Slå adgang med tegn til/fra

Tandregulering (bøjle)

Ved hvert regelmæssigt tandeftersyn vurderer vi dit barns tandstilling. 

Tandplejen og Tandregulering Lillebælt I/S er flyttet i Sundhedshuset januar 2023
Adressen er: Dronningensgade 97, Indgang A. bygning C 3 sal. 7000 Fredericia.

Parkering
Der er gratis parkering ved Sundhedshuset.
Benyt indgang A og ta’ trappen eller elevatoren op til 3.sal.
Husk at sætte p-skiven.

 

Ved hvert regelmæssigt tandeftersyn vurderer vi dit barns tandstilling.

Hvis vi vurderer, at der er behov for det, så vil dit barn blive tilbudt en ekstra undersøgelse hos vores specialtandlæge i tandregulering, som visiterer til tandregulering efter de regler som gælder i lovgivningen. 
Man kan ikke få tandregulering af kosmetiske grunde, der skal være problemer med funktionen.

Visitation til tandreguleringsbehandling

Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske service er at forebygge og behandle de tandstillingsfejl, der indebærer forudsigelige eller eksisterende risici for fysiske skader og/eller psykosociale belastninger. Ved visitation til behandling foretages en risikovurdering og dermed en individuel vurdering af, om tandstillingsfejlen indebærer forudsigelige eller eksisterende risici for fysiske skader og/eller psykosociale belastninger i henhold til bekendtgørelse om tandpleje. 

Tandstillingsfejl kan udvikle sig, indtil barnets vækst og fysiske modning er afsluttet. Tandstillings- undersøgelse er derfor en integreret del af de regelmæssige undersøgelser i børne- og ungdomstandplejen.

Vi tilbyder tandregulering indenfor de retningslinjer, der er beskrevet i Sundhedsministeriets bekendtgørelse for tandregulering i kommunal tandpleje.

Se regler om tandregulering (ortodonti)

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetiske behandlinger er ikke omfattet af tilbuddet i børne- og ungdomstandplejen. Børn og unge som får udført kosmetisk tandbehandling for egen regning uden for det kommunale tandplejetilbud vil bevare sin adgang til vederlagsfri kommunal børne- og ungdomstandpleje.