Slå adgang med tegn til/fra

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp er naturligt, og findes alle vegne, både ude og inde. Hvis skimmelsvamp findes meget koncentreret i en bolig, skyldes det ofte uhensigtsmæssig brug af boligen eller boligens stand.

Hvad kan jeg selv gøre
Hvis du har problemer med fugt, skimmel osv., er der ofte mange ting, du selv kan gøre:

 

  • Luft godt ud – lav gennemtræk i boligen ca. 10 minutter flere gange dagligt. Vær ekstra omhyggelig efter bad og madlavning.
  • Brug emhætten, når du laver mad
  • Hæng tøj til tørre ude eller brug tørretumbler
  • Varm alle rum op til ca. 20 grader
  • Hold friskluftventiler i vinduesrammer og vægge åbne, og tjek om aftrækskanaler og udsugningsventiler fungerer og er rene
  • Stil ikke møbler direkte op af kolde ydervægge
  • Gør generelt godt rent, og fjern eventuel skimmelsvamp med rodalon eller lignende

Få mange flere gode råd på www.skimmel.dk

 

Hvad kan udlejer gøre
Hvis du bruger boligen hensigtsmæssigt, og der alligevel er skimmelsvamp, som du vurderer skyldes boligen, skal du kontakte din udlejer, der har ansvaret for boligens stand. Udlejer bør som udgangspunkt gennemgå boligen, og udbedre eventuelle fejl eller mangler. Hvis problemet skyldes din brug af boligen, vil udlejer gøre dig opmærksom på dette.

Hvad kan kommunen gøre
Hvis udlejer ikke reagerer på dine henvendelser inden for rimelig tid, kan du kontakte os, da kommunen skal påse, om der er sundhedsfare ved at opholde sig i boliger. Det er der sjældent.

 

Vær opmærksom på, at din udlejer får din henvendelse at se i henhold til forvaltningsloven.

 
Hvad siger loven?