Slå adgang med tegn til/fra

Budgetlægning 2022-2025

Du vil løbende kunne holde dig orienteret om kommunens budgetlægning for årene 2022-2025 her på siden.

Byrådet har på deres møde d. 1. marts 2021 behandlet budgetproceduren, herunder tidsplan for budgetlægning for årene 2022-2025.

Du finder den godkendte tidsplan under "Læs også".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

NYT - NYT 10-09-2021: Basisbudget, Budgetforslag 2022-2025 til 1.-behandling har nu været sendt i høring, og de modtagne høringssvar er sendt til politikerne her tidligt i morges til brug for deres videre arbejde med budgettet.

Du kan se hæftet "Høringssvar - Budgetforslag 2022-2025" nederst på siden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det samlede byråd har på deres budgetseminar den 24. august fået præsenteret et Basisbudget - budgetforslag 2022-2025 til 1.-behandling, som nu er behandlet af Økonomiudvalget den 30. august.

Budgetforslaget sendes nu i høring blandt ansatte ved Fredericia Kommune, borgere, brugere, interesseorganisationer m.fl. i perioden fra den 31. august frem til og med torsdag den 9. september.

Alle har som sagt mulighed for at byde ind og indsende høringssvar forud for de politiske forhandlinger/sættermøder, der finder sted i perioden fra den 13. september frem til et forlig.

Budgettet forventes endeligt vedtaget på byrådets møde mandag den 11. oktober 2021.

Du kan se hæftet ”Basisbudget - Budgetforslag 2022-2025 til 1.-behandling – Høringshæfte, hæfte 1.A”   under Bilag

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedr. indsendelse af høringssvar:

Eventuelle høringssvar bedes sendt pr. mail til:

birte.jensen@fredericia.dk

senest: torsdag den 9. september 2021

Høringssvarene samles i et hæfte/fil, som sendes til Byrådet i Fredericia Kommune fredag d. 10. september. Høringssvarene offentliggøres endvidere på Fredericia Kommunes hjemmeside her på siden.

VIGTIGT – VIGTIGT

Inden du indsender et høringssvar, skal du være opmærksom på vores retningslinjer og Datatilsynets hjemmeside:  https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/grundlaeggende-begreber-/hvad-er-databeskyttelse

Vi forbeholder os retten til at afvise indsendte høringssvar/kommentarer, der indeholder personlige oplysninger eller personsager.

PDF ikon hoeringssvar_-_budgetforslag_2022-2025.pdf

Bilag