Erhvervsgrunde og bygninger til salg/leje

Fredericia Kommune har et stort udvalg af attraktive erhvervsgrunde og ejendomme til salg

Et blik på kortet er nok til at fastslå Fredericias centrale placering i Danmark. Her mødes motorveje, hovedveje og jernbaner, og her mødes mennesker fra nær og fjern til messer, møder, konferencer og til sport og fritid.

Læs mere om vores erhvervsgrunde og ejendomme her på siden.

 

Danmarks største erhvervsudviklingsprojekt

I Fredericia ligger et af Danmarks største erhvervsudviklingsprojekter. Vi kalder det helt naturligt DanmarkC. Her giver vi virksomheder med høje krav til eksponering, logistik, beliggenhed og arbejdskraft chancen for at få Danmarks mest ideelle virksomhedsplacering – bogstaveligt talt i centrum af Danmark. Vi har allerede solgt ca. halvdelen af byggegrundene i DanmarkC men har yderligere små 3 mio. kvadratmeter jord til salg.

Du kan læse mere om salg af erhvervsjord på DanmarkCs hjemmeside www.danmarkc.dk 

 

Erhvervsjord i udbud
 

Annonce

Erhvervsgrund med køberet vedr. naboareal til salg – Kongens Kvarter

Fredericia Kommune udbyder herved en erhvervsgrund ved Kongens Kvarter til salg. Grunden udgør et samlet areal på ca. 30.700 m2, og er beliggende på del af matr. nr. 9 og 1b Henneberg Ladegård, Erritsø. Grunden er i henhold til lokalplan nr. 363 udlagt til erhvervsformål, herunder lager, transportvirksomhed og lign. 

Grunden er beliggende i byzone og sælges i byggemodnet stand.

Grunden sælges med en køberet gældende til 1. januar 2022. Køberetten omhandler den resterende del af matrikel nummer 9 og matrikel nr. 1b Henneberg Ladegård, Erritsø, beliggende i lokalplan 363. Arealet køberetten er gældende til andrager ca. 30.310 m2.

Grunden sælges med en byggepligt, således byggeri skal være påbegyndt inden udgangen af en 6 måneders periode fra overtagelsesdagen. I forbindelse med afgivelse af købstilbud skal skitseforslag med skitsering af påtænkt byggeri, infrastruktur, vejprojekt samt beskrivelse af det overordnet projekt medsendes. De indkomne bud vil blive vurderet efter følgende kriterier:

  1. Skitsering og tidsplan for realisering af projekt på grunden med angivelse af antal forventede arbejdspladser.
  2. Realiserbarhed, evt. med tilsagn fra slutbruger, der skal drive virksomhed fra ejendommen
  3. Økonomi

Salgsmateriale samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fredericia Kommune, Erhverv, salg og byudvikling, telefon 7210 7601, mail jens.bentzon@fredericia.dk

Skriftligt tilbud sendes til Fredericia Kommune, Erhverv, salg og byudvikling, Rådhuset, 7000 Fredericia, mrk. ”købstilbud på erhvervsgrund i Kongens Kvarter”, således at tilbuddet er Erhverv, salg og byudvikling i hænde senest den 30.10.2019 kl. 12.00.

Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme.

Byrådet forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud eller helt forkast disse.

 

Se erhvervsjord til salg: DanmarkC

Ejendomme til salg/leje

Der er pt. ingen ejendomme til salg/leje.