Symbol til teksten Trafik, vej og natur
Trafik, vej og natur
Her kan du løbende læse om anlægsprojekter og renoveringer på vejområdet
Her kan du finde information om beskyttede naturtyper, dyre- og plantearter, diger og fredninger
Vær med til at gøre Fredericia mere vild
Her finder du også information om gravetilladelser, opsætning af containere mm, indkørsler, nabohjælpskilte og parker
Her kan du læse mere om, hvor vi rydder sne, salter og fejer. Du kan også finde oplysninger om veje og stier i kommunen.
Her kan du rapportere fejl og mangler på veje, stier, fortove eller fejl på gadelys, skilte m.m. Du kan også anmelde skader, hvis du mener, at Fredericia Kommune er ansvarlig.
Her finder du information om Fredericias kyster og strande
Her finder du information om blandt andet betalingsparkering, månedskort og beboerlicenser, parkering til håndværker, parkering ind/ud flytning...
I Fredericia Kommune arbejder vi løbende med at forbedre trafiksikkerheden på kommunens veje.
Her kan du læse om vedligeholdelse og pleje af søer, vandhuller og vandløb
Her kan du finde inspiration og information om de forskellige muligheder, der er for at dyrke et aktivt fritidsliv i naturen i Fredericia Kommune.
Bekæmpelse af invasive planter og skadedyr, herunder rotter