Slå adgang med tegn til/fra

Transport til ældre og handicappede

Her kan du læse mere om transport til ældre og handicappede

Handicapkørsel med Sydtrafik 
Sydtrafiks Handicapkørsel er et kørselstilbud til svært bevægelseshæmmede borgere, eller borgere med stærkt nedsat syn, over 18 år. Du skal være så svært bevægelseshæmmet, at du ikke er i stand til at tage med almindelige busser. Du skal enten bruge kørestol eller ganghjælpemidler, som albuestokke, rollator eller lignende.

Er dit syn nedsat til 6/60 eller derunder, kan du også blive visiteret til handicapkørsel. Grænseværdierne er svarende til kriterierne for optagelse i Dansk Blindesamfund. Dokumentation for medlemskab i Dansk Blindesamfund eller for synsnedsættelsen skal medsendes dit ansøgningsskema.

Ønsker du yderligere information om ordningen eller få et ansøgningsskema tilsendt, kan du kontakte Visitationsafdelingen.

Transport til læge, speciallæge og træning

Har du spørgsmål til transport til læge eller speciallæge, kan du kontakte Borgerservice:

Borgerservice
Gothersgade 20
7000 Fredericia
Tlf. 7210 7000
Mail: kommunen@fredericia.dk

Åbningstider:
ma-on 10.00-14.00
to 10.00-17.00
fr 10.00-14.00

Telefontid:
ma-on 9.00-15.00
to 9.00-17.00
fr 9.00-14.00

Du kan også læse mere om transport til lægehjælp på borger.dk
Transport til lægehjælp - borger.dk

Har du brug for kørsel til træning?
Du kan læse mere om dine muligheder i pjecen 'Transport til træning' under bilag nedenfor. 

Bilag