Trafik, vej og natur
Her kan du løbende læse om anlægsprojekter og renoveringer på vejområdet
Her kan du finde information om beskyttede naturtyper, dyre- og plantearter, diger og fredninger
Her finder du også information om gravetilladelser, opsætning af containere mm, indkørsler, nabohjælpskilte og parker
Her kan du læse mere om, hvor vi rydder sne, salter og fejer. Du kan også finde oplysninger om veje og stier i kommunen.
Her kan du rapportere fejl og mangler på veje, stier, fortove eller fejl på gadelys, skilte m.m. Du kan også anmelde skader, hvis du mener, at Fredericia Kommune er ansvarlig.
Her finder du information om Fredericias kyster og strande
Her kan du få information om naturpleje og tilskudsmuligheder til naturprojekter
Her finder du information om blandt andet betalingsparkering, månedskort og beboerlicenser
I Fredericia kommune arbejder vi løbende med at forbedre trafiksikkerheden på kommunens veje. I perioden fra 2013-2017 er Fredericia desuden Trafiksikkerhedsby.
Her kan du læse om vedligeholdelse og pleje af søer, vandhuller og vandløb
Snerydning i Fredericia
23.11.2018 - 11:02
Fredericia Kommune er ved at være klar til vinteren. Er du også?
20.11.2018 - 13:09
Treldeskovene i Fredericia Kommune er et af 15 unikke steder, der er med i Danmarks Naturkanon
10.02.2017 - 09:56
Nu løftes sløret for årets grønne ture og arrangementer. Årets program er spækket med spændende oplevelser for både store og små
Feedback