Slå adgang med tegn til/fra

Info om jobcenteret

Opgaver, mission og mål

Hvad kan du bruge dit jobcenter til ?

 • For vores borgere
  Vi hjælper ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Til det giver vi råd og vejledning om jobsøgning, muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling. Er der problemer ud over ledighed, giver jobcentret råd om muligheder for støtte og om job på særlige vilkår. 

  Vi hjælper, hvis man midlertidig ikke kan varetage sit arbejde på grund af sygdom.

  Vi sikre afklaring til fleksjob og førtidspension.

  I faktaark for borgere, her kan du for eksempel læse om dine muligheder, hvis du er ledig, syg, skal på barsel som ledig, fleksjob, førtidspension og job, opkvalificering, aktivering og meget mere, faktaark til borgere
   
 • For vores virksomheder
  I virksomhedsservice kan virksomhederne få gratis hjælp til rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere. Kan vi ikke finde den rette kandidat for virksomheden lokalt, bruger vi job7.dk (nyt vindue), som er Trekantområdets fælles rekrutteringsservice.

  Vores virksomhedsservice dækker også hjælp til virksomhederne til både at opkvalificere deres nuværende, såvel som kommende medarbejdere.

  I vores faktaark kan du hente beskrivelser af jobcentrets tilbud og muligheder. Du kan for eksempel læse om mulighederne for at søge, annoncer og rekruttere efter medarbejdere for eksempel via Jobnet, Jobnet for Arbejdsgivere kaldes JobAG. Læs mere på jobag.dk (nyt vindue). Du kan også få hjælp til at finde udenlandsk arbejdskraft, småjobs, hvordan du udvider dine muligheder for at finde arbejdskraft, få hjælp ved medarbejderes sygdom og handicap, få hjælp til opkvalificering af arbejdskraft, få hjælp ved afskedigelser, partnerskabsaftaler og socialt ansvarlig virksomhed. 

  Læs mere om virksomhedsservice med mere i faktark til virksomheder

Mission

 • Skabe et inddragende, ansvarliggørende, effektivt, empatisk samt nysgerrigt Beskæftigelse og Borgerservice med fokus på virksomhedernes behov og borgernes vej mod job eller uddannelse.
 • Agere proaktivt på virksomhedernes behov og være deres foretrukne samarbejdspartner i forhold til rekruttering, fastholdelse samt opkvalificering.
 • Arbejde målrettet med digitalisering, så borgere og virksomheder modtager den bedst mulige service og kan udnytte mulighederne for selvhjælp via digitale kanaler.
 • Sikre, at det er så nemt som muligt at få kontakt til os og modtage en personlig service.
 • Udnytte potentialet i et stærkt tværgående samarbejde internt såvel som eksternt, så vi kan finde varige løsninger for borgernes vej mod job og uddannelse.

Mål

 • Målet for jobcenter Fredericia er at placere sig under landsgennemsnittet målt på andelen på offentlig forsørgelse i forhold til befolkningen i den erhvervsaktive alder.
Book tid

Book tid i borgerservicecenter og jobcenter
Ved at booke tid i forvejen vil du opleve minimal ventetid.
Dit jobcenter kan give dig mulighed for selv at booke et møde med jobcentret via din forside på Jobnet.

Læs vejledning om at booke tid på jobnet.dk (nyt vindue)

Læs her mere om at book tid via dette Link til kommunens hjemmeside.

Kontakt og åbningstider

Åbningstider på jobcentret
Mandag til onsdag klokken 10.00 til 14.00
Torsdag klokken 10.00 til 17.00
Fredag klokken 10.00 til 14.00

Telefontider på jobcentret
Jobcentret telefon 7210 7000
Hotline service telefon 7211 3699, særligt for virksomheder.

Mandag til onsdag klokken 9.00 til 15.00
Torsdag klokken 9.00 til 17.00 Fredag klokken 9.00 til 14.00


Jobcenter Fredericia fordelt på fire adresser

Jobcenter Danmarksstræde
Danmarksstræde 13, 7000 Fredericia
Telefon 7210 7000

 • Job og Fremskudt Indsats arbejder med fleksjob, ledighedsydelse og integration.
 • Sygedagpenge og Fastholdelse arbejder med sygemeldte og borgere der risikere sygemelding.
 • Job og Erhverv arbejder med dagpenge og virksomhedsservice.

