Virksomhed
Slå adgang med tegn til/fra

Natur på virksomhedsgrunden

Hvad kan du som virksomhed gøre for at fremme naturen?

Mange virksomheder råder over store udendørs arealer med græs, der bliver slået intensivt. Her ligger der store potentialer for at skabe mere natur ved at ændre måden arealerne bliver forvaltet.  


Vi hjælper gerne med ideer til at omlægge jeres areal

Mange ønsker at så vilde frøblandinger på deres arealer, men det er ikke altid den bedste løsning for den lokale biodiversitet. Læs de gode råd om udsåning af frø "Tænk før du sår" fra rådgivningsfirmaet Habitats og København Universitets Inspirationsark.

Kontakt os gerne, så kommer vi gerne ud med råd og vejledning. Se et oplæg til virksomheder fra "Nature Works" med de god råd til at komme i gang  PDF ikon praesentation_temadag_om_biodiversitet_fredericia_kommune_220303.pdf

Lav en aftale om særlig driftsform

Når I som virksomhed ændrer driften på jeres grund, kan det give mening, at indgå en aftale om en særlig driftsform med kommunen. Med en ”Aftale om særlige driftsformer” bliver naturtyper, der er dannet, fordi der i en periode er gennemført en særlig driftsform, undtaget fra bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3 i indtil 1 år efter aftalens udløb. Denne ordning omfatter alle de beskyttede naturtyper, jf. § 2 i Bekendtgørelsen om beskyttede naturtyper.” Denne mulighed er indført, så grundejerne tilskyndes til også af egen drift, at foretage naturforbedringer og uden tilskud fra offentlige myndigheder.
Se et eksempel om "Aftale om særlig driftsform"

Flere lokale virksomheder er allerede i gang med at gøre en indsats for naturen på egen grund. Her kan fx nævnes Ørsted, Skærbæk Værket, Energinet og Electrolux.

Bliv Natursponsor

I Fredericia Kommune har vi flere arealer som vi gerne vil have plantet til – blandt andet for at øge mængden af naturarealer og bidrage til gode rekreative oplevelser. 

Måske er du som virksomhedsejer interesseret i at sponsorere en sø eller træer med mere hertil?

Vi har bl.a. følgende arealer:

  • 6 ha naturareal ved Egeskovvej overfor Crossbridge
    Formålet er at forskønne indfaldsvejen til byen via nye træer og buske langs Egeskovvej, samt sø(-er) og skovareal med lysåbne partier.
  • 4 ha skovområde ved Taulov
    Formålet er at øge mængden af skov i kommunen og afskærme yderligere for motorvejen. På sigt et lille skovområde for lokalområdet

I fald at du er interesseret i at høre mere om muligheden for at sponsorere træer og/eller andre naturværdier – eller blot gerne vil høre generelt om muligheder – så kontakt projektleder Carsten Pedersen på carsten.pedersen@fredericia.dk eller tlf. 4116 2520.