Slå adgang med tegn til/fra

Kommunale og regionale valg

Valg til byråd og regionsråd afholdes hvert fjerde år.

Valgdagen ligger helt fast på den tredje tirsdag i november hvert fjerde år. Der kan ikke afholdes valg på andre tidspunkter.

For at forebygge øget smitte med COVID-19 har vi indført en række tiltag, så alle vælgere i Fredericia Kommune trygt kan møde fysisk op for at sætte deres kryds: 

•    Du kan brevstemme i Borgerservice til og med fredag 12. november. Onsdag den 10. november og torsdag den 11. november har Borgerservice åbent til kl. 19. Fredag den 12. november , hvor du har sidste chance for at stemme har de åbent til kl. 16. 
•    Og husk du kan bestille tid til at brevstemme i Borgerservice i Fredericia, så du undgår lang kø. Book tid i Borgerservice 
•    Du må gerne tage din egen kuglepen med på valgdagen.
•    Vi har også kuglepenne, der er sprittet af.
•    Vi lufter ud og tørrer valgborde og stemmeboks af jævnligt, og vi har håndsprit. 
•    Vi opfordrer til god afstand mellem vælgerne.
•    Kom gerne uden for de mest travle tider - der er normalt god plads om formiddagen og først på eftermiddagen.
•    Vi anbefaler, at alle valgtilforordnede lader sig teste inden valgdagen.
•    Du er velkommen til at bruge mundbind eller visir.
•    Hvis du er smittet med Covid-19 eller i isolation, kan du også stemme uden at smitte andre. Ring på det tlf. nr., der står på et skilt uden for dit valgsted. Så vil der komme en valgtilforordnet ud iklædt værnemidler, som vil hjælpe dig med at få stemt.

Valg til byrådet (kommunalbestyrelsen)

Danmark er inddelt i 98 kommuner. Dette antal kommuner har vi haft siden januar 2007, hvor den seneste kommunalreform trådte i kraft. Til hver kommune skal der vælges en kommunalbestyrelse.

Kommunalreformen i 2007 medførte ingen ændringer i Fredericia Kommune. Kommunegrænsen blev fastlagt ved kommunalreformen i 1970, hvor antallet af byrådsmedlemmer samtidig forhøjedes fra 19 til de nuværende 21.

Valg til regionsrådet

Fredericia Kommune ligger i Region Syddanmark.

Valg til regionsrådet afholdes samtidig med valg til kommunalbestyrelsen.

Det første valg til regionsrådet blev afholdt i november 2006. Den nuværende inddeling af Danmarks offentlige administration i regioner og kommuner har været gældende siden den 1. januar 2007. Med denne kommunalreform inddeltes Danmark i fem nye regioner, der afløste amtskommunerne (amterne).

Hver region ledes af et regionsråd med 41 medlemmer.

Valgsteder

På valgdagen skal du stemme på valgstedet i dit valgdistrikt. Adressen fremgår af dit valgkort, som du modtager med posten.

Fredericia Kommune er inddelt i 8 valgdistrikter, der hver har ét valgsted. Alle valgsteder er tilgængelige for handicappede.

På dette kort over Fredericia Kommune kan du se valgstedernes placering og grænserne mellem valgdistrikterne.

01 Gymnasiet: Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, Fredericia.
02 Bredstrup-Pjedsted: Bredstrup-Pjedsted Idrætshal, Ågade 70, Bredstrup.
03 Erritsø: Erritsø Idrætscenter, Krogsagervej 40, Erritsø.
04 Herslev: Herslev Forsamlingshus, Herslev Kirkevej 4, Herslev.
05 Taulov: Elbohallen, Tingvejen 24, Taulov.
06 Søndermarken: Fredericia Idrætscenter (FIC), Vestre Ringvej 100, Fredericia.
07 Bøgeskov: Bøgeskovhallen, Bøgeskovvej 37c, Bøgeskov.
08 Indre By: Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, Fredericia.

Sådan stemmer du på valgdagen

For at stemme på valgdagen skal du møde personligt op på det afstemningssted, som står anført på dit valgkort. For afstemninger, der finder sted på hverdage, har afstemningsstederne åbent i tidsrummet kl. 8-20. 

Inden du afgiver din stemme, skal du aflevere dit valgkort til valglisteføreren og oplyse din fødselsdato (både dag, måned og årstal). Valglisteføreren vil herefter krydse dig af på valglisten. Har du ikke medbragt dit valgkort, udskriver valglisteføreren et valgkort til dig. Du kan blive bedt om at oplyse dit navn og bopæl for at tjekke, at du er den person, som du udgiver dig for eller som står på valgkortet. I visse tilfælde kan du også blive bedt om at vise legitimation, evt. billedlegitimation.

Valgkort

Har du ikke modtaget dit valgkort senest torsdag den 11. november, kan du henvende dig til Folkeregistret i Fredericia Kommunes Borgerservice, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000. Det gælder også, hvis der er fejl på valgkortet. 

Du har også mulighed for at få et nyt valgkort på valgstedet. Husk at medbringe legitimation. 

Brevstemme før valgdagen

Der er flere muligheder for at brevstemme til kommunal- og regionalvalg den 16. november. I Fredericia Kommune kan du også afgive din brevstemme på et af vores mobile brevstemmesteder frem til den 12. november.

Læs mere om mobile brevstemmesteder og åbningstider for brevstemmer i Borgerservice 

Her finder info om brevstemmeafgivning til valg og folkeafstemninger i Danmark. 

Hvis du ønsker at brevstemme hjemme kan du hente nedestående blanket. 

Anmodning om at brevstemme i hjemmet (im.dk)

Opstilling af kandidatlister til kommunalvalget

Her kan du læse om opstilling til kommunale og regionale valg

Formular til kandidatliste
Formular til kandidatlisten er af papir og udleveres af Fællessekretariatet.
Kontakt valgsekretariatet på e-mail valg@fredericia.dk.
Her kan du også få vejledning til udfyldning af formularen.

Tidsfrister
Disse tidspunkter gælder:

Kandidatliste uden stillere: Tirsdag, den 14. september 2021 kl. 12.00 i Borgerservice.
Fristen gælder for kandidatlister, der allerede er repræsenteret i byrådet, og som ønsker fritagelse fra kravet om indsamling af stillerunderskrifter.

Kandidatliste med stillere: Tirsdag, den 28. september 2021, kl. 12.00 i Borgerservice.
Fristen gælder for kandidatlister, der ikke er repræsenteret i byrådet og derfor ikke kan fritages fra kravet om indsamling af stillerunderskrifter.
Indlevering kan tidligst ske tirsdag, den 14. september 2021.

Valgforbund og listeforbund: Mandag, den 4. oktober 2021, kl. 12.00 i Borgerservice.
Fristen gælder anmeldelse af valgforbund og listeforbund mellem kandidatlister. Der er ingen grænse for tidligste indlevering. Fristen gælder også tilbagetrækning af valgforbund og kandidatlister.

Offentliggørelse af kandidatlister
Mandag den 4. oktober 2021 eller snarest derefter offentliggør valgsekretariatet de godkendte kandidatlister med listebogstaver, kandidatnavne og valgforbund.

 

Godkendte kandidatlister til byrådsvalget 2021

Her finder du de opstillede til byrådsvalget 2021_WT

Der er indgået følgende valgforbund:

Valgforbund 1

Socialdemokratiet og Radikale Venstre

Valgforbund 2

SF - Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten - De Rød-Grønne og Alternativet

Valgforbund 3

Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti og

Venstre, Danmarks Liberale Parti