Slå adgang med tegn til/fra

Erhvervsgrunde og bygninger til salg/leje

Fredericia Kommune har et stort udvalg af attraktive erhvervsgrunde og ejendomme til salg

Et blik på kortet er nok til at fastslå Fredericias centrale placering i Danmark. Her mødes motorveje, hovedveje og jernbaner, og her mødes mennesker fra nær og fjern til messer, møder, konferencer og til sport og fritid.

Læs mere om vores erhvervsgrunde og ejendomme her på siden.

 

Danmarks største erhvervsudviklingsprojekt

I Fredericia ligger et af Danmarks største erhvervsudviklingsprojekter. Vi kalder det helt naturligt DanmarkC. Her giver vi virksomheder med høje krav til eksponering, logistik, beliggenhed og arbejdskraft chancen for at få Danmarks mest ideelle virksomhedsplacering – bogstaveligt talt i centrum af Danmark. Vi har allerede solgt ca. halvdelen af byggegrundene i DanmarkC men har yderligere små 3 mio. kvadratmeter jord til salg.

Du kan læse mere om salg af erhvervsjord på DanmarkCs hjemmeside

 www.danmarkc.dk 

Erhvervsjord i udbud

Annonce
    
Erhvervsareal på ca. 9.130 m2 udbydes til salg 


Fredericia Kommune udbyder herved et erhvervsareal i Taulov ved Fredericia til salg. Arealet udgør ca. 9.130 m2, og består af matr.nr. 20c samt 7000v, Taulov by, Taulov. Arealerne er beliggende på/ved Gl. Stakkesvang.

Fredericia Kommune forbeholder sig jf. udbudsbekendtgørelsens §6 retten til at forkaste alle indkomne tilbud, eller foretage salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, såfremt Fredericia Kommune hermed varetager en saglig kommunal interesse.

Området er udlagt til erhvervsområde, og omfattet af lokalplan nr. 31A samt 108. 

Salgsmateriale samt samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 

Salgschef Thomas Andersen
Mail: thomas.andersen3@fredericia.dk eller tlf. nr. 2562 6944 

 

Skriftligt tilbud med angivelse af et fast beløb sendes til:

Fredericia Kommune, Vækst, Teknik & Klima 
Mrk. ”Købstilbud på erhvervsgrund”
Att. salgschef Thomas Andersen, mail: thomas.andersen3@fredericia.dk

Tilbuddet skal være Vækst, Teknik & Klima i hænde senest den 14.03.2023 kl. 12.00.

Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted. 
Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 03. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme (udbudsbekendtgørelsen). 
 

Se erhvervsjord til salg: DanmarkC

Ejendomme til salg/leje

Fredericia Kommune har pt. ingen ejendomme i udbud.