Slå adgang med tegn til/fra

Budgetlægning 2022-2025

Du vil løbende kunne holde dig orienteret om kommunens budgetlægning for årene 2022-2025 her på siden.

Forligspartierne Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nye Borgerlige er søndag aften blevet enige om at stå sammen om at bringe Fredericia videre, derfor sendes Budget 2022-2025 til Byrådets 2. behandling den 11. oktober. Et gennemsigtigt og forståeligt budgetforslag, der lægger trædestenene til det nye Byråd.

budgetforlig_2022-2025.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det samlede byråd har på deres budgetseminar den 24. august fået præsenteret et Basisbudget - budgetforslag 2022-2025 til 1.-behandling, som nu er behandlet af Økonomiudvalget den 30. august.

Budgetforslaget har nu været i høring blandt ansatte ved Fredericia Kommune, borgere, brugere, interesseorganisationer m.fl.

Budgettet forventes endeligt vedtaget på byrådets møde mandag den 11. oktober 2021.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------