Jobcenter Rådhuset 
Gothersgade 20, 7000 Fredericia
Telefon 7210 7000

 • Ydelser arbejder med løbende ydelser, enkelt ydelser og kompenserende ordninger.
 • Job og Udvikling arbejder med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, ressourceforløb, jobparate kontanthjælpsmodtagere og revalidering.

Jobcentrets afdeling på Sct. Joseph og Boligsocial helhedsplan
Ungeenheden
Telefon 7210 7000

 • Ungeenhed arbejder med modtagere af uddannelseshjælp og ressourceforløb for under 30 årige.

Jobcentrets afdeling, Medborgerhuset i Korskærparken
Ullerupdalvej 13, 7000 Fredericia
Telefon 7210 7000

 • Job og Fremskudt Indsats arbejder med områdets beboere i Korskærparken og Sønderparken, der modtager kontanthjælp samt ressourceforløb for over 30 år.

Sikkermail

Hvis du skriver personlige oplysninger til Fredericia Kommune, skal du gøre det sikkert med Digital Post.
Det kan for eksempel være om dig, én i din familie eller andet personligt, hvor kommunen skal bruge dit cpr-nummer eller andre fortrolige oplysninger.

Vi anbefaler, at du altid sender sikkert til Fredericia Kommune.

Selvbooking
Læs vejledning, lovgivning med videre til selvbook, star.dk (nyt vindue)
Spørgsmål og svar på selvbook, star.dk (nyt vindue)

Organisationsdiagram

Chef for Social og Beskæftigelse
Fagchef Henriette Korf Graversen

Leder af jobcentret
Lene Jul Mønsted

Afdelingsleder for Job og Udvikling
Maria Ellegaard Hansen

Afdelingsleder for Ydelser
Stephan Klavsen

Afdelingsleder for Job og Fremskudt indsats
Malena Matras Thusanth

Afdelingsleder for Sygedagpenge og Fastholdelse
Anne Schrøder

Samarbejdspartnere

Samarbejde på tværs
Vi har et stærkt samarbejde med Business Fredericia, vores lokale uddannelsesinstitutioner samt arbejdsløshedskasser og faglige organisationer. Dette fællesskab skal være med til at sikre uddannelse, kompetenceudvikling og efteruddannelse af Fredericias arbejdsstyrke samt være med til at skabe flere arbejdspladser.

CSR7000 samarbejdet
Fredericia uddeler hvert år en CSR pris med det formål, at anerkende og understøtte virksomheder, der kobler forretning med socialt ansvar, og således medvirker til at gøre en forskel for kommunens borgere.

Over 200 lokale virksomheder står på CSR7000 listen i Fredericia. Virksomhederne er her med til at inkludere kommunens borgere i et arbejdsfællesskab, sikre uddannelse og opkvalificering, gøre en indsats for udsatte borgere, fokusere på virksomhedens arbejdsmiljø, medvirke til at få flere unge i uddannelse og beskæftigelse.

Du kan læse mere om social ansvarlighed i Fredericia på businessfredericia.dk (nyt vindue)

Du kan læse mere om Fredericia får sin egen pris på businessfredericia.dk (nyt vindue)

’Café Økonomi’ ved Frivilligcenter Fredericia
”Café Økonomi” ved Frivilligcenter Fredericia, har til formål at hjælpe udsatte borgere til at få overblik over deres økonomiske situation. Målet er, at borgeren på længere sigt selv kan mestre sin økonomi og derved få en bedre livskvalitet. Du kan læse mere om hvad Café Økonomi kan tilbyde udsatte borgere på fc-fa.dk (nyt vindue) 

Din Indgang
Pas godt på hinanden !

Kom i kontakt med medarbejdere, som kan guide dig videre i forhold til udfordringer inden for psykisk sårbarhed, socialt udsatte og fysisk eller psykisk handicap. Læs mere her på fredericia.dk og læs mere på Din Indgangs egen hjemmeside dinindgang.dk (nyt vindue)

Samarbejde med kriminalforsorgen

 • God løsladelse
  Kriminalforsorgen samarbejder med kommunerne omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunerne med ungekriminalforsorgen om børn og unge mellem 10 og 17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.
   
 • Eksempler på samarbejde
  Indsættelse og løsladelse, digital Post, husleje, bolig ved løsladelse, forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse, for unge under 18 år, misbrugsbehandling, øvrig behandling og bande exit.
   
