Slå adgang med tegn til/fra

Erhvervsgrunde og bygninger til salg/leje

Fredericia Kommune har et stort udvalg af attraktive erhvervsgrunde og ejendomme til salg

Et blik på kortet er nok til at fastslå Fredericias centrale placering i Danmark. Her mødes motorveje, hovedveje og jernbaner, og her mødes mennesker fra nær og fjern til messer, møder, konferencer og til sport og fritid.

Læs mere om vores erhvervsgrunde og ejendomme her på siden.

 

Danmarks største erhvervsudviklingsprojekt

I Fredericia ligger et af Danmarks største erhvervsudviklingsprojekter. Vi kalder det helt naturligt DanmarkC. Her giver vi virksomheder med høje krav til eksponering, logistik, beliggenhed og arbejdskraft chancen for at få Danmarks mest ideelle virksomhedsplacering – bogstaveligt talt i centrum af Danmark. Vi har allerede solgt ca. halvdelen af byggegrundene i DanmarkC men har yderligere små 3 mio. kvadratmeter jord til salg.

Du kan læse mere om salg af erhvervsjord på DanmarkCs hjemmeside

 www.danmarkc.dk 

Erhvervsjord i udbud

Annonce
    
Erhvervsareal på ca. 48.693 m2 udbydes til salg 

Fredericia Kommune udbyder herved et erhvervsareal i Taulov ved Fredericia til salg. Arealet udgør ca. 48.693 m2, og udgør hele matr.nr. 1h Henneberg Ladegård, Erritsø. Arealet er beliggende ved Dronningens Kvarter.

Området er udlagt til erhvervsområde, og omfattet af lokalplan nr. 243. 

Grunden udbydes med en mindste pris på kr. 207 pr. m2 ekskl. moms, men inkl. tilslutningsafgift til kloak.

Salgsmateriale samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Fredericia Kommune; Vækst, Teknik & Klima
Tlf 25626944
Mail: thomas.andersen3@fredericia.dk  


Skriftligt tilbud med angivelse af et fast beløb sendes på mail til:

Fredericia Kommune
Vækst, Teknik & Klima
Att. salgschef Thomas Andersen
E-mail: thomas.andersen3@fredericia.dk
Mrk. ”Købstilbud på erhvervsgrund”

Således at tilbuddet er Fredericia Kommune i hænde senest den 20.09.2021 kl. 12.00.

Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted. 
Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme. 
Byrådet forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste disse. 

 

Se erhvervsjord til salg: DanmarkC

Ejendomme til salg/leje

Der er pt. ingen ejendomme til salg/leje.