Slå adgang med tegn til/fra

Erhvervsgrunde og bygninger til salg/leje

Fredericia Kommune har et stort udvalg af attraktive erhvervsgrunde og ejendomme til salg

Et blik på kortet er nok til at fastslå Fredericias centrale placering i Danmark. Her mødes motorveje, hovedveje og jernbaner, og her mødes mennesker fra nær og fjern til messer, møder, konferencer og til sport og fritid.

Læs mere om vores erhvervsgrunde og ejendomme her på siden.

 

Danmarks største erhvervsudviklingsprojekt

I Fredericia ligger et af Danmarks største erhvervsudviklingsprojekter. Vi kalder det helt naturligt DanmarkC. Her giver vi virksomheder med høje krav til eksponering, logistik, beliggenhed og arbejdskraft chancen for at få Danmarks mest ideelle virksomhedsplacering – bogstaveligt talt i centrum af Danmark. Vi har allerede solgt ca. halvdelen af byggegrundene i DanmarkC men har yderligere små 3 mio. kvadratmeter jord til salg.

Du kan læse mere om salg af erhvervsjord på DanmarkCs hjemmeside

 www.danmarkc.dk 

Erhvervsjord i udbud

Annonce

 
Fremtidigt erhvervsareal på ca. 109.900 m2 udbydes til salg 

Fredericia Kommune udbyder herved et fremtidigt erhvervsareal i Taulov ved Fredericia til salg. Arealet udgør ca. 10.99 ha, og består af del af matr.nr. 8o Taulov By, Taulov samt hele matr.nr. 4ag Tårup By, Taulov. Arealet er beliggende ved Stakkesvang i Taulov.

Arealet udbydes med en mindstepris på kr. 375 pr m2.

Området er udlagt til erhvervsområde iht. gældende kommuneplan 2021-2033 (erhverv i miljøklasse 3-6). Området er ikke omfattet af lokalplan, men lokalplan er under udarbejdelse, og vil fastlægge områdets fremtidige anvendelse til erhvervsformål i miljøklasse 3-6, og overføre arealet til byzone. 

Salgsmateriale samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fredericia Kommune; Vækst, Teknik & Klima, Salgschef Thomas Andersen på telefon 25626944, mail: thomas.andersen3@fredericia.dk  

Skriftligt tilbud med angivelse af et fast beløb sendes på mail til:

Fredericia Kommune; Vækst, Teknik og Klima, 7000 Fredericia

Mail: thomas.andersen3@fredericia.dk

Mrk. ”Købstilbud på erhvervsgrund”

således at tilbuddet er os i hænde senest den 27.09.2022 kl. 12.00.

Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted. 

Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme. 
Byrådet forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste disse. 

 

Se erhvervsjord til salg: DanmarkC

Ejendomme til salg/leje


Annonce
    
Ejendommen Kraches Gaard - Vendersgade 63 udbydes til salg 

Fredericia Kommune udbyder herved ejendommen Vendersgade 63, matrikel. Nr.  75a, Fredericia bygrunde, 7000 Fredericia til salg. Ejendommen har et samlet etageareal på 771 mog et grundareal på 884 m2.

Ejendommen udbydes med en mindstepris på kr. 4.500.000,00

Salgsmateriale samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Nordicals Erhvervsmægler Trekantområdet, kontaktperson Jon Stefansen mobil: 42737400, mail jon@nordicals.dk

Skriftligt tilbud med angivelse af et fast beløb sendes til Nordicals Erhvervsmægler, Birkemose Allé 37A, 6000 Kolding mrk. ”Købstilbud på Vendersgade 63”, således at tilbuddet er Nordicals i hænde senest den 20.08.2022 kl. 12.00.

Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted. 
Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 03.03.2021 om offentlig udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme (udbudsbekendtgørelsen).