 • Kontaktoplysninger:

  Trine Falck Olesen og Marie-Louise Schrøder
  Gothersgade 20

  Direkte nummerer: 20737252 – 20654130
  E-mail: godlosladelse@fredericia.dk

  Sikker mail: sikkerpost@fredericia.dk

  Emnefelt: ATT. Trine Falck Olesen/ Marie-Louise Schrøder
   

 • Du kan læse mere om samarbejdet på

  Kriminalforsorgens hjemmeside generel information (nyt vindue)
  Kriminalforsorgens hjemmeside for Fredericia (nyt vindue)

   

Sagsbehandlingstider
 • Sagsbehandlingstider
  Som borger har du krav på en hurtig og effektiv sagsbehandling.

  For specifikke fagområder som borgerservice, ydelser, Pension, førtidspension, hjælpemidler med mere. Læs mere på fredericia.dk 
   
 • Henvendelse per mail
  Når du sender en mail til Fredericia Kommune, kommunen@fredericia.dk, får du samme dag en kvittering via mail, en kvitering på at Fredericia Kommune har modtaget din henvendelse sendt per mail.

  Hvis det er muligt, får du svar på din henvendelse med det samme. Hvis ikke, vil du inden for 14 dage modtage en afgørelse eller en besked fra en sagsbehandler om, hvornår afgørelsen kan træffes.
   
 • Henvendelse per brev
  Der sendes ikke automatiske kvitteringer for modtagelse af fysiske breve. Hvis det er muligt, får du svar på din henvendelse med det samme. Hvis ikke, vil du indenfor 14 dage modtage en afgørelse eller en besked fra en sagsbehandler om, hvornår afgørelsen kan træffes.
Brug af sociale medier
 • Facebook og Linkedin

  Vil du have ugentlige opdateringer kan du følge os på Linkedin og Facebook. Det er både for jobsøgende og for vores virksomheder. Her finder du information om det lokale arbejdsmarked. Vi er en rekrutteringskanal også på tværs af kommunegrænser. Vi informerer ligeledes om opkvalificering og uddannelsesmuligheder. Vi sætter spot på forskellige fokus områder som jobmesser, tiltrækning af udenlandsarbejdskraft, gode historier, hjælp til fastholdelse og meget mere.

  Link til Jobcenter Fredericias facebookside (nyt vindue)

  Link til Jobcenter Fredericias linkedinside (nyt vindue)

Aktindsigt

Offentlighed i forvaltningen
Ifølge offentlighedsloven har alle som udgangspunkt ret til at blive gjort bekendt med dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltnings sagsbehandling.

En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre det undtagelsesvis ikke er muligt for eksempel på grund af sagens omfang eller kompleksitet.

Læs mere om offentlighed i forvaltningen, offentlighedsprincippet, aktindsigt, partsaktindsigt, borgerjournal, klage over aktindsigt med mere på borger.dk (nyt vindue) 

Databeskyttelse

Fredericia Kommune har tilknyttet en databeskyttelsesrådgiver
Enhver behandling af andres personoplysninger, der ikke sker i en rent privat sammenhæng, skal ske i overensstemmelse med reglerne på databeskyttelsesområdet. Fredericia Kommune har tilknyttet en databeskyttelsesrådgiver, som du har mulighed for at kontakte vedrørende spørgsmål om hvordan vi behandler dine personlige data.

Du kan læse mere om datebeskyttelsesrådgiverens opgaver og administration i Fredericia Kommune, om hvor Kommunen henter oplysninger om dig, og hvor længe vi gemmer data om dig med mere via dette link til Fredericia Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning

Du kan som udgangspunkt klage til den myndighed, som har behandlet din sag eller truffet afgørelsen i din sag
Hvis du mener, der er begået fejl eller misforståelser eller er uenig i afgørelsen af en sag i kommunen, har du som udgangspunkt mulighed for at klage til den myndighed, som har behandlet sagen eller truffet afgørelsen.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse
Skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger fra kommunen har modtaget din klage. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Jævnfør retssikkerhedslovens § 67 stk. 1.

Læs om klagemuligheder i Danmark, klage over sagsbehandling, afgørelse, aktindsigt, klagefrister, klage til folketingets ombudsmand, klage over kommunen til borgmesteren, borgerjournal, anmeldelse af skade, lovgivning med mere på borger.dk (nyt vindue)

Fredericia Kommune har ansat en borgerrådgiver per 1. marts 2023, hvis du har du brug for råd og vejledning. 

Retshjælpen i Fredericia. Læs mere her