Debat til Byrådets Borgerdialogmøde i maj 2018
Slå adgang med tegn til/fra

Undersøgelse: Flere vil deltage i lokaldemokrati

En ny undersøgelse af Fredericias lokaldemokrati viser stort lokalt engagement og ønske om endnu mere information og flere måder at engagere sig på.

Interessen for lokalpolitik er stor i Fredericia, men der er et ønske om mere information og nye måder at deltage på. Det er nogle af konklusionerne i en undersøgelse af lokaldemokratiet, som medlemmerne af Fredericia Kommunes Borgerpanel har deltaget i. Undersøgelsen blev mandag aften præsenteret for Demokrati- og Borgerudvalget, hvor formand Christian Jørgensen glæder sig over det store lokale engagement:

”Det er dejligt at se, at rigtig mange af deltagerne er interesserede i lokalpolitik og engagerer sig lokalt. Samtidig kan vi se, at en stor del gerne vil have mere information om det politiske arbejde, og flere og anderledes måder at være med på. Undersøgelsen bekræfter os i, at vi skal blive ved med at gøre lokalpolitik endnu mere tilgængeligt og vedkommende, og den sætter samtidig fingeren på nogle områder, vi skal arbejde videre med”.

Og interessen for lokalpolitik er stor blandt de adspurgte: Hele 78 procent har stor interesse, mens det tilsvarende tal på landsplan er 48 procent. Selvom 77 procent føler sig nogenlunde, godt eller meget godt informeret, vurderer 80 procent alligevel, at let tilgængelig information, om hvad der sker lokalpolitisk, er afgørende, hvis de skal engagere sig mere. Omkring hver tredje, der har deltaget i undersøgelsen, mangler information om, hvordan man konkret kan engagere sig, mens flere efterspørger feedback på de ideer og forslag, de er kommet med.

”Vi har gennem de seneste år arbejdet med forskellige nye måder at invitere borgerne ind i det politiske maskinrum og være med til at skabe gode politiske løsninger. Vi kan se, at de nye initiativer som borgerdialogmøder og livesendinger på Facebook er blevet taget godt imod. Men vi skal hele tiden lytte og udvikle den måde, vi laver politik på, så vi kan holde fast i det store engagement. Det kommer vi til at arbejde videre med i den kommende tid blandt andet med udgangspunkt i borgerpanelets tilbagemelding”, siger Christian Jørgensen.

Borgerpanelet har knap 1.100 tilmeldte borgere, der bliver inviteret til at deltage i en række undersøgelser. Med i alt 769 svar landede undersøgelsen om lokaldemokrati på en flot deltagelsesprocent på 70,7 procent.

Læs mere og tilmeld dig på www.fredericia.dk/borgerpanel