Slå adgang med tegn til/fra

Tilsyn med plejehjem

Både Fredericia Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med plejehjemmene.

Fredericia Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med plejehjemmene i kommunen ved mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg om året.

Tilsynet udføres ud fra en anerkendende tilgang og har fokus på læring og udvikling som skal styrke kvaliteten af det arbejde der udføres på ældreområdet. Samtidig er det nødvendigt at kontrollere, om indsatserne er i overensstemmelse med borgernes behov.

I Fredericia kommune er det et eksternt firma der udfører de uanmeldte tilsyn jf. serviceloven §151. Der udvælges årligt et fokusområde for tilsynet i samarbejde med myndighedsområdet (Visitation Senior).

Eksempler på temaer tilsynet vil afdække:

· Pleje, omsorg og praktisk bistand

· Relationer og et meningsfuldt hverdagsliv

· Hverdagsliv

· Kompetencer og udvikling

· dokumentation

Efter tilsyn modtager plejehjemslederen en skriftlig dokumentation med tilsynsresultaterne. Hvis der konstateres alvorlige fejl og mangler, vil der blive iværksat den nødvendige opfølgning herpå, og der vil kunne iværksættes supplerende uanmeldt tilsyn.

Seniorrådet og det politiske udvalg orienteres én gang årligt om tilsynene, hvorefter tilsynsrapporterne lægges på kommunens hjemmeside.

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører sundhedsfaglige- og ældretilsyn på Fredericia kommunes plejehjem.

Se tilsynsrapporter for de enkelte plejehjem nedenfor.