Slå adgang med tegn til/fra

Sundhedsprofil for Fredericia Kommune

Hvordan står det egentlig til med sundheden og trivslen i Fredericia Kommune? Det kan man se ved at kigge i ”Hvordan har du det?”-undersøgelsen.

”Hvordan har du det?” er en landsdækkende undersøgelse af danskernes trivsel, sundhed, sundhedsadfærd og sygdom. Undersøgelsen fra 2021 giver således et øjebliksbillede af danskernes generelle sundhedstilstand og viser udviklingen fra 2010, 2013 og 2017, hvor de første undersøgelser blev gennemført. Undersøgelsen dækker kun borgere over 16 år. 
Dataindsamlingen i 2021 foregik imens der stadig var indført en række restriktioner og tiltag i forbindelse med håndteringen af COVID-19-pandemien. Resultaterne skal derfor ses i lyset heraf, idet det kan have påvirket nogle af indikatorerne. 

 

Udvalgte resultater fra Fredericia Kommunes sundhedsprofil 2021:

Generel sundhed

 • 81,0 % af fredericianerne over 16 år vurderer deres egen sundhed som værende fremragende, vældig god eller god. Det er et fald siden 2010, hvor det var 83,4 %.
 • 72,6% af fredericianerne vurdere, at de har særdeles god eller god livskvalitet. Det er et fald siden 2013, hvor det var 77,1%

Mental sundhed

 • 18,6% af fredericianerne har dårligt mentalt helbred. Det er en fordobling siden 2010, hvor andelen lå på 9,4%
 • 17,3% føler sig ofte nervøse eller stressede. I 2010 var tallet 13 %.
 • 9,8% er ofte uønskede alene, hvilket er en stigning fra 2010, hvor det lå på 5,9 %.

Kost

 • 22,1% har et usundt kostmønster. Et usundt kostmønster betyder, at man ikke spiser nok frugt, grønt og fisk, samt at man spiser for meget mættet fedt og sukker. Halvdelen af dem med usundt kostmønster ønsker at spise sundere.

Rygning

 • 16,4% af fredericianerne ryger dagligt. Der er sket et markant fald siden 2010, hvor det lå på 23,7 %. Fredericia ligger dog stadig højere end landsgennemsnittet.

Alkohol

 • 11,4% af fredericianerne viser tegn på problematisk alkoholforbrug. Det er er fald siden 2010, hvor andelen lå på 13,3%. 

Fysisk aktivitet

 • 18,2% dyrker moderat eller har hård fysisk aktivitet i deres fritid mindst 4 timer om ugen. Dette er et fald siden 2010, hvor andelen lå på 27,7%
 • 60,9% opfylder ikke WHO's minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet 

Overvægt

 • 19,5% af fredericianerne er svært overvægtige, dvs. at de har et BMI, der er over 30. Det er stigning i forhold til 2010, hvor det lå på 12 %.
Den nationale sundhedsprofil – ”Hvordan har du det?”

Sundhedsprofilundersøgelsen 'Hvordan har du det?'

 • Undersøgelsen “Hvordan har du det?” er en af de største nationale sundhedsundersøgelser i Danmark. Undersøgelsen leverer unikke oplysninger, som ikke findes i øvrige registre eller databaser.
 • Udvalgte borgere fra samtlige kommuner i landet deltager i undersøgelsen. Det betyder, at det er muligt at sammenligne data på tværs af regionerne og kommunerne.
 • Undersøgelsen fra 2021 giver både et øjebliksbillede af danskernes generelle sundhedstilstand og viser udviklingen fra 2010, 2013 og 2017, hvor de første undersøgelser blev gennemført.
 • Den nationale sundhedsprofilundersøgelse bliver gennemført hvert fjerde år. Næste undersøgelse finder sted i 2025.

Se alle resultaterne her: