 7210 7838 eller mail kommunen@fredericia.dk.

Fredericia Kommune vejleder og rådgiver borgere, som henvender sig. Normalt bliver man bedt om, at fremsende en skriftlig klage (gerne pr. mail), hvis forvaltningen ønskes inddraget i sagen.

Vær opmærksom på, at din udlejer får din henvendelse at se i henhold til forvaltningsloven.

 
Hvad siger loven?