Slå adgang med tegn til/fra

Ældrepolitik

Længst Muligt I Eget Liv betyder, at man, så længe det overhovedet er muligt, er herre i eget hus. Man bestemmer selv over sit liv, sin dagligdag. Formålet er at højne livskvaliteten for de ældre borgere.

Du kan se politikken Aktiv hele livet under bilag.

Bilag