Virksomhed
Slå adgang med tegn til/fra

Natur på virksomhedsgrunden

Hvad kan du som virksomhed gøre for at fremme naturen?

Mange virksomheder råder over store udendørs arealer med græs, der bliver slået intensivt. Her ligger der store potentialer for at skabe mere natur ved at ændre måden arealerne bliver forvaltet.  

Lav en aftale om særlig driftsform

Når I som virksomhed ændrer driften på jeres grund, kan det give mening, at indgå en aftale om en særlig driftsform med kommunen. Med en ”Aftale om særlige driftsformer” bliver naturtyper, der er dannet, fordi der i en periode er gennemført en særlig driftsform, undtaget fra bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3 i indtil 1 år efter aftalens udløb. Denne ordning omfatter alle de beskyttede naturtyper, jf. § 2 i Bekendtgørelsen om beskyttede naturtyper.” Denne mulighed er indført, så grundejerne tilskyndes til også af egen drift, at foretage naturforbedringer og uden tilskud fra offentlige myndigheder.
Se et eksempel om "Aftale om særlig driftsform"

Flere lokale virksomheder er allerede i gang med at gøre en indsats for naturen på egen grund. Her kan fx nævnes Ørsted, Skærbæk Værket og Energinet.

 

Tænk før du sår

Mange ønsker at så vilde frøblandinger på deres arealer, men det er ikke altid den bedste løsning for den lokale biodiversitet. Læs de gode råd om udsåning af frø fra rådgivningsfirmaet Habitats og Københavns UniversitetInspirationsark.

Et inspirationsark om udsåning af vilde planter  "Tænk før du sår"