Slå adgang med tegn til/fra

Søg friplads i dagpleje, daginstitution eller fritidstilbud

Læs mere om friplads eller tilskud til friplads nedenfor

VIGTIG INFORMATION I FORBINDELSE MED COVID-19

Står du i den situation at have mistet dit job eller er gået ned i løn i forbindelse med Coronakrisen, så har du mulighed for at søge om tilskud (økonomisk friplads) til betaling af dagpleje, daginstitution og fritidstilbud.

Det er den samlede indkomst i husstanden, der er afgørende for, om man er berettiget til økonomisk friplads, og hvor meget tilskuddet udgør. I afsnittet "Økonomisk friplads" længere nede på denne side kan du læse mere.

Er man berettiget til tilskud, kan dette bevilges fra den efterfølgende 1. efter, at vi har modtaget ansøgningen. Det vil sige, at hvis vi modtager ansøgningen senest tirsdag d. 31. marts 2020, kan tilskuddet træde i kraft fra d. 1. april 2020.

Det er vigtigt, at du husker at få stoppet tilskuddet igen, lige så snart indtægten stiger igen - ellers vil der komme en efterregning. 
 

Sådan gør du:

  • Klik på "Ansøg om friplads i dagtilbud" under Selvbetjening øverst på denne side.
  • Du kommer nu ind på borger.dk, hvor du bliver ført til Den Digitale Pladsanvisning.
  • Klik på ”Log på” i øverste højre hjørne
  • Log på med NemID

Hvis din økonomi ændrer sig, skal du indsende en ny ansøgning. Det gælder, uanset om husstandens indtægt stiger eller falder. 

Økonomisk friplads

Det er muligt at søge til dit barn, hvis barnet skal i dagpleje/daginstitution eller benytte et fritidstilbud. Tilsagn om økonomisk friplads afhænger af forældrenes indkomstgrundlag (Dagtilbudsloven § 43 stk. 2).

Du ansøger ved at benytte punktet "Ansøg om friplads i dagtilbud" under Selvbetjening øverst på denne side.

Bemærk! Du skal søge om økonomisk friplads, før du kan søge om socialpædagogisk friplads.

Til- og fraflytning

Hvis du fraflytter Fredericia Kommune, stoppes økonomisk friplads-tilskud på fraflytningsdatoen.

Er du tilflytter til Fredericia Kommune, skal du søge om økonomisk friplads på ny ved at benytte Digital Pladsanvisning, som du finder under "Selvbetjening" øverst på denne side.

Fripladstilskud 2020

Indtægt (årlig indkomst)​ ​Betaling i pct. af fuld takst
Under kr. 181.501 0 %​
Mellem kr. 181.502 - 185.524 5 %​
Mellem kr. 185.525 - 563.799 Betalingen forhøjes med 1 % for hver. 4.023 kr.’s indtægtsstigning​
Fra kr. 563.800 og derover​ Fuld takst ​

Hvis familien har flere børn under 18 år i hjemmet, nedsættes beregningsgrundlaget med 7.000 kroner for hvert barn udover det første.

For reelt enlige forsørgere forhøjes indtægtsgrænsen med 63.503 kroner.

Læs mere om reglerne for søskenderabat på www.borger.dk

Socialpædagogisk friplads

Socialpædagogisk friplads kan bevilges til børn i dagpleje/dagtilbud og fritidstilbud, når pladsen anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud (Dagtilbudsloven § 43 stk. 4).

Bemærk! Du skal søge om økonomisk friplads, før du kan søge om socialpædagogisk friplads.

Hvis der ikke er søgt om økonomisk friplads, skal det gøres samtidigt med ansøgning om socialpædagogisk friplads indsendes eller afleveres.

Du ansøger om Socialpædagogisk friplads ved at klikke her

Behandlingsmæssig friplads

Behandlingsmæssigt fripladstilskud bliver bevilget, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud (Dagtilbudsloven § 43 stk. 3).

Den behandlingsmæssige friplads søges ved at kontakte økonomisk friplads. For at kunne behandle anmodningen om behandlingsmæssig frilads, skal der søges om økonomisk friplads først.