Slå adgang med tegn til/fra

Europa-Parlamentsvalg

Der er valg til Europaparlementet den 9. juni 2024

Valg til Europa-Parlamentet afholdes hvert 5. år. Valg udskrives ikke i utide.

I Danmark blev der sidst holdt valg søndag den 26. maj 2019. EUs medlemslande har forskellige traditioner for hvilke ugedage, de afholder valg. Med fire mulige valgdage kan de mellem torsdag, fredag, lørdag eller søndag. Stemmerne optælles efter valgets afslutning søndag.

Hvem kan stemme

Valgret til Europa-Parlamentet har i Danmark enhver, der er fyldt 18 år, og som herudover

 • har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i ét af de øvrige EU-lande eller
 • er statsborger i ét af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark

Udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg i henhold til folketingsvalglovens § 2, vil også automatisk være berettiget til at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Derudover kan danske statsborgere, der midlertidigt opholder sig på Færøerne eller i Grønland eller i et tredieland (land udenfor EU), blive optaget på en særlig valgliste til Europa-Parlamentsvalget.

Læs mere om udlandsdanskeres valgret her

Følgende personer har derimod ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:

 • Udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
 • Udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).

Er du EU-borger i et andet land end Danmark, men bopælsregistreret i Danmark og gerne vil stemme, skal du ansøge om at komme på valglisten.

Ansøgningsskema finder du her

Valgkort og valgsteder

På valgdagen skal du stemme på valgstedet i dit valgdistrikt. Adressen fremgår af dit valgkort, som du modtager med posten.

Valgkortet skal være udsendt til alle vælgere senest tirsdag den tirsdag den 4. juni 2024.

Har du ikke modtaget dit valgkort, bedes du mødes op på dit valgsted søndag den 9. juni 2024 og medbringe legitimation f.eks. i form af sundhedskort, kørekort eller pas.

Er der forkerte oplysninger på valgkortet, kan du kontakte Borgerservice, tlf. 7210 7000

Fredericia Kommune er inddelt i otte valgdistrikter, der hver har ét valgsted.
Valgstedernes placering og grænserne mellem valgdistrikterne kan du se på kortet.

01 Gymnasiet: Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, Fredericia.
02 Bredstrup-Pjedsted: Bredstrup-Pjedsted Idrætshal, Ågade 70, Bredstrup.
03 Erritsø: Erritsø Idrætscenter, Krogsagervej 42, Erritsø.
04 Herslev: Konfirmandstuen, Herslev Præstegård, Herslev Bygade 8a, Herslev.
05 Taulov: Elbohallen, Tingvejen 24, Taulov.
06 Søndermarken: Fredericia Idrætscenter (FIC), Vestre Ringvej 100, Fredericia.
07 Bøgeskov: Bøgeskovhallen, Bøgeskovvej 37c, Bøgeskov.
08 Indre By: Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, Fredericia.

Alle valgsteder er tilgængelige for handicappede.

Få hjælp til at stemme

Hvis du har brug for hjælp til at få udfyldt brevstemmesedlen, få læst stemmesedlen op eller til at sætte krydset, kan du få hjælp til dette af henholdsvis to brevstemmemodtagere, to valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Du kan i stedet vælge at få hjælp af en person, som du selv vælger (en personlig hjælper), for eksempel et familiemedlem, en ven eller ægtefælle. Hvis du får hjælp af en personlig hjælper, som du selv har udpeget, skal der dog også som hovedregel altid være henholdsvis en brevstemmemodtager, en valgstyrer eller tilforordnet vælger til stede, når du afgiver din stemme.

Hvis du har en umiddelbar konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du bede om at få hjælp til stemmeafgivningen alene af én hjælper, som du selv udpeger (personlig hjælper). Det er en betingelse, at du udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver et ønske herom.

For at få hjælp til at stemme kræver det desuden, at du direkte over for dem, der skal hjælpe dig med at udfylde brevstemmesedlen eller sætte krydset, klart og tydeligt kan fortælle dem, hvilket parti eller hvilken kandidat du ønsker at stemme på.

Det er ikke nok, at det for eksempel står på en seddel, som du har haft med hjemmefra, eller at det bliver formidlet ved hjælp af en sprogtolk.

Brevstemmeafgivning

Brevstem i Borgerservice

Hvis du ønsker at stemme til Europa-Parlamentsvalget inden den 9. juni 2024 eller er forhindret på dagen, har du mulighed for at afgive din stemme som en brevstemme.
Vil du brevstemme, kan du gøre det i enhver kommune i Danmark fra søndag den 28. april 2024 til og med torsdag den 6. juni 2024. Der er ikke pligt for kommunerne til at holde åbent for brevstemmeafgivning den 28. april 2024.

I Fredericia kommune kan du brevstemme i Borgerservice på Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, fra mandag den 29. april 2024.

Åbningstider for brevstemmer:

 • Mandag-onsdag kl. 10.00-14.00
 • Torsdag kl. 10.00-17.00
 • Fredag kl. 10.00-14.00

og desuden

 • Lørdag, den 25. maj 2024 kl. 09.00-12.00
 • Lørdag, den 1. juni 2024 kl. 09.00-12.00

BEMÆRK

 • Borgerservice lukker 1. maj 2024 kl. 12.00. Der kan afgives brevstemmer kl. 10.00. – 12.00.
 • Borgerservice har lukket fredag den 10. maj 2024, dagen efter Kristi Himmelfartsdag.  Der kan derfor ikke brevstemmes denne dag.
 • Borgerservice lukker 5. juni 2024 kl. 12.00. Der kan afgives brevstemmer kl. 10.00. – 12.00.

