Slå adgang med tegn til/fra

Budgetlægning 2022-2025

Du vil løbende kunne holde dig orienteret om kommunens budgetlægning for årene 2022-2025 her på siden.

På Økonomiudvalgets kommende møde d. 22. februar 2021 behandles budgetproceduren, herunder tidsplan for budgetlægning for årene 2022-2025.

Budgettet for 2022 forventes endeligt godkendt af byrådet d. 11. oktober 2021.