Slå adgang med tegn til/fra

Beredskabsplan for Familie & Børn

Beredskabsplan for Familie & Børnesundhed er godkendt af det politiske udvalg den 11. marts 2014

Fredericia kommune har udarbejdet denne beredskabsplan, hvor formålet er at sikre at alle ansatte i Børn og Unge anvender Fredericia kommunes Beredskab ved vold og seksuelle overgreb. Herudover er formålet at afklare definitioner og begreber samt øge kendskabet til mulige tegn, reaktioner og handlemuligheder i forbindelse med viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb.

Beredskabet skal være med til at sikre en hurtig, ensartet og professionel håndtering af overgrebssager.

Beredskabsplanen er senest revideret i august 2023.

Bilag