Slå adgang med tegn til/fra

Erhvervsgrunde og bygninger til salg/leje

Fredericia Kommune har et stort udvalg af attraktive erhvervsgrunde og ejendomme til salg

Et blik på kortet er nok til at fastslå Fredericias centrale placering i Danmark. Her mødes motorveje, hovedveje og jernbaner, og her mødes mennesker fra nær og fjern til messer, møder, konferencer og til sport og fritid.

Læs mere om vores erhvervsgrunde og ejendomme her på siden.

 

Danmarks største erhvervsudviklingsprojekt

I Fredericia ligger et af Danmarks største erhvervsudviklingsprojekter. Vi kalder det helt naturligt DanmarkC. Her giver vi virksomheder med høje krav til eksponering, logistik, beliggenhed og arbejdskraft chancen for at få Danmarks mest ideelle virksomhedsplacering – bogstaveligt talt i centrum af Danmark. Vi har allerede solgt ca. halvdelen af byggegrundene i DanmarkC men har yderligere små 3 mio. kvadratmeter jord til salg.

Du kan læse mere om salg af erhvervsjord på DanmarkCs hjemmeside

 www.danmarkc.dk 

Erhvervsjord i udbud

Annonce

Boligareal på ca. 17.412 m2 udbydes til salg 

Fredericia Kommune udbyder herved et boligareal i Fuglsang ved Fredericia til salg. Arealet udgør et ca. 17.412 m2 og udgør en del af matr.nr. 4s, Stovstrup, Fredericia Jorder. Arealet er beliggende ved Fuglsang Allé.

Området er udlagt til boligområde i form af enten tæt-lav eller åben-lav, og omfattet af lokalplan 343. 

Arealet udbydes med en mindstepris på kr. 2.200,- pr. m2 ekskl. moms. (Købesummen er momspligtig, der tillægges således moms).

Byder skal med sit tilbud gøre rede for arealets anvendelse og disponering, herunder fremsende projektforslag. Projektforslaget vil blive vurderet ift. Parametrene i ”Principper for byfortætning”. Vurderingen vil indgå i den samlede vurdering af de indkomne tilbud.
 

Salgsmateriale samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Fredericia Kommune; Vækst, Teknik & Klima
Tlf 2562 6944
Mail: thomas.andersen3@fredericia.dk  

 

Skriftligt tilbud med angivelse af et fast beløb sendes på mail til:

Fredericia Kommune
Vækst, Teknik & Klima
Att. salgschef Thomas Andersen
E-mail: thomas.andersen3@fredericia.dk
Mrk. ”Købstilbud på boligområde, Fuglsang Vest”

Således at tilbuddet er Fredericia Kommune i hænde senest den 13.12.2021 kl. 12.00

Herefter vil der pågå en evaluering af de indkomne bud, og forventelig tilbagemelding/salg vil ske i januar 2022. Overtagelse februar/marts 2022.

Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted. 
Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme. 
Byrådet forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste disse. 

 

Se erhvervsjord til salg: DanmarkC

Ejendomme til salg/leje

Der er pt. ingen ejendomme til salg/leje.