Hvad skal jeg medbringe?
Du behøver ikke at vente på at få dit valgkort tilsendt for at kunne brevstemme. Hvis du ønsker at stemme, inden du modtager dit valgkort, skal du blot medbringe legitimation, eksempelvis i form af sundhedskort, pas eller kørekort.

I Borgerservice er der opstillet ekstra lampe og lup, CCTV.

VIGTIGT:
Vi opfordrer alle, som skal besøge Borgerservicecentret, til at booke en tid på forhånd for at sikre, at der er en ledig tid på den ønskede dato og for at undgå lang ventetid. Tidsbestilling kan ske enten ved telefonisk henvendelse til Fredericia Kommunes hovednummer 7210 7000 eller med Nemid via den digitale selvbetjeningsløsning på Fredericia Kommunes hjemmeside.
Hvis du har booket tid og bliver forhindret, bedes du annullere din booking i selvbetjeningsløsningen eller ringe til os på ovennævnte hovednummer.

Brevstem på plejehjem
Vælgere med bolig på plejehjem tilbydes mulighed for at afgive brevstemme lokalt på plejehjemmet. Nærmere information om tidspunkt gives af personalet på stedet.

Brevstem på sygehuset
Er du indlagt på sygehuset hjælper personalet dig med at stemme.

Brevstem i eget hjem
Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan komme frem til afstemningsstedet, kan fra søndag den 12. maj 2024 søge om at brevstemme i eget hjem. Ansøgningsskemaet kan tidligst indsendes søndag den 12. maj 2024. Borgerservice skal senest modtage ansøgningen tirsdag den 28. maj 2024 kl. 18.00.

Ansøgning kan indgives telefonisk til Folkeregisteret på tlf.: 72107000, eller via ansøgningsskema, som bliver tilgængeligt øverst under selvbetjening.

Hvis der modtages hjælp i hjemmet, bliver skemaet også udleveret i den forbindelse.

Ansøgningsskemaet skal indleveres/indsendes til Borgerservice, Gothersgade 20, 7000 Fredericia.

Ansøgningen kan også sendes med Digital Post til Borgerservice, Folkeregisteret.

Brevstemme i eget hjem i Fredericia Kommune finder sted tirsdag den 4. juni og 6. juni 2024. Du vil modtage skriftlig besked om, hvilket dag vi kommer.

Vi gør opmærksom på, at eventuelt ønske om en anden dag eller et bestemt tidsrum ikke kan imødekommes.

Brevstemmeafgivning i eget hjem

Brevstem i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan komme frem til afstemningsstedet, kan fra søndag den 12. maj 2024 søge om at brevstemme i eget hjem. Ansøgningsskemaet kan tidligst indsendes søndag den 12. maj 2024. Borgerservice skal senest modtage ansøgningen tirsdag den 28. maj 2024 kl. 18.00.

Du finder ansøgningsskema under selvbetjening.

Ansøgning kan indgives telefonisk til Folkeregisteret på tlf.: 72107000, eller via ansøgningsskema, som bliver tilgængeligt øverst under selvbetjening. Hvis der modtages hjælp i hjemmet, bliver skemaet også udleveret i den forbindelse.

Ansøgningsskemaet skal indleveres/indsendes til Borgerservice, Gothersgade 20, 7000 Fredericia.

Ansøgningen kan også sendes med Digital Post til Borgerservice, Folkeregisteret.

Brevstemme i eget hjem i Fredericia Kommune finder sted tirsdag den 4. juni og 6. juni 2024. Du vil modtage skriftlig besked om, hvilket dag vi kommer. Vi gør opmærksom på, at eventuelt ønske om en anden dag eller et bestemt tidsrum ikke kan imødekommes.

Ansøgningen skal sendes/indleveres til den kommune, hvor du anmoder om at brevstemme, dvs. den
kommune, hvor du opholder dig i de sidste 3 uger før valgdagen. Anmodningen kan tidligst indgives søndag den 12. maj 2024.

Valgplakater

Forud for EP-valget må valgplakater ophænges fra 18. maj 2024 kl. 12:00.
Nedtagning efter valg skal ske senest 8 dage efter valget. Det gælder såvel plakater som plader, strips og lignende hjælpemidler

LÆS MERE om råd og regler for valgplakater: 
åbn folde-ud-boksen Valgplakater.

 

Ændring af valgsted

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan afgive stemme på et andet afstemningssted i opstillingskredsen.

Ansøgningen skal sendes/indleveres til kommunen, hvor du bor. Ansøgningen kan tidligst indgives søndag den 12. maj 2024 og skal være kommunen i hænde senest fredag den 31. maj 2024 kl. 12.

Ansøgningsskemaet finder du her 

Hjælpemidler når du skal stemme

Hjælpemidler på valgstederne
På alle valgsteder i Fredericia Kommune vil der i et af stemmerummene være opsat en lampe med regulerbar lysstyrke og farve. Lampen har påsat en lup til forstørrelse af stemmesedlen.
I samme stemmerum forefindes ud over den normale røde kuglepen også en sort kuglepen som kan anvendes til afstemningen.

Særlige hjælpemidler på valgstedet 08 Indre By
Afstemningsstedet på Fredericia Rådhus har ud over de ovenfor nævnte hjælpemidler også et hæve-/sænkebord og et forstørrelsesapparat med skærm, hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres.
Alle de nævnte hjælpemidler kan også anvendes ved afgivning af brevstemme i Borgerservice på rådhuset.