Slå adgang med tegn til/fra

Sundhedsprofil for Fredericia Kommune

Hvordan står det egentlig til med sundhedstilstanden i Fredericia Kommune? Det kan man se ved at kigge i ”Hvordan har du det?”-undersøgelsen.

”Hvordan har du det?” er en landsdækkende undersøgelse af danskernes trivsel og sundhedstilstand. Undersøgelserne er gennemført i 2010, 2013 og 2017. I undersøgelserne er der blandt andet blevet spurgt ind til, hvor ofte man ser venner og familie, om kostvaner, motion, alkohol, stress og rygning.

Nedenfor er nogle af resultaterne fra undersøgelsen i Fredericia i 2017 fremhævet.

Generel sundhed
80,7 % af fredericianerne over 16 år vurderer deres egen sundhed som værende fremragende, vældig god eller god. Det er lidt færre end i 2010, hvor det var 83,4 %.

37,7 % af fredericianerne lider af en langvarig sygdom. Omkring en femtedel af dem med langvarig sygdom synes, at de har et godt, vældig godt eller fremragende helbred.

Mental sundhed
19,4 % føler sig ofte nervøse eller stressede. I 2010 var tallet 13 %.
7,9 % er ofte uønskede alene, hvilket er en stigning fra 2010, hvor det lå på 5,9 %.

Kost
19,2 % har et usundt kostmønster. Et usundt kostmønster betyder, at man ikke spiser nok frugt, grønt og fisk, samt at man spiser for meget mættet fedt og sukker. Halvdelen af dem med usundt kostmønster ønsker at spise sundere.

Rygning
20,3 % af fredericianerne ryger dagligt. Her er sket et fald siden 2010, hvor det lå på 23,7 %. 46,7 % har aldrig røget.

Alkohol
5,2 % har et ugentligt alkoholforbrug der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtag, som for kvinder er max 14 genstande pr. uge og for mænd er max 21 genstande pr. uge. Det er stort fald siden 2010, hvor det lå på 9,5 %.

Der har ligeledes været et fald fra 2010 til 2017 i andelen, der har et forbrug, der overskrider Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænse på 7 genstande pr. uge for kvinder og 14 genstande pr. uge for mænd – fra 21,7 % i 2010 til 14,1 % i 2017.

Fysisk aktivitet
23,3 % træner moderat eller har hård fysisk aktivitet i deres fritid mindst 4 timer om ugen.
21,9 % har primært stillesiddende fritidsaktivitet, hvilket er en stigning fra 2013, hvor det lå på 17,1 %.

Overvægt
19,9 % er svært overvægtige, dvs. at de har et BMI, der er over 30. Det er stigning i forhold til 2010, hvor det lå på 12 %.

Den nationale sundhedsprofil – ”Hvordan har du det?”

”Hvordan har du det?”-undersøgelserne er de landsdækkende undersøgelser af danskernes trivsel og sundhedstilstand. Undersøgelserne er gennemført i 2010, 2013 og 2017 og den gentages i 2021.

 Det er de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed (SIF) ved Syddansk Universitet, der har gennemført undersøgelserne.

I undersøgelserne er der blandt andet blevet spurgt til, hvor ofte man ser venner og familie, om kostvaner, motion, alkohol, stress og rygning. Det er dermed en kortlægning af borgernes selvvurderede sundhed, sygelighed og sundhedsvaner.

Oplysningerne i sundhedsprofilen kan ikke hentes i registre og er således unikke. Sundhedsprofilen er et værdifuldt værktøj til arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme i kommunen.

Undersøgelsen er gennemført i alle landets kommuner, men med mindre variationer i spørgsmålene i de fem regioner. Spørgeskemaet er sendt ud til et udsnit af alle danske borgere over 16 år.