Erhvervsgrunde og bygninger til salg/leje

Fredericia Kommune har et stort udvalg af attraktive erhvervsgrunde og ejendomme til salg

Et blik på kortet er nok til at fastslå Fredericias centrale placering i Danmark. Her mødes motorveje, hovedveje og jernbaner, og her mødes mennesker fra nær og fjern til messer, møder, konferencer og til sport og fritid.

Læs mere om vores erhvervsgrunde og ejendomme her på siden.

 

Danmarks største erhvervsudviklingsprojekt

I Fredericia ligger et af Danmarks største erhvervsudviklingsprojekter. Vi kalder det helt naturligt DanmarkC. Her giver vi virksomheder med høje krav til eksponering, logistik, beliggenhed og arbejdskraft chancen for at få Danmarks mest ideelle virksomhedsplacering – bogstaveligt talt i centrum af Danmark. Vi har allerede solgt ca. halvdelen af byggegrundene i DanmarkC men har yderligere små 3 mio. kvadratmeter jord til salg.

Du kan læse mere om salg af erhvervsjord på DanmarkCs hjemmeside www.danmarkc.dk 

 

Erhvervsjord i udbud

Annonce
    
Erhvervsareal på ca. 89.150 m2 udbydes til salg 

Fredericia Kommune udbyder herved et erhvervsareal i Kongens Kvarter ved Fredericia til salg. Området udgør et samlet areal på ca. 89.150 m2, og dækker over følgende matrikler:
7f Tårup By, Taulov – del af 7d Tårup By, Taulov – jf. ny ejendom 7F på kortbilag.
Området er udlagt til erhvervsområde indenfor Transport og Logistik. 

Salgsmateriale samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fredericia Kommune, Erhverv, Salg og Byudvikling, telefon 7210 7601, mail jens.bentzon@fredericia.dk 

Skriftligt tilbud med angivelse af et fast beløb sendes til Fredericia Kommune, Erhverv, Salg og Byudvikling, Rådhuset, 7000 Fredericia, mrk. ”Købstilbud på erhvervsgrund”, således at tilbuddet er Erhverv, Salg og Byudvikling i hænde senest den 26.09.2019 kl. 12.00.

Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted. 
Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. ju-ni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme. 
Byrådet forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste disse. 


 

 

Se erhvervsjord til salg: DanmarkC

Bilag

Ejendomme til salg/leje

Der er pt. ingen ejendomme til salg/leje.