Slå adgang med tegn til/fra

Søg friplads i dagpleje, daginstitution eller fritidstilbud

Læs mere om friplads eller tilskud til friplads nedenfor

Sådan gør du:

 • Økonomisk friplads
 • Klik på "Ansøg om friplads til dagtilbud/fritidstilbud" under Selvbetjening øverst på denne side.
 • Du kommer nu ind på borger.dk, hvor du bliver ført til Den Digitale Pladsanvisning.
 • Klik på ”Log på” i øverste højre hjørne
 • Log på med MitID
 • Hvis din økonomi ændrer sig, skal du indsende en ny ansøgning. Det gælder, uanset om husstandens indtægt stiger eller falder. 
   
 • Socialpædagogisk friplads
 • Klik på "Ansøg om socialpædagogisk friplads" under Selvbetjening øverst på denne side
 • Log på med MitID
Økonomisk friplads

Det er muligt at søge til dit barn, hvis barnet skal i dagpleje/daginstitution eller benytte et fritidstilbud. Tilsagn om økonomisk friplads afhænger af forældrenes indkomstgrundlag (Dagtilbudsloven § 43 stk. 2).

Du ansøger ved at benytte punktet "Ansøg om friplads i dagtilbud" under Selvbetjening øverst på denne side.

Bemærk! Du skal søge om økonomisk friplads, før du kan søge om socialpædagogisk friplads.

Til- og fraflytning

Hvis du fraflytter Fredericia Kommune, stoppes økonomisk friplads-tilskud på fraflytningsdatoen.

Er du tilflytter til Fredericia Kommune, skal du søge om økonomisk friplads på ny ved at benytte Digital Pladsanvisning, som du finder under "Selvbetjening" øverst på denne side.

Fripladstilskud 2022

Indtægt (årlig indkomst)​ ​Betaling i pct. af fuld takst
Under kr. 187.901 0 %​
Mellem kr. 187.901 - 192.066 5 %​
Mellem kr. 192.067 - 583.699 Betalingen forhøjes med 1 % for hver. 4.117 kr.’s indtægtsstigning​
Fra kr. 583.700 og derover​ Fuld takst

Hvis familien har flere børn under 18 år i hjemmet, nedsættes beregningsgrundlaget med 7.000 kroner for hvert barn udover det første.

For reelt enlige forsørgere forhøjes indtægtsgrænsen med 65.747 kroner.

Fripladstilskud 2023

Indtægt (årlig indkomst) // ​​Betaling i pct. af fuld takst

 • Under kr. 193.501
  • 0 %​
 • Mellem kr. 193.501 og kr. 197.792
  • 5 %​
 • Mellem kr. 197.793 og kr. 601.199
  • Betalingen forhøjes med 1 % for hver. 4.291 kr.’s indtægtsstigning​
 • Fra kr. 601.200 og derover​
  • Fuld takst

Hvis familien har flere børn under 18 år i hjemmet, nedsættes beregningsgrundlaget med 7.000 kroner for hvert barn udover det første.

For reelt enlige forsørgere forhøjes indtægtsgrænsen med 67.719 kroner.

 

Læs mere om reglerne for søskenderabat på www.borger.dk

Socialpædagogisk friplads

Socialpædagogisk friplads kan bevilges til børn i dagpleje/dagtilbud og fritidstilbud, når pladsen anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud (Dagtilbudsloven § 43 stk. 4).

Bemærk! Du skal søge om økonomisk friplads, før du kan søge om socialpædagogisk friplads.

Hvis der ikke er søgt om økonomisk friplads, skal det gøres samtidigt med ansøgning om socialpædagogisk friplads indsendes eller afleveres.

Du ansøger om Socialpædagogisk friplads ved at klikke her

Behandlingsmæssig friplads

Behandlingsmæssigt fripladstilskud bliver bevilget, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud (Dagtilbudsloven § 43 stk. 3).

Den behandlingsmæssige friplads søges ved at kontakte økonomisk friplads. For at kunne behandle anmodningen om behandlingsmæssig frilads, skal der søges om økonomisk friplads først.