Lastbil i Danmarkc Erhvervsområdet i Taulov i Fredericia Kommune.
Slå adgang med tegn til/fra

Udvalg sætter gang i infrastrukturprojekter i DanmarkC

By- og Planudvalget har sat gang i flere infrastrukturprojekter i DanmarkC, der skal sikre bedre afvikling af trafikken i det hurtigtvoksende erhvervsområde

Onsdag aften frigav By- og Planudvalget midler til tre projekter med fokus på bedre infrastruktur i DanmarkC. Første punkt på dagsordenen i det nye udvalg var etablering af et signalanlæg på Snaremosevej ved Vejle Landevej, der vil betyde bedre sikkerhed og afvikling af trafikken, og forberedelse til modulvogntog.  Projektet koster 2,75 mio. kr. og forventes afsluttet i løbet af i år. På mødet frigav udvalget også 2,1 mio. kr. til at begynde arbejdet på at tilpasse rundkørslen ved Vejlevej og Ydre Ringvej til modulvogntog, så de store lastbiler i fremtiden kan komme fra ringvejen og videre til DanmarkC.

”Jeg er glad for, at vi nu kan sætte gang i arbejdet med at sikre et endnu bedre vejnet i DanmarkC. Vi har en tæt dialog med transport- og logistikbranchen, og her står infrastruktur højt på dagsorden. Sammen med det nye projekt ved Afkørsel 59 på motorvej E20 er projekterne her med til at understøtte endnu mere vækst”, siger Steen Wrist Ørts, formand for By- og Planudvalget i Fredericia Kommune.

Over de seneste fire år har Fredericia Kommune solgt 1,8 mio. m2 jord i DanmarkC.  De to nye projekter er blot to konkrete tiltag, som i den kommende tid skal sørge for at tilpasse DanmarkC til den stigende mængde trafik, som områdets store succes medfører. For at skabe et solidt grundlag for arbejdet afsatte byrådet en mio. kr. til en grundig analyse af trafik- og erhvervsudviklingen i Danmark C. På onsdagens møde satte By- og Planudvalget gang i analysen.

”Det handler om rettidig omhu. Vi skal understøtte, at den gode udvikling fortsætter. Derfor har vi brug for et solidt grundlag, så vi kan lave de rigtige investeringer i DanmarkC. Det får vi med analysen, som giver os et opdateret og retvisende billede af trafikmængderne, erhvervsudviklingen i området og sammenhængen med Fredericia Havn. Jeg glæder mig til, at konklusionerne er klar, så vi får en konkret plan for, hvordan den kommunale og statslige infrastruktur bedst kan udvikles de kommende år”, siger Steen Wrist Ørts.

Første skridt i arbejdet med analysen bliver en trafiktælling i DanmarkC-området, der skal give et klart billede af trafikbelastningen i området. Tællingen starter i februar og løber hen over foråret. Den samlede analyse forventes afsluttet i starten af 2019.