Slå adgang med tegn til/fra

Forældreråd, forældrebestyrelser og fællesråd i dagtilbud

I Fredericia Kommune skal forældre opleve, at de har viden om og indflydelse på dagtilbuddet

Vi betragter det som en styrke, at forældre til børn i dagtilbud er med i udviklingen af Fredericias dagtilbud. Du kan som forældre/værge være med til at præge dit barns dagtilbud gennem forældrerådet i daginstitutionen/dagplejen, forældrebestyrelsen i distriktet og i fællesrådet på tværs af distrikterne.

Du kan læse en kort information om forældreråd og forældrebestyrelse her på siden.

Under "Bilag" kan du læse den mere detaljerede styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje samt en folder omkring forældreråd og forældrebestyrelser.

Vil du vide mere om fællesrådet, så følg linket under "Læs også".

Bilag

Forældreråd

De kommunale daginstitutioner og dagplejen er opdelt i fire distrikter. Hver daginstitution og dagplejeenhed i det enkelte distrikt har et forældreråd, som tager sig af det nære i daginstitutionens eller dagplejens dagligdag. F.eks. arrangementer med forældrene.

Forældrebestyrelse

For hvert af de fire distrikter, som de kommunale daginstitutioner er opdelt i, er der en forældrebestyrelse. Forældrebestyrelsen arbejder på tværs af daginstitutioner og dagpleje i området. Dette gælder såvel de pædagogiske indsatser, som det mere praktiske med tilrettelæggelse af åbningstid, lukkedage og ferielukning.

Den kommunale daginstitution Børnehaven Stendalen, som også rummer børn med handicap, har deres egen selvstændige forældrebestyrelse.

Skovlodden er samdreven med Ullerup Bæk Skolen afd. Skolesvinget. Her er forældrebestyrelsen en del af skolebestyrelsen.

De selvejende daginstitutioner har hver deres selvstændige forældrebestyrelse.

Dagplejen har egen selvstændig forældrebestyrelse.