Skærbæk Strandpark

Kyst og strand

Her finder du information om Fredericias kyster og strande

I Fredericia er vores kyster og strande i særklasse. Vi har rigtigt meget at byde på i form af lækre sandstrande, udfordrende vandreruter og plads til aktiviteter ved vandet. Langs kysten er der fine muligheder for at sejle ud på Lillebælt, opleve kystlandskabet eller besøge en af vores mange badestrande.

Du kan her på siden finde flere informationer om de gængse regler for kyst og strand.

Strande med Blå flag

I Fredericia har vi rent badevand langs kysten, men særligt fire strande udmærker sig med det Blå Flag. Det Blå Flag viser, at der er en højere standard på stranden med blandt andet med toiletforhold, parkeringsplads og hyppigere badevandsprøver. Du finder Blå Flag på strandene ved:

 • Trelde Næs
 • Hyby Strand
 • Østerstrand
 • Skærbæk Strandpark

Læs mere om strandene

Hvad betyder det Blå Flag for dig?
Blå Flag er et kvalitetsmærke. Det er en garant for, at der på den stranden eller havnen er gode forhold, og at kommunen eller havnen arbejder for et rent miljø. En Blå Flag-strand skal blandt andet være ren og velholdt, have redningsudstyr, gode toiletforhold, affaldsfaciliteter og info-tavler til de besøgende om natur- og miljøforhold og faciliteterne på stranden. Alt dette skal være med til, at du får en god oplevelse, når du besøger en Blå Flag-strand.

Her kan du finde badevandsanalyser for strande med det blå flag:

 

Bilag

Badevand

I Fredericia skal badevandet være rent. Derfor tager vi løbende prøver hen over badesæsonen - fra 1. juni til 1. september. I badesæsonen kontrollerer vi badevandet ved otte stationer langs kysten for at sikre, at vandet er sundhedsmæssigt forsvarligt at bade i.

På overvågningsstationerne tager vi i badesæsonen fem vandprøver, mens vi på Blå Flag-strande tager 10 vandprøver.Kvaliteten af badevandet opdeler vi i fire kategorier:

 • Udmærket
 • God
 • Tilfredsstillende
 • Ringe.

Badevandsprøver fra kysten viser, at kvaliteten på Fredericias badestrande er i top – alle målinger viser den reneste kategori.

Hvad består målingen i?
Badevandskontrollen består af en måling for E.coli og enterokokker og en visuel inspektion af vandet.

I vores vurdering af badevandskvaliteten tager vi også højde for:

 • sigtdybde
 • nedbør på dagen og dagen før
 • skydække
 • vindstyrke
 • vandkvalitet
 • strandkvalitet
 • vandtemperatur og pH

Skulle badevandskvaliteten pludselig vise sig at være forringet, vil vi følge udviklingen meget nøje, og skulle badevandet vise sig at være direkte uegnet som badevand, vil vi sætte skilte op ved stranden og sætte annoncer i dagspressen. På strande med blåt flag vil flaget også blive fjernet, indtil vandet igen er rent.

Det er et godkendt laboratorium, der analyserer vandprøverne og sikrer, at de lever op til de gældende lovkrav.

Badevandsprofiler
Badevandsprofiler beskriver strandområderne både i forhold til omgivelserne og til de sundhedsmæssige risikofaktorer. Vi har lavet badevandsprofiler for alle de offentlige badestrande. Dem kan du se her:

Bilag

Livreddere

På Østerstrand holder Trygfondens professionelle livreddere med dig, når du bader fra sidste uge i juni og frem til midten af august.

Livredderne er synlige på stranden og sætter dagligt en særlig flagmarkering op, der viser, hvilket område der er under opsyn på stranden. Kontakt gerne livredderne, da de gerne giver råd og vejledning. En stor del af deres arbejde er forebyggelse med oplysninger og baderåd.

Bade- og bådebroer

Bade- og bådebroer er broer, der er anlægt på statens søterritorium, og det kræver en særlig tilladelse.

Hvis du ønsker at lave en ny bro, skal du søge om tilladelse hos os. Det samme kan også gælde for eksisterende broer med tilladelse, hvis du overvejer at renovere eller udskifte broen med ny.

Du har lov til at udskifte enkelte brædder i broen eller enkelte bundpæle, men udskifter du en større del af broen med nyt, kan det kræve ny tilladelse. Er du i tvivl, bør du spørge os til råds.

Du skal være opmærksom på, at broens landfæste ikke må genere færdslen langs kysten.

Har du en bro, der er sat op uden tilladelse, har du pligt til at søge kommunen om lovliggørelse.

Ønsker du for eksempel fortøjringspæle til broen eller bådhejs/lift, skal du søge tilladelse hos Kystdirektoratet.

Læs mere om bade- og bådebroer her:

 

Bilag

Sejlads

Motorbåde og brætsejlads

Der gælder særlige regler for sejlads med motorbåde og brætsejlads i Lillebælt. Læs mere om reglementet på Østjyllands Politikreds.

 

Vandscooter og jetski

Det er forbudt at sejle med vandscootere og jetski i Fredericia Vildtreservat - mellem Den Gl. Lillebæltsbro og frem mod Skanseodde/Strib Fyr i nord. Det er hele vandarealet, der er omfattet af forbud.

I de øvrige områder må vandscootere ikke sejle tættere på kysten end 300 meter. Sejler du indenfor 300 meter, skal det ske vinkelret på kysten og med maksimalt 5 knob.

Bilag