Slå adgang med tegn til/fra

Budgetlægning 2022-2025

Du vil løbende kunne holde dig orienteret om kommunens budgetlægning for årene 2022-2025 her på siden.

Byrådet har på deres møde d. 1. marts 2021 behandlet budgetproceduren, herunder tidsplan for budgetlægning for årene 2022-2025.

Du finder den godkendte tidsplan under "Læs også".

I tidsplanen er der lagt op til budgetseminarer både før og efter sommerferien, hvor udvalgenes budgetbidrag, budgetanalyser, kommuneaftale, basisbudget samt budgetforslag til 1. behandling kan præsenteres.

Det er i processen forudsat, at borgmesteren fremsender budgetforslag til 1. behandling.

Budgettet for 2022 forventes endeligt godkendt af byrådet d. 11. oktober 2021.