Slå adgang med tegn til/fra

Kommunale og regionale valg

Valg til byråd og regionsråd afholdes hvert fjerde år

Valgdagen ligger helt fast på den tredje tirsdag i november hvert fjerde år. Der kan ikke afholdes valg på andre tidspunkter.

Valg til byrådet (kommunalbestyrelsen)

Danmark er inddelt i 98 kommuner. Dette antal kommuner har vi haft siden januar 2007, hvor den seneste kommunalreform trådte i kraft. Til hver kommune skal der vælges en kommunalbestyrelse.

Kommunalreformen i 2007 medførte ingen ændringer i Fredericia Kommune. Kommunegrænsen blev fastlagt ved kommunalreformen i 1970, hvor antallet af byrådsmedlemmer samtidig forhøjedes fra 19 til de nuværende 21.

Valg til regionsrådet

Fredericia Kommune ligger i Region Syddanmark.

Valg til regionsrådet afholdes samtidig med valg til kommunalbestyrelsen.

Det første valg til regionsrådet blev afholdt i november 2006. Den nuværende inddeling af Danmarks offentlige administration i regioner og kommuner har været gældende siden den 1. januar 2007. Med denne kommunalreform inddeltes Danmark i fem nye regioner, der afløste amtskommunerne (amterne).

Hver region ledes af et regionsråd med 41 medlemmer.

Valgsteder

På valgdagen skal du stemme på valgstedet i dit valgdistrikt. Adressen fremgår af dit valgkort, som du modtager med posten.

Fredericia Kommune er inddelt i 8 valgdistrikter, der hver har ét valgsted. Alle valgsteder er tilgængelige for handicappede.

På dette kort over Fredericia Kommune kan du se valgstedernes placering og grænserne mellem valgdistrikterne.

01 Gymnasiet: Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, Fredericia.
02 Bredstrup-Pjedsted: Bredstrup-Pjedsted Idrætshal, Ågade 70, Bredstrup.
03 Erritsø: Erritsø Idrætscenter, Krogsagervej 40, Erritsø.
04 Herslev: Herslev Forsamlingshus, Herslev Kirkevej 4, Herslev.
05 Taulov: Elbohallen, Tingvejen 24, Taulov.
06 Søndermarken: Fredericia Idrætscenter (FIC), Vestre Ringvej 100, Fredericia.
07 Bøgeskov: Bøgeskovhallen, Bøgeskovvej 37c, Bøgeskov.
08 Indre By: Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, Fredericia.

Sådan stemmer du på valgdagen

For at stemme på valgdagen skal du møde personligt op på det afstemningssted, som står anført på dit valgkort. For afstemninger, der finder sted på hverdage, har afstemningsstederne åbent i tidsrummet kl. 8-20. 

Inden du afgiver din stemme, skal du aflevere dit valgkort til valglisteføreren og oplyse din fødselsdato (både dag, måned og årstal). Valglisteføreren vil herefter krydse dig af på valglisten. Har du ikke medbragt dit valgkort, udskriver valglisteføreren et valgkort til dig. Du kan blive bedt om at oplyse dit navn og bopæl for at tjekke, at du er den person, som du udgiver dig for eller som står på valgkortet. I visse tilfælde kan du også blive bedt om at vise legitimation, evt. billedlegitimation.

Brevstemme før valgdagen
Kandidatlister til kommunalvalget

Her kan du læse om opstilling til kommunale og regionale valg. 

Formular til kandidatliste
Formular til kandidatlisten er af papir og udleveres af Fællessekretariatet.
Kontakt valgsekretariatet på e-mail valg@fredericia.dk.
Her kan du også få vejledning til udfyldning af formularen.

Tidsfrister
Disse tidspunkter gælder:

Kandidatliste uden stillere: Tirsdag, den 14. september 2021 kl. 12.00 i Borgerservice.
Fristen gælder for kandidatlister, der allerede er repræsenteret i byrådet, og som ønsker fritagelse fra kravet om indsamling af stillerunderskrifter.

Kandidatliste med stillere: Tirsdag, den 28. september 2021, kl. 12.00 i Borgerservice.
Fristen gælder for kandidatlister, der ikke er repræsenteret i byrådet og derfor ikke kan fritages fra kravet om indsamling af stillerunderskrifter.
Indlevering kan tidligst ske tirsdag, den 14. september 2021.

Valgforbund og listeforbund: Mandag, den 4. oktober 2021, kl. 12.00 i Borgerservice.
Fristen gælder anmeldelse af valgforbund og listeforbund mellem kandidatlister. Der er ingen grænse for tidligste indlevering. Fristen gælder også tilbagetrækning af valgforbund og kandidatlister.

Offentliggørelse af kandidatlister
Mandag den 4. oktober 2021 eller snarest derefter offentliggør valgsekretariatet de godkendte kandidatlister med listebogstaver, kandidatnavne og valgforbund.