Slå adgang med tegn til/fra

Erhvervsgrunde og bygninger til salg/leje

Fredericia Kommune har et stort udvalg af attraktive erhvervsgrunde og ejendomme til salg

Et blik på kortet er nok til at fastslå Fredericias centrale placering i Danmark. Her mødes motorveje, hovedveje og jernbaner, og her mødes mennesker fra nær og fjern til messer, møder, konferencer og til sport og fritid.

Læs mere om vores erhvervsgrunde og ejendomme her på siden.

 

Danmarks største erhvervsudviklingsprojekt

I Fredericia ligger et af Danmarks største erhvervsudviklingsprojekter. Vi kalder det helt naturligt DanmarkC. Her giver vi virksomheder med høje krav til eksponering, logistik, beliggenhed og arbejdskraft chancen for at få Danmarks mest ideelle virksomhedsplacering – bogstaveligt talt i centrum af Danmark. Vi har allerede solgt ca. halvdelen af byggegrundene i DanmarkC men har yderligere små 3 mio. kvadratmeter jord til salg.

Du kan læse mere om salg af erhvervsjord på DanmarkCs hjemmeside

 www.danmarkc.dk 

Erhvervsjord i udbud

Annonce
    
Erhvervsareal på ca. 11.380 m2 udbydes til salg 

Fredericia Kommune udbyder herved et erhvervsareal i Snoghøj ved Fredericia til salg. Arealet udgør et ca. 11.380 m2, og en del af matr.nr. 2bz og del af matr.nr. 57b og del af matr.nr. 74a Erritsø By, Erritsø. Arealet er beliggende ved Prins Georgs Kvarter.

Området er udlagt til erhvervsområde, og omfattet af lokalplan nr. 84. 

Salgsmateriale samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fredericia Kommune, Vækst, Teknik & Klima, telefon 2562 6944, mail: thomas.andersen3@fredericia.dk


Skriftligt tilbud med angivelse af et fast beløb sendes på mail til:

Fredericia Kommune; Vækst, Teknik & Klima
Rådhuset, 7000 Fredericia
Att. salgschef Thomas Andersen, mail: thomas.andersen3@fredericia.dk
Mrk. ”Købstilbud på erhvervsgrund”

Tilbuddet skal være Fredericia Kommune; Vækst, Teknik & Klima i hænde senest den 28.06.2021 kl. 12.00.

Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted. 
Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme. 
Byrådet forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste disse. 
 

Annonce

Bolig- og Erhvervsareal på ca. 927 m2 udbydes til salg 

Fredericia Kommune udbyder herved et erhvervsareal i Skærbæk ved Fredericia til salg. Arealet udgør et ca. 927 m2 (heraf vej 98 m2) og udgør hele matr.nr. 43h Skærbæk By, Taulov, samt hele den udskilte vej litra 7000n Skærbæk By, Taulov. Arealet er beliggende ved Skærbæk Havnegade 41.

Området er udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde og omfattet af byplanvedtægt nr. 2. 

Arealet udbydes med en mindstepris på kr. 800.000,- (købesummen anses ikke momspligtig, der tillægges således ikke moms).

Byder opfordres til med sit tilbud, at gøre rede for arealets anvendelse, hvilket vil indgå i den samlede vurdering af de indkomne tilbud.

Salgsmateriale samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fredericia Kommune, Vækst, Teknik & Klima, telefon 2562 6944, mail: thomas.andersen3@fredericia.dk

Skriftligt tilbud med angivelse af et fast beløb sendes på mail til:

Fredericia Kommune; Vækst, Teknik & Klima
Rådhuset, 7000 Fredericia
Att. salgschef Thomas Andersen, mail: thomas.andersen3@fredericia.dk
Mrk. ”Købstilbud på erhvervsgrund”

Tilbuddet skal være Fredericia Kommune; Vækst, Teknik & Klima i hænde senest den 07.07.2021 kl. 12.00.

Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted. 

Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme. 
Byrådet forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste disse. 
 

 

 

Se erhvervsjord til salg: DanmarkC

Bilag

Ejendomme til salg/leje

Der er pt. ingen ejendomme til salg/leje.