Slå adgang med tegn til/fra

Sundhedspolitik

Alle borgere skal have mulighed for at leve et godt liv, hvor de trives i hverdagen.

Det gælder uanset, om du er barn eller voksen. Uanset om du er rask eller lever med kronisk sygdom, og uanset om du er i job eller udenfor arbejdsmarkedet.

Kommunens opgave i forhold til sundhed er at forebygge sygdom og fremme borgernes sundhed ved at understøtte sunde valg i hverdagen.

Der skal være de rette sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne og sunde rammer.

Vi tænker sundhed på tværs af hele den kommunale organisation; i jobcentret, i plejen, i skolen, i byudviklingen, og arbejdet løfter vi i et fællesskab mellem kommunen, borgerne, foreningerne, uddannelsesinstitutionerne, de praktiserende læger, sygehusene og erhvervslivet.

Bilag