Slå adgang med tegn til/fra

Erhvervsgrunde og bygninger til salg/leje

Fredericia Kommune har et stort udvalg af attraktive erhvervsgrunde og ejendomme til salg

Et blik på kortet er nok til at fastslå Fredericias centrale placering i Danmark. Her mødes motorveje, hovedveje og jernbaner, og her mødes mennesker fra nær og fjern til messer, møder, konferencer og til sport og fritid.

Læs mere om vores erhvervsgrunde og ejendomme her på siden.

 

Danmarks største erhvervsudviklingsprojekt

I Fredericia ligger et af Danmarks største erhvervsudviklingsprojekter. Vi kalder det helt naturligt DanmarkC. Her giver vi virksomheder med høje krav til eksponering, logistik, beliggenhed og arbejdskraft chancen for at få Danmarks mest ideelle virksomhedsplacering – bogstaveligt talt i centrum af Danmark. Vi har allerede solgt ca. halvdelen af byggegrundene i DanmarkC men har yderligere små 3 mio. kvadratmeter jord til salg.

Du kan læse mere om salg af erhvervsjord på DanmarkCs hjemmeside

 www.danmarkc.dk 

Erhvervsjord i udbud

Annonce

Erhvervsareal på ca. 27.348 m2 udbydes til salg 

Fredericia Kommune udbyder herved et erhvervsareal i Erritsø ved Fredericia til salg. Arealet udgør et ca. 27.348 m2, og er en del af matr.nr. 45a, 50d og 50g Erritsø By, Erritsø, beliggende ved Bundgårdsvej.

Området er udlagt til erhvervsområde, og omfattet af lokalplan nr. 8. 

Grunden udbydes til en mindstepris på 240,00/m2 ekskl. moms men inkl. tilslutningsbidrag til kloak.

Salgsmateriale inkl. oversigtskort samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fredericia Kommune, Erhverv, Salg og Byudvikling, telefon 2291 9715 eller mail anja.schaumburg@fredericia.dk

Skriftligt tilbud med angivelse af et fast beløb sendes til Fredericia Kommune, Erhverv, Salg og udvikling på mail til: anja.schaumburg@fredericia.dk mærket ”Købstilbud på erhvervsgrund”, således at tilbuddet er Erhverv, salg og Byudvikling i hænde senest fredag, den 26.02.2021 kl. 12.00.

Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted. 

Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme. 

Byrådet forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste disse. 

 

Annonce

Erhvervsareal på ca. 6.001 m2 udbydes til salg 

Fredericia Kommune udbyder herved et erhvervsareal i Snoghøj ved Fredericia til salg. Arealet udgør et ca. 6.001 m2, og er en del af matr.nr. 2bz Erritsø By, Erritsø, beliggende ved Prins Georgs Kvarter.

Området er udlagt til erhvervsområde, og omfattet af lokalplan nr. 84. 

Grunden udbydes til en mindstepris på 220,00/m2 ekskl. moms men inkl. tilslutningsbidrag til kloak.

Salgsmateriale inkl. oversigtskort samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fredericia Kommune, Erhverv, salg og byudvikling, telefon 2291 9715 eller mail anja.schaumburg@fredericia.dk

Skriftligt tilbud med angivelse af et fast beløb sendes til Fredericia Kommune, Erhverv, salg og byudvikling på mail til anja.schaumburg@fredericia.dk mrk. ”Købstilbud på erhvervsgrund”, således at tilbuddet er Erhverv, salg og byudvikling i hænde senest mandag, den 01.03.2021 kl. 12.00.

Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted. 

Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme. 

Byrådet forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste disse. 
 

Se erhvervsjord til salg: DanmarkC

Ejendomme til salg/leje

Der er pt. ingen ejendomme til salg/leje.